Nyomtatás 

ComeON! képzésA Budapesti Művelődési Központ partnerszervezetével, a Bethlen Gábor Gimnáziummal, közösen valósította meg a ComeON! képzést, amelyben diákok és idős önkéntesek közösen terveztek és valósítottak meg olyan kísérleti projekteket, amelyek a társadalmi fejlődést, innovációt szolgálják.

A 30 órás képzés 2015. januárban indult és májusban fejeződött be. Nyolc idős (55+) önkéntes és tizennyolc diák (14–17 év közöttiek) vett részt a programban. A képzés során trénerek segítségével a két korosztály együtt dolgozott fel olyan témaköröket mint a XXI. század legfontosabb kompetenciái, az önkéntesség és a társadalmi innováció. Az elméleti alapozást követően a vegyes korosztályú csoportok közösen tervezték és valósították meg saját projektjüket.

 

A képzés végére négy kísérleti projekt született:

A képzést követő értékelés során mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály úgy nyilatkozott, hogy a program nagyban hozzájárult a generációk közötti szolidaritás megerősítéséhez. Hozzátették, hogy a különböző módszerek fejlesztették a kommunikációs, problémamegoldó és projekt-tervezési ismereteiket, kompetenciájukat. Mindkét korosztály arról számolt be, hogy a csoportmunka erőteljesen formálta a véleményüket; hozzájárult a korlátok lebontásához, az előítéletek csökkentéséhez, és új lehetőségeket nyitott meg mindkét korcsoport számára.    

 

A projektek bemutatása

 

1.    Önkéntesség – Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) fejlesztése

 

A projekt célja

Közösségi igény, amelyre a projekt épül
ComeOn projektA diákok problémásnak találták, hogy olyan civil szervezeteket találjanak, amelyek az ő érdeklődési körüknek megfelelő önkéntes munkát kínálnak, míg az idős csoporttagok úgy vélték, hogy az önkéntesség még mindig nem elég népszerű az idősebb korosztály körében.
Ezen közösségi igényre építve a csoport úgy döntött, hogy felméri az iskolában a diákok igényeit, érdeklődési körét, valamint erre építve összeállítja azoknak a szervezeteknek az adatbázisát, amelyek önkéntes munkát kínálnak nekik.

 

Tevékenységek
TevékenységA csoport tagjai összeállítottak egy kérdőívet, amely felméri a diákok érdeklődési körét és igényeit, majd megkérdeztek az iskolában 89 diákot. Az eredményeket egy adatbázisban összegezték, amely láthatóvá tette a preferenciákat.
Megkezdték azoknak a szervezeteknek a felkutatását, amelyek az igényeknek megfelelnek, és felkészültek diák önkéntesek fogadására. A civil szervezetekről adatbázist állítanak össze.

EredményekEz a projekt jó példa az eredmények fenntarthatóságára. Mivel az iskolai közösségi szolgálat kötelező lesz továbbra is a középiskolai diákok számára, ezért a készülő adatbázis a következő generáció eredményes(ebb) feladatvégzését (is) szolgálja. Ezen felül a sikeres együttműködések népszerűsíthetik az önkéntességet a tinédzserek között. Az adatbázis támogatja az idősebb generáció bevonását is.

 

2.    Fenntarthatóság – Áru cserebere

 

A projekt célja
A projekt célja, hogy ötletet adjon, miként lehet a kiadásokat csökkenteni, ugyanakkor segíteni másokat.  

 

Közösségi igény, amelyre a projekt épül
ComeOn projektA tömegtermelés és a reklámok arra ösztönöznek mindenkit, hogy egyre gyorsabb ütemben cserélje le az általa használt termékeket. Sokszor a fiatalok nem figyelnek arra, hogy ami számukra már használhatatlan, értéktelen vagy ósdi, az a gyors technológiát nehezebben követő idősek számára komoly fejlődést, értéket képviselhet.   

 

 Tevékenységek
A diákok és az idősek egy cserebere délutánt szerveztek, ahova mindenki elhozhatta a számára nem szükséges dolgokat, amelyek gazdát cserélhettek.

 

3.    Pályaválasztás, továbbtanulás – Mi legyek?

 

A projekt célja
A projekt célja, hogy bemutasson néhány szakmát, illetve rávilágítson a folyamatos (élethosszig tartó) tanulás szükségességére.

 

Közösségi igény, amelyre a projekt épül

TovábbtanulásA közös munka során kiderült, hogy a diákok számára az egyik legnagyobb kihívást a gimnázium utáni továbbtanulás, szakmaválasztás jelenti, amely biztos alapokat jelenthet a munkaerőpiacon. Volt olyan, akinek nem volt elképzelése, hogy milyen irányba induljon el, mások tartottak a választás véglegességétől, amely egy életre befolyásolhatja jövőjüket, sorsukat.
A csoportmunka bebizonyította, hogy az idősebb résztvevők olyan élettapasztalattal rendelkeznek, amellyel segíthetik a fiatalokat.  

   

Tevékenységek
CsoportmunkaA diákok és az idős résztvevők talkshow-t szerveztek, ahova idősebb, különböző szakmák képviselőit hívták meg.
A meghívottak bemutatták tanulmányaikat, munkájukat és megosztották élettörténetüket a hallgatósággal.
Az élettörténeteken keresztül a résztvevők megértették a folyamatos tanulás fontosságát, amely hozzásegítheti őket a munkaerő-piaci váltáshoz, és a személyes megújuláshoz.

 

4.    IT – Új generáció, új technika

 

A projekt célja
A projekt az új technológia bemutatását célozta meg.     

 

Közösségi igény, amelyre a projekt épül
ProjektmunkaA csoportmunka felszínre hozta, hogy a generációk közötti távolság egyik oka a technológiai szakadék.
A két korosztály különböző csatornákon, különböző eszközök segítségével kommunikál.

 

 

Tevékenységek
A diákok négy workshopot szerveztek, amelyen különböző technikai trükköket mutattak be.

 

ComeON! projekt

Lifelong Learning Programme

 

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a cikk csakis a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információ bármilyen jellegű felhasználásáért. A ComeON! egy generációk közötti oktatási project, amit az Európai Bizottság finanszíroz az Élethosszig Való Tanulás Program, Grundtvig Multilaterális Projektek Akció keretében.
Egyezmény száma: 2013 – 3209 /001 – 001 Projekt száma: 538254-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP