Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

InforumMint azt bizonyára tudja, az Európai Unió a 2012-es esztendőt az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének nyilvánította. Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) ahhoz keres partnereket, hogy az Unió eme kiemelt évében történjen végre előrelépés az idősebb generációk (információs) társadalmi befogadása terén. Szeretnénk, hogy változzon az idősekről alkotott, gyakran negatív kép, s az 50 feletti generáció tagjai ne legyenek a társadalom számkivetettjei. A modern korban ők is juthassanak hozzá azokhoz az előnyökhöz, amelyet az infokummunikációs technológiák (mobil- és okostelefonok, számítógépek, az internetes szolgáltatások és a közösségi oldalak) nyújtanak a digitális eszközökkel bíró fiatalabbak számára, ezért 2011. november 2-án a Budapesti Művelődési Központban Infórum partnerkereső rendezvényt tartottunk.

A közeljövőben egy nyilvános konferencián egy, az idősebb korosztály érdekét szolgáló felhívással szeretnénk előállni, amelynek létrehozásában a segítségét, véleményét kérjük. Ezért a 2012-es évről, a felhívásról egy munkamegbeszélést rendezünk, ahová azokat hívjuk meg, akiktől érdemi visszajelzést, kiegészítést, hozzászólást várunk.

Felhívás a Legnagyibb Generációhoz és a legkisebbekhez Y012 legyen valóban az időseké és unokáiké az interneten is!

Információs Társadalmat kicsiknek és nagyon-nagyiknak

Előszó

Az Európai Unió a 2012-es esztendőt az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének nyilvánította. Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) ahhoz keres partnereket, hogy az Unió eme kiemelt évében történjen végre előrelépés az idősebb generációk (információs) társadalmi befogadása terén. Szeretnénk, hogy változzon az idősekről alkotott, gyakran negatív kép, s az 50 feletti generáció tagjai ne legyenek a társadalom számkivetettjei. A modern korban ők is juthassanak hozzá azokhoz az előnyökhöz, amelyet az infokummunikációs technológiák (mobil- és okostelefonok, számítógépek, az internetes szolgáltatások és a közösségi oldalak) nyújtanak a digitális eszközökkel bíró fiatalabbak számára.

Ezért az Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyt életre hívó, a generációk közötti szolidaritást az informatika világában képviselő Inforum felhívással fordul a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok, a civil szervezetek, a közigazgatás és az Országgyűlés képviselőihez, hogy csatlakozzanak az Y012-es mozgalomhoz: saját eszközeikkel adjanak teret, segítséget az 50 feletti generációk tagjainak (a fiatalabbaknak és a valóban időseknek), hogy szeretetteljes, aktív, hasznos, életük legyen. A 2012-es év a szolidaritásé, az összefogásé, egymás segítéséé. Az idősebbek az értékeket, a tudást, a tapasztalatot, a hagyományokat kínálhatnak a fiataloknak, s ők pedig a mozgékonyságot, a korszak stílusát, a technikai ismereteket, eszközeinek kezelését adhatják cserébe. A családi összefogás éppen a válság sújtotta időben értékelődik fel, s így felértékelődik a generációk közötti összefogás értéke is.

Az összefogás eredményéről hónapról-hónapra tájékoztatást adunk, weben, médiában, személyesen. A legjobb, legszebb, legemberibb megoldásokat keressük, gyűjtjük, hirdetjük. Ha mi, némiképp fiatalabbak tehetünk azért, hogy az idősödő társadalom tagjai boldogabbak legyenek, akkor azt magunkért is tesszük: a mi időskorunk méltóságáért.

És mert szeretjük szüleinket, nagyszüleinket.

Felhívás

Az idősödés európai megközelítéseinek fő szempontjai az idős munkaerő-piaci alkalmazhatósága, az önálló életvitel hosszabb ideig történő biztosítása és a társadalmi kohézió. Úgy véljük, egy-egy társadalom fejlettségét az bizonyítja a legjobban, hogy miképpen bánik az idős polgáraival. E szempontból nem látunk jelentős különbséget az észak- és nyugat európai államok között, viszont ezektől merőben más az idősek társadalmi befogadottsága (kirekesztettsége) Dél- és Közép-Európában.

Az újonnan csatlakozott államok többségében az 50 feletti munkavállalók zöme nem talál magának munkahelyet, s a nyugdíjasok (végzettségtől függetlenül) reménytelenül állnak a társadalommal szemben. Jövedelmük megcsappan, társadalmi elismertségük csökken, kapcsolati hálóik szétzilálódnak. Látható, hogy a FMCG cégek számára nem jelentenek piacot, a reklámok e tájon nem nekik szólnak. A modern technológiák piacán érdekeltek közül sokan elkerülik ezt a társadalmi csoportot, annak ellenére, hogy ez lehetne a piacnövelésük legegyszerűbb útja, de figyelmet kellene arra fordítaniuk, hogy a gyorsan változó technológiát a minőség-orientált, megfontoltan döntő korcsoportok számára elfogadtassák. (Számításaink szerint egymillió 50 feletti honfitársunk internet-felhasználóvá tétele 177 milliárd forintos bevételt hozna egyetlen év alatt.) Az idősebbeken így a feleslegesség, reménytelenség érzése vesz erőt, miközben napi küzdelmet folytatnak jövedelmük beosztása és optimális felhasználása végett, aktivitásuk, önbecsülésük megőrzéséért. Az 50. év felett megnő a rokkantak, mentális problémákkal küzdők száma, s bár nő az átlagéletkor, de a keleti és déli országokban az élettartam alacsonyabb, mint Nyugat- és Észak-Európában. A kapcsolatok elvesztése pszichoszomatikus betegségek kialakulásához vezet, s megnő az orvosi beavatkozások száma, hamarabb jön el a halál, pedig csak figyelemre, befogadásra, megbecsülésre, aktivitásra,családi segítségre, a hasznos tevékenységre és ennek tudatára lenne szükség. Így a társadalmi figyelem hiánya életek elvesztéséhez vezet.

Európaiak százezrei (és közöttük sokan magyarok) halnak meg csak azért, mert nem szereti őket senki és már maguk sem szeretik saját magukat.

A kutatások és politikai direktívák nem adnak választ arra: mit lehetne tenni azért, hogy a versengő társadalom megértőbben forduljon az idős polgárai felé.

A legfontosabb feladatnak azt látjuk, hogy helyre állítódjon az idősebb generációk önbecsülése, önnön hasznosságuk tudata, s ennek egyik fontos eszközének tekintjük, hogy ők is részesei legyenek az információs társadalomnak.

Úgy látjuk, hogy meg kell változtatni azt a szemléletet, ahogy az idős polgárainkkal bánunk.

 1. Mindannyiunknak újra fel kell fedeznünk, hogy nem csak a nyers erő és a harcos lendület érték. A tapasztalat, a tapintat, a kulturáltság, a bölcsesség, a módszerek ismerete, a minőséghez, tartóssághoz való ragaszkodás, a tradíciók ismerete, ápolása is fontos a magyar és az európai kultúra számára. Fel kell mutatni az idősek értékeit, s szerepüket a (családi) hagyományok – s nem csak a folklór! – ápolásában, és továbbadásában, az interneten is.
 2. Meg kell szerettetni az időseket saját magukkal. Nem tudásbeli, hanem lelki probléma, ahogy az 50 év feletti generációk az újabb technológiákhoz, készségekhez viszonyulnak: gyakran csak nagyon későn kezdik megismerni az új eszközöket, megoldásokat, készségeket. Ennek oka a kishitűség: ők nem jók semmire, „erre a kis időre már minek", „képtelen vagyok megtanulni". Újra életre kell segíteni az idősek önbecsülését, önérzetét, és meg kell nyugtatni őket, hogy szükség van rájuk.
 3. Utat kell adni az idősek önszerveződéseinek mind a szabadidőben, mind a tanulásban, mind a munkavállalásban. Szükséges olyan non profit vállalkozások köre, amelyekben munkához juthatnak; kellenek az olyan helyek, ahol az idősek tanulhatnak idősektől és a fiataloktól, akár éppen az iskolás, középiskolás legkisebbektől.
 4. Segíteni kell azt, hogy közelebb kerüljenek az idősek a fiatalokhoz. A válság józanítólag hatott a társadalomra: össze kell fogni a családoknak, össze kell kapaszkodni a generációknak a talpon maradás érdekében. Most érkezett el igazán az intergenerációs problémamegoldások kora, amikor a fiatalabbak nyújthatnak abban segítséget, hogy az idősebbek eligazodjanak a technológiai váltások, az új média, az újabb gazdasági megoldások korában.
 5. A korszak alapkészségeit meg kell mindenkinek meg kell szereznie. A ma emberének sokkal több információ van szüksége ahhoz, hogy életét megfelelően irányítsa. Ezért az idősebbeknek szükségük van olyan digitális készségekre, hogy az információkat elérjék; sőt arra is, hogy ők is képesek legyenek információkat megosztani, műsorokat készíteni. Az időseknek meg kell érteniük a pénzkezelés modern formáit (online és offline, a mobil payment, e-banking, a befektetések, a hagyatékok, a vagyonkezelés fontosságát). A középkorúakat fel kell készíteni az időskorra, annak összes hátrányára és előnyére is. Segítséget kell kapniuk abban, hogy megismerhessék az önművelés és formális képzés lehetőségeit (autóvezetés, nyelvtanulás, vállalkozási és pénzügyi ismeretek, kapcsolatépítés, hasznos szabadidő).
 6. Azért elsődleges, hogy az idősek rendelkezzenek az információs társadalmi alapkompetenciákkal, hogy használni tudják az Európában elterjedőben lévő e-egészségügyi alapszolgáltatásokat; s információhoz jussanak, képesek legyenek hálózatokhoz, társaságokhoz csatlakozni és olcsóbb e-szolgáltatásokat igénybe venni. A szeniorok digitális esélyegyenlőségének területén – európai mértékkel mérve is Magyarország előnyre tett szert. Magyar modell a „Kattints rá, Nagyi" képzés (2001-től), hungaricum az Európai Unió aranyérmét elnyert Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny (2003-tól), magyar kezdeményezés a „Versenyben az idővel" című digitális visszaemlékezés verseny is. Magyar módszer az intergenerációs idősoktatás, amelynek lényege, hogy a tanfolyamot nem egyedül végzi az idős ember, hanem egy fiatal segítőjével (unokájával) együtt, hogy az unoka segítsen neki a gyakorlati felhasználásban (erre elkészült a szükséges tananyag). E módszer alapján készült 2009-ben egy 30 részes filmsorozat (Gyerekjáték a számítógép), amely 6-8 perces epizódokban mutatja be azt, ahogy a gyerekek saját nagyszüleiket oktatják az számítógép használatára.

A fentiek fontossága végett kezdeményezzük:

 • intézmények, szervezetek, egyének összefogását a 2012. év méltó kitöltésére és az idősek (információs) társadalmi befogadásának erősítésére>
 • a legjobb hazai gyakorlatok összegyűjtését és bemutatását;
 • olyan társadalmi kampányok indítását, kiszélesítését, amelyek segítik az idős csoportok társadalmi befogadását
  [Ilyen például az „Intergenerációs szolidaritás európai napja" (április 29.), amely új, nem szokványos üzenetek publikálásának lehetőségét adja. Az idősek társadalmi integrációja egyaránt múlik magukon és a fiatalokon. Ezért kell együtt megszólítani a két generációt, intergenerációs megoldások felmutatásával.];
 • vállalkozások, civilek, önkormányzatok, iskolák, könyvtárak keressék meg annak módját, hogy milyen módon tehetnék jobbá, könnyebbé, szebbé azok életét, akiktől saját életüket kapták.

2011. október 26.

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760