Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

EZÜSTNET – internetező idős tanulók Kárpát-medencei hálózata

Az előzményekre építve, nyertes Grundtvig 2 tanulási kapcsolatunk projektünk keretében szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a határokon túl is igénybe vehessék a harmadik életkorúak a "Kattints rá, Nagyi!" tanfolyamokat, ezáltal bekapcsolódhassanak a harmadik évezred technológiájának használói közé.

Partnerintézményeink is beindítják időseknek szóló alapfokú internet tanfolyamaikat. A végzett tanulók bekapcsolódhatnak a nemzetközi "net-nagyi" hálózatba.
A virtuális kapcsolatok kiépülését természetesen személyes találkozók is segíteni fogják.

 A Kárpát-medencei hálózat kialakításával célunk

 • minél szélesebb körű és számú, kirekesztett idős tanuló bevonása az élethosszig tartó tanulás programjába, életminőségük javítása;
 • a  határon túli, idősek internet oktatási programjainak beindítása;
 • a magyar nyelv szórványságban történő használatához gyakorlási lehetőség biztosítása az oktatási folyamat és a társakkal való kapcsolattartás által;
 • a tanulási folyamattal motiváció nyújtása a további önfejlődéshez;
 • a határon túli közösségek anyaországgal való kapcsolattartásának elősegítése, lehetővé tétele;
 • az internet, mint kommunikációs- és tanulási eszköz használatának elősegítése;
 • non-formális és informális tanulási alkalmak létrehozása és működtetése, öntanuló körök létrejöttének elősegítése;
 • a magyar nyelvet kisebbségben használó, határon túli felnőttképzési intézmények szakmai segítése;
 • a Magyarország területén elszórt tanulócsoportok egymással és a határon túli közösségekkel való megismerkedésének elősegítése, a személyes kirekesztettség oldása, pozitív életszemlélet kialakítása, az élet kiteljesítése a tanulás és az új kapcsolatok, célok, tevékenységek által;
 • a magyarországi oktatási helyszínek felnőttképzési módszertani fejlesztése;
 • a civil társadalom fejlesztése, az európai értékek propagálása, a közös vonások és a különbözőségek egymást erősítő hatásának felhasználása;
 • a legmodernebb info-kommunikációs módszerek terjesztése;
 • az angol nyelvet beszélő idős tanulók bekapcsolása a www-golden-age partnerhálózatba.

A kétéves tanulási kapcsolatok program várható eredményei és hatásai

 • • a három partnerországban egy-egy projekttalálkozó létrejötte a két év alatt;
  • a partnerországok intézménye megismerkednek az idősek internet oktatási programjával, hozzájutnak a nemzetközi és hazai tapasztalatokat magába foglaló szakmai anyagokhoz, a képzést és a tanulói jegyzetet a helyi viszonyokhoz adaptálják;
  • az országonként adaptált tanulói segédanyagok sokszorosításra kerülnek és eljutnak a tanulókhoz (tanfolyamon történő felhasználás);
  • partnerországonként legalább évi két (de minél több) időseknek szóló internet felhasználói tanfolyamot valósul meg;
  • megfelelő tapasztalatot és hátteret szereznek az oktatási folyamat folytatásához;
  • a lehető legnagyobb számú idős tanuló kerül bevonása a tanfolyamok után, mellett kialakuló önképző körökbe (országonként minimum 10 fő), a nemzetközi mobilitásba (országonként minimum 4 fő), a nemzetközi kommunikációs hálózatba (országonként minimum 10 fő);
  • a résztvevő országok projekttevékenységeiről (lehetőleg az idős tanulók által készített) projekthonlap (blog) készül;
  • igény esetén a felnőtt tanulók saját blogjai is létrejönnek;
  • a magyar nyelvhasználat megerősödik, és propagálása megjelenik a helyi sajtóban;
  • az időskori tanulás népszerűsítésre kerül a helyi médiumokban;
  • hosszú távon fenntartható nemzetközi kommunikációs hálózat alakul ki az idős tanulók és a felnőttképzési intézmények között;
  • új emberi kapcsolatok alakulnak ki, erősítve a közös európai tudatot;
  • a szakmai szervezetek közötti további együttműködések alapja teremtődik meg;
  • a partnerintézmények (frissen csatlakozott tagállamból is) tapasztalttá válnak Európai Uniós pályázatok beadásában és futtatásában;
  • a résztvevők egymás kultúráját jobban megismerik és tolerálják;
  • az európaiság, mint a magyarságot újból egyesíteni képes érték hétköznapi valósággá, tapasztalhatóvá válik;
  • a legújabb info-kommunikációs módszerek felhasználhatósága és megtanulhatósága pozitív példája eljut a kirekesztett társadalmi csoportokhoz.

download Letöltés

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760