Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

EZÜSTNET – internetező idős tanulók Kárpát-medencei hálózata

Az előzményekre építve, nyertes Grundtvig 2 tanulási kapcsolatunk projektünk keretében szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a határokon túl is igénybe vehessék a harmadik életkorúak a "Kattints rá, Nagyi!" tanfolyamokat, ezáltal bekapcsolódhassanak a harmadik évezred technológiájának használói közé.

Partnerintézményeink is beindítják időseknek szóló alapfokú internet tanfolyamaikat. A végzett tanulók bekapcsolódhatnak a nemzetközi "net-nagyi" hálózatba.
A virtuális kapcsolatok kiépülését természetesen személyes találkozók is segíteni fogják.

 A Kárpát-medencei hálózat kialakításával célunk

 • minél szélesebb körű és számú, kirekesztett idős tanuló bevonása az élethosszig tartó tanulás programjába, életminőségük javítása;
 • a  határon túli, idősek internet oktatási programjainak beindítása;
 • a magyar nyelv szórványságban történő használatához gyakorlási lehetőség biztosítása az oktatási folyamat és a társakkal való kapcsolattartás által;
 • a tanulási folyamattal motiváció nyújtása a további önfejlődéshez;
 • a határon túli közösségek anyaországgal való kapcsolattartásának elősegítése, lehetővé tétele;
 • az internet, mint kommunikációs- és tanulási eszköz használatának elősegítése;
 • non-formális és informális tanulási alkalmak létrehozása és működtetése, öntanuló körök létrejöttének elősegítése;
 • a magyar nyelvet kisebbségben használó, határon túli felnőttképzési intézmények szakmai segítése;
 • a Magyarország területén elszórt tanulócsoportok egymással és a határon túli közösségekkel való megismerkedésének elősegítése, a személyes kirekesztettség oldása, pozitív életszemlélet kialakítása, az élet kiteljesítése a tanulás és az új kapcsolatok, célok, tevékenységek által;
 • a magyarországi oktatási helyszínek felnőttképzési módszertani fejlesztése;
 • a civil társadalom fejlesztése, az európai értékek propagálása, a közös vonások és a különbözőségek egymást erősítő hatásának felhasználása;
 • a legmodernebb info-kommunikációs módszerek terjesztése;
 • az angol nyelvet beszélő idős tanulók bekapcsolása a www-golden-age partnerhálózatba.

A kétéves tanulási kapcsolatok program várható eredményei és hatásai

 • • a három partnerországban egy-egy projekttalálkozó létrejötte a két év alatt;
  • a partnerországok intézménye megismerkednek az idősek internet oktatási programjával, hozzájutnak a nemzetközi és hazai tapasztalatokat magába foglaló szakmai anyagokhoz, a képzést és a tanulói jegyzetet a helyi viszonyokhoz adaptálják;
  • az országonként adaptált tanulói segédanyagok sokszorosításra kerülnek és eljutnak a tanulókhoz (tanfolyamon történő felhasználás);
  • partnerországonként legalább évi két (de minél több) időseknek szóló internet felhasználói tanfolyamot valósul meg;
  • megfelelő tapasztalatot és hátteret szereznek az oktatási folyamat folytatásához;
  • a lehető legnagyobb számú idős tanuló kerül bevonása a tanfolyamok után, mellett kialakuló önképző körökbe (országonként minimum 10 fő), a nemzetközi mobilitásba (országonként minimum 4 fő), a nemzetközi kommunikációs hálózatba (országonként minimum 10 fő);
  • a résztvevő országok projekttevékenységeiről (lehetőleg az idős tanulók által készített) projekthonlap (blog) készül;
  • igény esetén a felnőtt tanulók saját blogjai is létrejönnek;
  • a magyar nyelvhasználat megerősödik, és propagálása megjelenik a helyi sajtóban;
  • az időskori tanulás népszerűsítésre kerül a helyi médiumokban;
  • hosszú távon fenntartható nemzetközi kommunikációs hálózat alakul ki az idős tanulók és a felnőttképzési intézmények között;
  • új emberi kapcsolatok alakulnak ki, erősítve a közös európai tudatot;
  • a szakmai szervezetek közötti további együttműködések alapja teremtődik meg;
  • a partnerintézmények (frissen csatlakozott tagállamból is) tapasztalttá válnak Európai Uniós pályázatok beadásában és futtatásában;
  • a résztvevők egymás kultúráját jobban megismerik és tolerálják;
  • az európaiság, mint a magyarságot újból egyesíteni képes érték hétköznapi valósággá, tapasztalhatóvá válik;
  • a legújabb info-kommunikációs módszerek felhasználhatósága és megtanulhatósága pozitív példája eljut a kirekesztett társadalmi csoportokhoz.

download Letöltés

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760