Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English
Untitled document

Budapesti Művelődési KözpontA közművelődési szakfelügyeletről (Budapesti tapasztalatok) című szakmai fórumra 2010. január 19-én, 10 és14 óra között került sor a Budapesti Művelődési Központ és a Budapesti Népművelők Egyesülete közös szervezésben. A résztvevők elsősorban a fővárosi kerületek közművelődési szakreferenseiből és a szakfelügyelt kerületek intézményeiből kerültek ki.
Letölthető dokumentum PDFHortobágyiné Török Rita előadásának bemutatója innen tölthető le.>>>

Előzmények
A 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet alapján végzett közművelődési szakfelügyelet tapasztalatainak áttekintése során kiderült, hogy országosan jellemző, hogy a szakfelügyelet több, gyakran ismétlődő probléma, hiányosság megszűntetésére tesz javaslatot.
Intézményünk, a Budapesti Művelődési Központ, mint fővárosi hatókörű közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezet, mely a Fővárosi Közgyűlés 143/1998. évi határozata értelmében alapfeladati körében segíti elő a települési önkormányzatok és a közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósítását, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. évi kezdeményezésére a közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatok javaslatainak megvalósításához szakmai segítséget kíván nyújtani.
Ennek érdekében levélben kerestük meg a fővárosi kerületek polgármestereit, közművelődési szakreferenseit és művelődési házait. Egyfelől figyelmükbe ajánlottuk már meglévő szakmai szolgáltatásainkat (pl. pályázati-, és jogszabály-figyelés, szakmai fórum sorozat, módszertani kiadványok, Palló felnőttképzési szolgálat, Módszertár).
Másfelől szakmai fórumot hívtunk össze azzal a céllal, hogy a közművelődési szakfelügyelet budapesti tapasztalatait megismertessük a kollégákkal, illetve mi magunk megismerjük azokat a problémákat és igényeket, amelyekre a jövőben segítő szakmai szolgáltatásokkal reagálhatunk.

A találkozó programja és konklúziói
A szakmai fórum első felében Hortobágyiné Török Rita, a központi régió vezető szakfelügyelője ismertette a közművelődési szakfelügyelet céljait és működési módját. Az előadást konzultáció követte, mely párbeszéd, illetve tapasztalatcsere formájában zajlott. Ennek során megállapítást nyert, hogy néhány kivételtől eltekintve az önkormányzatban dolgozó szakreferensek, illetve a közművelődési intézményekben dolgozó kollégák nem szereznek tudomást a kerületükben lezajlott szakfelügyelet eredményéről, még a munkájukat közvetlenül érintő megállapításokról sem, ezért azt sem tudják kontrollálni, hogy történtek e változások a szakfelügyelet javaslatainak hatására. Ezt csak részben indokolja a személyi változások viszonylagos gyakorisága, hiszen azok is az érdemi tájékoztatás hiányáról számoltak be, akik már a kerületben dolgoztak a vizsgálat idején.
A résztvevők úgy látták, hogy a változás érdekében szükséges lenne a szakfelügyeletet bevezető és lezáró értekezlet, ahol ott lenne minden érintett. E mellett úgy gondolják, hogy jó lenne, ha a szakfelügyeleti jelentés felkerülne az önkormányzat honlapjára, de legalább a rá vonatkozó részt megkapná tájékoztatásul mindenki, akire a szakfelügyelet kiterjedt. 
Az intézményekben dolgozó kollégák a közművelődési szakértelem fontosságának fel nem ismerését látják veszélyforrásnak.
A vezetői kinevezéseknél, a meglévő jogszabályi előírásokat is figyelmen kívül hagyva, sok önkormányzat előszeretettel nevez ki más végzettségű igazgatót, például színészeket, ami gyakorta az intézmény profil változását eredményezi. Ez, egyéb szerkezeti átalakításokkal együtt (pl.: összevonások), az intézményrendszer erodálását eredményezi, s így a közművelődési feladatellátást is veszélyezteti.
Nem mindenhol negatívak a tapasztalatok, ahol szerkezetátalakításra (pl.: kft.) került sor, de bizonytalanabb működési feltételeket jelentenek és nagyobb kiszolgáltatottságot a mindenkori politikai döntéseknek.
E téren fontos lenne a jobb érdekérvényesítés; egyértelmű és következetes szakmai állásfoglalásra és jogszabályi módosításra is szükség lenne.
A beszélgetésnek ezen a pontján felmerült a közművelődés, illetve a benne dolgozó szakemberek, különösen a szakreferensek ambivalens helyzete a kerületi kapcsolati rendszeren belül, akár az önkormányzati pozíciót akár a külső szervezeteket (pl.: a közművelődési kft.) illetőleg. Megállapítást nyert, hogy nincsenek egyértelmű hatáskörök és elvárások. Mivel szinte minden kerületben más a szervezeti struktúra és a munkaköri jellemzők, meglehetősen egyedi stratégiák alakulnak ki, s így helyzet-, és személyiségfüggő a munkavégzés eredményessége.
Szó került továbbá a statisztikák kitöltésének problematikus voltára, például arra, hogy a közművelődési feladatellátás több helyszínen (intézmények, színterek) valósul meg, sőt, különösen a fővárosban, a hivatalban dolgozó szakreferensek is szerveznek kulturális eseményeket (pl.: kerületi napokat), ugyanakkor a statisztikai adatlapon nem különíthetők el az egyes szervezők, így előfordulhat, hogy bizonyos rendezvények kétszer, mások meg egyszer sem szerepelnek. Egyéb kitöltési hibák is gyakoriak, pedig a közművelődési tevékenységek jobb  dokumentálása mellett,  a szakmai érdek érvényesítés érvrendszerének fontos része lehetne a statisztika, hiszen egyértelműen igazolható, hogy valamennyi kulturális intézmény típus közül a leglátogatottabb és – látogatóinak sokfélesége okán – a legdemokratikusabb is.
 E témakörben februárban külön szakmai fórumra kerül sor.

A találkozó utolsó része workshoppá alakult, azt a feladatot kapták a kollégák, hogy fogalmazzák meg igényeiket, hogy milyen problémák megoldására várnak segítséget és ha javaslatuk van annak módjára, azt is írják fel a kiosztott öntapadós lapokra.

A tábla sárga céduláin az alábbi problémák és javaslatok sorakoztak:
• Van-e és mi a különbség a közművelődési intézmény és a gazdasági társaság szakmai ellenőrzése között?
• Milyen jogköröm, illetve feladatom lehet/van a kerület kft-vé vált művelődési házával?
• Probléma: szakmai kapcsolattartás az intézmények között, kerületen túl
• Probléma: finanszírozás megoldása, lehetőségek?

Újdonságok, fejlesztési lehetőségek önkormányzatok és intézmények számára:
• Gond: arculat-marketing
• Kulturális marketingstratégia kidolgozása
• Javaslat: intézményvezetői fórumok, klubok, találkozók
• Szükséges lenne: rendszeres szakmai találkozó, ahol a pozitív tapasztalatok alapján lehetne ajánlásokat tenni.
• Hasznos lenne: tárgyalástechnikai tréning alapító okiratokhoz segítség
• Segítség: tárgyalástechnika kulturális referensek találkozója- tapasztalatcsere, pl.: pályázati témában
• Néhány tapasztalt kollégával találkozni igen hasznos lenne
• Kerületi közművelődési koncepció elkészítéséhez szakmai segítséget kérünk
• Tájékoztatás az aktuális (teendőkről) feladatokról, jogszabályi változásokról
• Jónak tartom: kulturális események támogatása az önkormányzat anyagi helyzetéhez képest

Letölthető dokumentum PDFA találkozó programja
Letölthető dokumentum PDFA program meghívója itt érhető el>>>

A szakmai fórum támogatója

Nemzeti Kulturális Alap

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760