Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English
Untitled document

GazdálkodásA Kihívások a költségvetési gazdálkodás területén című előadás a Közművelődési dokumentumok készítése című workshop első szakmai műhelyében hangzott el, melynek bevezetőjét és a kapcsolódó jogszabályokat külön cikkben tesszük közzé, ezzel is megkönnyitve a minőségi szakmai munkát. 
Kihívások
Jogszabályok
Segéd- és háttéranyagok
Letölthető bemutató (ppt)A teljes előadás bemutatója innen tölthető le>>> 

Kedves Kollégák!

2007 végén megismerkedtünk a NACE kódlistával a TEÁOR 08-cal, gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási  rendszere és egyebek mellett a TESZOR osztályozási rendszerével is.
Mindkettő estében a Központi Statisztikai Hivatal honlapján áttérést segítő oldalakra találhattunk. Ez kellett is mert az átfordítás nem volt egyszerű pl.: a 9234 TEÁOR 03 kód helyett a fordítókulcs-szolgáltatás mindjárt 5 db 08-as kódot ajánlott fel: 

TEÁOR '03 kód és megnevezés TEÁOR '08 kód és megnevezés
9234 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 7990 Egyéb foglalás
8552 Kulturális képzés
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 
 
Amikor 2007-ben előkészítettük az Alapító Okirat módosítását és ezt a közgyűlés elé terjesztette a fenntartó, majd a törzskönyvi nyilvántartáson is átvezetésre kerületek a változtatások.
Amennyiben változott az Alapító Okirat akkor jogszerűen változnia kellett az SZMSZ-nek is.

A 2008. év a TEAOR gyakorlati alkalmazását tekintve erősen tanuló évnek számított. Tanultuk az új besorolások alkalmazását, többek között az adótörvények függvényében is.
Elmondható, hogy abban az évben leginkább nem szerettek bennünket a számlát benyújtó vállalkozók annak ellenére, hogy Ők talán még bizonytalanabbul kezelték az új kódrendszert, mint a költségvetésben gazdálkodók.

2008 év decemberben jött az újabb trauma: a parlament elfogadta a többek között a 2008. évi CV. törvényt  a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról. Ez a Státusz törvényként is emlegetett jogszabály, számos más törvény mellett  elsősorban az államháztartási törtvényt módosította és a 19-43 §-ig be is épült az Áht-be.
Ezzel párhuzamosan módosult a 217 kormányrendelet  Ámr. is, majd  a 2009 december 31-ével befejezte 11 éves pályafutását (megjegyzem, ez idő alatt 73 különböző változást hatályba léptető rendelkezéssel módosult).
A 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet helyezte hatályon kívül a 217-est és lépett a helyébe a maga 201 oldalnyi tartalmával, ebben a 251 §-sal és 23 melléklettel.  A kormányrendelet egyes §-ai  2012-ig folyamatosan lépnek életbe, de a java 2010. január 01-jével alkalmazandó.

A Státusz törvény és az Áht. alapítónak, irányító szervnek és intézményeknek egyaránt 2009. május 15-től intézkedéseket, feladatokat határozott meg, pl.: a besorolás tekintetében 2009 június 1-jét, mely Alapító Okirat módosításával és az SZMSZ átdolgozásával járt, és természetesen az MÁK (FÁK) sem maradt ki a munkából. 

Besorolás:
– a tevékenység jellege szerint (közhatalmi, közszolgáltató ezen belül közintézmény közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem),
– a feladatellátáshoz gyakorolt funciók szerint (önállóan működés és gazdasági,
 illetve önállóan működő).

A törvény meghatározza:  mely költségvetési szerv, személy lehet alapítószerv, illetve mely költségvetési szervnek személynek van irányítási joga a költségvetési szervvel,  illetve a gazdálkodásával kapcsolatban.

A 2009. január 1-jétől, hatályos módosított 217-es előírta, hogy a költségvetési szervek tevékenységeinek megjelölésére az Alapító Okiratban, SZMSZ-ben  a tevékenység  szakfeladatrend  szerinti besorolását kell alkalmazni, és az alaptevékenységeket a létesítő (vagy módosító) okiratban e szerint kell feltüntetni.

Hivatalosan közzé téve 2009. 02. 16-án jelent meg a PM honlapján a 8008/2008  tájékoztató, mely tartalmazza a 2010-től érvényes szakfeladatrendet (struktúrát), amelyet az idei (2010.) költségvetés tervezése során alkalmazni kellett.
2009. 04. 02-án felkerült a honlapra az 5/2009 PM tájékoztató, mely április 1-jén lépett hatályba az 1. (útmutató) és 2. (tartalmi meghatározások) számú mellékletekkel.  Az Alapító Okirat módosításához elengedhetetlen volt ezek beható tanulmányozása, és döntés a tekintetben, hogy mely szakfeladatokat soroljuk alaptevékenységi, kisegítő tevékenységi kiegészítő tevékenysége, illetve vállalkozási tevékenységi körbe.
Persze meghatározó volt egyrészt az irányító szerv iránymutatása (már ha volt ilyen), másrészt az addig élő Alapító Okiratban foglalt tevékenységek, hiszen ezek újragondolása volt a feladat.  Alapvetően a TEÁOR 08-as struktúrára épült (mely alkalmazkodik az EU statisztikai igényeihez), de helyenként azt kiegészítő vagy szűkítő új államháztartási szakfeladatrend megfeleltetése volt a feladat.
Ez nem kis fejtörést okozott akkor, és bizonyos esetekben napjainkban is az intézményeknek, például a pályázati források elérhetősége okán.
A  szakfeladatrend tartalmának áttekintése és a jogszabályi környezet értelmező alkalmazása a jogalkotó után a jogalkalmazókra is jelentős terhet rótt, és csak bizakodunk,  hogy egyszer lesz kimutatható eredménye is, például a tevékenység finanszírozásban. 

2010. 01. 07-én a PM honlapon közzé tették a 8008-as PM tájékoztatót és a tartalmi meghatározásokat tartalmazó  5/2009 PM tájékoztatót módosító 11/2009 PM tájékoztató és annak 1. sz mellékleteként a kiegészített szakfeladatrendet, a  2. sz. mellékleteként módosított Útmutatót és a 3. sz. mellékletet a tartalmi meghatározásokkal.

Ezen nem kis témakört és a kapcsolódó napi teendőket ölelték fel a 2010. március 23-án a Budapesti Művelődési Központban megtartott előadások, melyek műhelymunka keretei között hangozottak el a jelenlévők aktív közreműködésével.

Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a közművelődési intézményeknek a gazdálkodás terén?
– A költségvetési korlátozottsággal (hiány és adósság „nyomása”),
– demográfiai változásokkal (nyugdíj, egészségügy),
– növekvő igényekkel és elvárásokkal a közszolgáltatásokal szemben,
– a globalizáció hatásaival (mobilabb termelési tényezők, adóverseny, „olvadó” adóbázis).

Kapcsolódó jogszabályok

 1. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  
 2. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 3. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 4. A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról (2010.01.07)
  1. számú melléklet a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóhoz (2010.01.07)
  2. számú melléklet a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóhoz (2010.01.07)
  3. számú melléklet a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóhoz (2010.01.07)
 5. 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
 6. ÚTMUTATÓ a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok, a társulási törvény alapján létrejött társulások, valamint a többcélú kistérségi társulások részére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához
 7. A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat jogalkotási és egyéb feladatai
 8. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Segéd- és háttéranyagok
– Áttekintés a költségvetési szervi tevékenység és gazdálkodás szabályozásának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényben is megjelenő fő elemeiről – az önkormányzati  költségvetési szerveknél. (Az „Áttekintés” a tájékozódást segíti, a normaszöveg fő vonásait mutatja be.)
Letölthető táblázat (xls)Az áttekintő táblázat innen tölthető le>>>
A pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről
   (Publikálva 2009. 02. 12.)
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatszámok

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760