Nyomtatás 

Teleki Blanka Általános IskolaA Budapesti Művelődési Központ a kreativitás és az önálló, kritikus gondolkodás kibontakoztatásával szeretné a felnövekvő generációkat a kultúra vonzáskörébe vonni, alternatívát kínálva az eszetlen fogyasztás ellenében. Tematikus foglalkozásaink ars poeticája az önkifejezés fejlesztése a világ megismertetése révén.
A projekt égisze alatt öt iskolában szervezünk hasznos, tanórán kívüli programokat.

A Teleki Blanka Általános Iskolában a következőket:

Szak malesen – 1. félévben, 8. osztályosoknak
Mi a pálya? – 2. félévben, 7. osztályosoknak
Pályaorientációs csoportfoglalkozások
3x3 órában
A „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdés idővel egyre súlyosabb lesz és eljön az a nap, amikor kikerülhetetlenné válik a megválaszolása. A felelősségteljes döntés meghozásához kínál kapaszkodókat a pályaorientációs foglalkozás.
A foglalkozásokon már meglévő információik mellett további, új ismereteket szereznek az iskolaválasztással, szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatban.
Érdeklődésük, képességeik, lehetőségeik átgondolása nemcsak önmaguk jobb megismeréséhez vezeti a diákokat, hanem a sikeres életpálya kialakításának is záloga.

Zöldkobak – témanap
Környezettudatosságról gyerekeknek
3x3 órában a 1–2. félévben
játékos ismeretterjesztés, személyes tapasztalásra és élményre építő csoportos gyakorlatok és „kimozdulós”, terepi és múzeumpedagógiai programok alsó tagozatosoknak.

Zöldfürkész – témanap
Környezettudatosságról gyerekeknek
3x3 órában a 1–2. félévben
ismeretterjesztés, személyes tapasztalásra és élményre építő csoportos gyakorlatok és „kimozdulós”, terepi és múzeumpedagógiai programok felső tagozatosoknak.

A 2011/12-es tanévben az általános iskolás gyerekek számára havi szakkörök és témanapok formájában kínálunk a természetközelibb életmódot megismertető–megszerettető környezetvédő praktikákat.
A foglalkozásokon egy olyan életmódra szeretnénk érzékenyíteni a gyerekeket, amellyel a természet és az ember egyaránt csak nyerhet.

Módszerek:

Terítéken többek között:
– élőhely-védelem
– madárismeret
– természetes alapanyagok és feldolgozásuk
– hulladék-megelőzés
– szelektív hulladékgyűjtés
– egészség- és környezettudatosabb vásárlás.Az egyes foglalkozásokat természetes vagy újrafelhasznált anyagokból alkotott kreatív tárgyak készítése is kiegészíti.

A program katalógusát innen töltheti le>>>

Teleki Blaknka Általános IskolaTeleki Blanka Általános Iskola
119 Budapest, Bikszádi u. 61–63.
Telefon: 205-7171, Fax: 205-7170. 
web: www.teleki-xi-bp.sulinet.hu
OM azonosító: 034979. Képviseli: Dr. Prőhléné Hehl Éva igazgató

A programsorozat katalógusát innen tölthetik le>>>

További partnereink:
• Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
• Hugonnai Vilma Általános Iskola
• Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium
• Pitypang Óvoda
• Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár, Herceghalom

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2011. szeptember 01.
A megvalósítás határideje: 2012. június 30.

Információ: Nagy Anna

Új Széchenyi Terv - Kultúr-Tan-Ösvény
A projekt az Európai Unió támogatásával, az ESZA társfinanszírozásával valósul megA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.