Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

ComeON! projektA mai világ eddig soha nem látott kihívások elé állítja az emberiséget – fiatalt, felnőttet és időset egyaránt. E kihívások hívták életre a ComeON! intergenerációs tanulási projektet, melyet az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás programjának Grundtvig alprogramja (többoldalú együttműködések) támogat.
A COME ON projekt 2013 októberében indult és 2015 szeptemberéig tart.

A tudomány és a technológia terén rohamosan bekövetkező fejlődés óriási hatással van a munkavégzésre, a szervezési és pénzügyi eszközökre, a tanulásra és általában véve magára az életvezetésre. Az internet megjelenésével teljesen új szakmák, piaci és ipari ágazatok, irányítási formák stb. jelentek meg. Ezzel egy időben egy sor társadalmi kihívással kell szembenézni: úgy mint idősödő népesség, a környezetben bekövetkező változások, a XXI. századi oktatási módszerek, valamint választ kell adni az elmúlt évek súlyos gazdasági válságának a munkára és az életminőségre gyakorolt drámai hatásaira. Nem meglepő, hogy olyan új kifejezések, mint például: apps (alkalmazások), co-working (közösségi munkavégzés), crowd-sourcing (feladat kihelyezése), crowd-funding (közösségi finanszírozás), open innovation (nyitott innováció), rapid prototyping (gyors prototípus-gyártás). Ezek együtt léteznek olyan társadalmi jelenségekkel, mint a tömeges fiatalkori munkanélküliség, bizonytalan munkalehetőségek, NEET (young people not in employment, education or training – nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiatal), (active ageing) aktív időskor. Ezen hatások állnak a ComeON! elnevezésű projekt hátterében is. A projekt célja, hogy ösztönözze a szociális innovációval kapcsolatos tapasztalatszerzést, amelynek alapja az intergenerációs szolidaritás.

A ComeON! projekt felismeri az intergenerációs szolidaritás szükségességét az olyan innovatív módszerek kidolgozásában, amelyekkel a fent említett kihívások leküzdhetővé válnak. Ennek eléréséhez minden energiára, tudásra, tapasztalatra és erőforrásra szükség van, valamint ezek differenciálására a közösségekben és területenként is. Az azonnali kedvező hatások már ismertek a ComeON! konzorciumba tartozó partnerek tapasztalataiból. Ezek közé tartozik az idősek digitális világba való bevezetése, a generációk közötti szakadék megszűntetése, az új életvezetési ismeretek elsajátítása és gyakorlása a fiatalok körében (XXI. századi oktatás).

 A ComeON! projekt ezeket a pozitív eredményeket tovább kívánja fejleszteni, olyan több generációt magába tömörítő közösségek létrehozásával, amelyek különböző társadalmi innovációs projektekkel hozzájárulhatnak közösségeik fejlődéséhez. Ennek eléréséhez egy ún. kísérleti „életre nevelő” oktatási formát alkalmaz. Ez az oktatási forma a következő tényezőket ötvözi: a hagyományos iskolai tantervben érvényesülő kodifikált tudást, életvezetési tudást, alapvető értékeket magába foglaló személyiségformálást. A program magába foglalja a „phyrtual” tényezőt is. Ez a fizikai (offline) és virtuális (online) tevékenységek együttese a kísérleti tanulási folyamatban. Ez egy olyan fontos „életvezetési ismeret”, amely a szociális innovációs programok alkalmazása során fejleszthető.

A bemutatott szemlélet fontos a fent említett kihívások leküzdéséhez, amelyekkel az idősebbek és a fiatalok közösen szembesülnek, illetve hozzájárul mind a személyes mind pedig a közösségi fejlődéshez.

A megállapodás száma: 2013-3209 /001-001

Projekt szám: 538254-LLP-1-2013-IT-GRUNGTVIG-GMP

Lifelong Learning Programme

 

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a cikk csakis a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információ bármilyen jellegű felhasználásáért. A ComeON! egy generációk közötti oktatási project, amit az Európai Bizottság finanszíroz az Élethosszig Való Tanulás Program, Grundtvig Multilaterális Projektek Akció keretében.
Egyezmény száma: 2013 – 3209 /001 – 001 Projekt száma: 538254-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760