Nyomtatás 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013Hasznos dokumentumok a 2014–2020 programozási időszakhoz – jogi környezet és egyéb vonatkozó tanulmányok

A jogi környezet

 1. Az Európa 2020 stratégiát ismertető bizottsági közlemény
 2. A közös rendelkezésekről szóló rendelet
  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 3. ERFA-rendelet
  Az Európai parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 4. ETE-rendelet
  Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről
 5. EGTC-rendelet
  Az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról

Forrás

Egyéb tanulmányok

 1. A monitoring and evaluation framework for peace-building (EN) - Special EU Programmes Body
 2. Regions and Innovation – Collaborating across borders (EN) - OECD
 3. European Territorial Cooperation Programmes Delivering and Capturing Change (EN) – Interact
 4. Indicators: Telling the Story of the European Territorial Cooperation Discussion Paper for the Workshop on 7 May 2013 in Brussels (EN) - Interact