Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Szakmatükör 5.A Trendek, változások, innovációk a budapesti közművelődésben alcímet viselő kiadványunk szerves folytatása – mind szellemében, mind tematikájában – az előző négy Szakmatükör kötetnek, mintegy ötvözi azok tartalmi jegyeit.

 Megrendelőlap »

A kötet tartalma

Margittai Katalin tanulmánya – hasonlóan az első két könyvünkhöz – részletes helyzetképet ad a közművelődési intézmények társadalmi beágyazottságáról, feltételrendszeréről és feladatairól. Úgy vállalkozik a jelenlegi állapot elemzésére, hogy összeveti a jelent az elmúlt harminc év fontosabb mutatóival (a BMK fennállása óta keletkezett dokumentumokra, statisztikákra, továbbá fővárosi és országos kutatásokra építve), és felvázolja a látható és várható tendenciákat. Célja az is, hogy megmutassa, milyen társadalmi, gazdasági feltételek mellett végzik intézményeink tevékenységüket.

A könyv, a következő négy fejezetében – a 3-as és 4-es kötethez hasonlóan – egybegyűjti a közművelődési szakmai innovációkat, ezúttal a 2000-es évek újszerű kezdeményezéseit ismerhetjük meg belőle. A tanulmányok a mai kor legnagyobb kihívásaira adott közművelődési megoldásokat elemzik. Gyenes Zsuzsa a kisgyermekeknek és szüleiknek szóló családi szocializációt segítő programok világába kalauzol. Szabó Judit Nikoletta a különböző korosztályok részére szervezett esélyteremtő projektekre hívja fel figyelmünket. Kövesdi Emese tollából a művelődési házak környezettudatos magatartást alakító tevékenységi formáit ismerhetjük meg.      

A három átfogó, a jelen közművelődését meghatározó témakör mellett – a különféle modellértékű tevékenységek című fejezetben – a sokféleség is helyet kap. Bár közel sem teljes körben mutatja be, de reprezentálja azt a választékot, ami a közművelődési tevékenységek innovációiból merít. Éppen az, hogy ilyen színes a paletta mutatja ennek az intézmény- típusnak életrevalóságát, közelségét a valós igényekhez. A művelődési ház egyik  meghatározó szerepe mindig az volt és maradt; hogy „tető a közösségek felett”. Legyen szó akár egy művelődési ház szokatlan működési metódusáról (Szabó Judit Nikoletta), a helyi településen elinduló időutazásokról (Benedek Ágnes), egy véget nem érő vakációs táborról (Bodorkós Tamara), nyilvános könyvespolcok önműködő rendszeréről (Forgon Miklós), vagy toleráns disputálókról (Bereczki Mária).

A fenti újszerű kezdeményezések, innovatív tevékenységi formák egy dologban közösek, hogy mind a helyi társadalom szolgálatát vállalják fel.

Tartalomjegyzék
Szerkesztői előszó      
Margittai Katalin: Tevékenységtükör 1981–2011. A közművelődési intézmények és szervezetek tevékenysége és a változások fő tendenciái Budapesten
Bevezető                          
A kultúra, a közművelődés társadalmi beágyazottsága     
A helyzet- és tevékenységelemzés környezeti aspektusai
A makrokörnyezet változásai                               
Szűkebb környezetünk, a tevékenység hatóköre, vonzáskörzete
A társadalom értékrendjének, kulturális és közművelődési aktivitásának változásai
Helyzetelemzés
A közművelődési (intézményi) ellátottság helyzete és változásai a fővárosban
  ◆ Az intézmények száma és a fenntartók szerinti megoszlásának alakulása az elmúlt három évtizedben.
A közművelődési intézményrendszer infrastrukturális adottságai a fővárosban
A közművelődést szolgáló intézmények tárgyi, technikai felszereltsége
Tevékenységtükör
Az egész életen át tartó tanulás és a közösségi művelődés intézményrendszere
  ◆ A különböző korosztályok társadalmi, demográfiai jellemzői, művelődési aktivitása és jelenléte a közművelődésben
  ◆ A gyermek és ifjúsági korosztályok jelenléte a közművelődésben
A felnőttképzés, felnőttkori tanulás, művelődés helyzete
A felnőtt és idős korosztályok jelenléte a közművelődésben
A közösségi művelődési alkalmak (rendszeres művelődési formák) látogatottsági mutatóinak alakulása
Gazdálkodás
Összegzés
Gyenes Zsuzsa: A családi szocializációt segítő programok – avagy a kisgyerekes családok térfoglalása a közművelődési intézményekben
Szülők a XXI. században
   ◆ Aktív Szülés Program
   ◆ Perinatális szaktanácsadók és tanfolyamaik
   ◆ A szülői szerepet központba helyező rendezvénysorozatok
A művelődési ház mint közösségi tér: hogy a lakóhelyünk az otthonunk is legyen
   ◆ Terek a házon kívül: játszóterek
   ◆ Terek a házon belül: játszóházak
   ◆ A közösségi színterek kultúrája
   ◆ Közösségi szolgáltatások: babaruhabörze
Közösségek otthona: kismamaklubok a közművelődési intézményekben
   ◆ Speciális kismamaklubok
Az ÁMK-modell
A helyi társadalomba ágyazva: közösségfejlesztő közösségi házak
A kismamák munkába visszatérésére fókuszálva
Művészeti nevelés és készségfejlesztés kisgyermekkorban
   ◆ Zenei nevelés
   ◆ Népi hagyomány: aprók tánca és népi játszóház
   ◆ Mozgásfejlesztés
   ◆ Vizuális nevelés, kézművesség – kreatív foglalkozások
   ◆ Kommunikáció fejlesztése: idegen nyelvi és jelnyelvi foglalkozások
   ◆ Mese, mesekönyv
   ◆ Színház
   ◆ Játszóházak, hétvégi családi rendezvények
Házak – programok
   ◆ A Zöldalma Egyesület és a csepeli közművelődés
   ◆ Zene, játék, öröm zenei képességfejlesztő program és Zene-mozgás komplex művészeti nevelési program a Cserepesházban
   ◆ Tipegő és Mesezengő a Csillaghegyi Közösségi Házban
   ◆ Boribaba torna a Wekerlei Kultúrházban
   ◆ A babaszínház és a KMO Művelődési Ház
   ◆ Kőketánc gyermektáncház és Motolla játszóház a Marczibányi Téri Művelődési Központban
Összegzés
Irodalom

Szabó Judit Nikolett: Esélyteremtő programok a művelődési házakban
Gyermekeknek és fiataloknak szóló, az életben való sikeres elindulást és eligazodást segítő, valamint prevenciós programok
„Mondj nemet!” drog-prevenciós program – Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
   ◆ Felvilágosító előadások
   ◆ Interaktív drogprevenciós foglalkozás pszichodramatikus módszerrel (gyakorlati)
   ◆ Önismereti Kreatív Műhely
   ◆ K.I.A.B.Á.L. Prevenciós Társasjáték
Játékos klubfoglalkozással a gyerekek netes biztonságáért: Netre, te gyerek!® a Budapesti Művelődési Központban
GÉMSZ Klub – játékos informatikai tehetséggondozás – Csokonai Művelődési Központ
Zárt ház – Kesztyűgyár Közösségi Ház
Művészetpedagógiai programok a Marczibányi Téri Művelődési Központban
   ◆ Kaktusz Színjátszó csoport
   ◆ Színházi nevelési előadások
   ◆ Mit nevezünk színházi nevelésnek?
   ◆ Színházi lecke – módszertani nap
   ◆ Denevér Varázslóiskola és Varázslótábor
   ◆ Gyermekek és fiatalok tudatos életének kialakítását célzó képzések a Marczibányi Téri Művelődési Központban TeÉrted Akadémia a Budapesti Művelődési Központban
   ◆ Mi a TeÉrted Akadémia?
   ◆ Néhány gondolat a közoktatás hatékonyságáról
   ◆ A közművelődési intézményrendszer szerepe és lehetősége a kompetenciafejlesztésben
   ◆ A TeÉrted Akadémia projekt célja és célcsoportja
   ◆ A TeÉrted Akadémia programjai
   ◆ A tanulás segítése
   ◆ Ifjúsági honlap
   ◆ Tehetséggondozó programok
   ◆ Rendezvények a projektben
   ◆ Élet a projekt után
A munka világában való boldogulást segítő közművelődési programok
A PALLÓ-modell – Budapesti Művelődési Központ
   ◆ Információs rendszer
   ◆ Felnőttképzési tájékoztató szolgálat
   ◆ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának kiépülése (2009–2011)
   ◆ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatának működési tapasztalatai
Női Csoport a Kesztyűgyár Közösségi Házban
A munkanélküliség és az inaktivitás csökkentését célzó programok az Ady Endre Művelődési Központban
Esélyjavító programok a Csokonai Művelődési Központban – a közelmúlt és a jelen
    ◆ Felzárkóztató képzés 40 év alatti, hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek számára
    ◆ Ingyenes tanfolyam kismamáknak – GYES-en, GYED-en lévő anyukák munkába visszatérését segítő képzés
    ◆ Rákospalota-Pestújhely-Újpalota KÖZ-MŰVELTSÉGÉÉRT program – jelenleg is futó, esélyjavító ingyenes tanfolyamok
    ◆ Számítástechnikai tanfolyam
    ◆ Angol nyelvtanfolyam
A közművelődés az aktív időskorért és az időskori tanulásért Kattints rá, Nagyi!® – az internet használatának elsajátítása idős korban: a Budapesti Művelődési Központ programja
Idősebbek is elkezdhetik – Csokonai Művelődési Központ
Magyar részvétel az EU időskorúak tanulását ösztönző projektjeiben – Budapesti Művelődési Központ
   ◆ Az idősek tanulási korlátainak mérséklése – ROLBOP (2002–2004)
   ◆ www-Golden-Age: az idősek IT oktatásának módszertani vizsgálata és számítástechnikai alapkészségeik fejlesztésének fontossága (2005–2007)
   ◆ A külföldi felnőttképzési szervezetek fejlesztése – Silver Net (2007–2009)
   ◆ U.N.I.C. – Az idős tanulók igényeinek megértése módszereink fejlesztése érdekében (2009–2011)
   ◆ SEVOCA – Idős önkéntesek mint kulturális nagykövetek
   ◆ SLIC – Fenntartható tanulás a közösségben: az idősek kompetenciáinak tudatosítása és újabb lehetőségek feltárása a tanulás és elkötelezettség érdekében


Kövesdi Emese: Környezettudatos magatartás a közművelődésben
A fenntarthatóság koncepciója
A fenntarthatóság kulturális aspektusai
Környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája
A művelődési házak mint a környezettudatos szemléletformálás színterei
   ◆ Az anyagi fogyasztás alternatíváinak közvetítői
   ◆ A közösségi aktivitás fórumai
   ◆ A hatékony tanulás helyszínei
A művelődési házak lehetőségei a környezettudatos szemléletformálás terén
A művelődési házak kínálatában hagyományosan jelen lévő közvetett hatású elemek
   ◆ Eseti jellegű célzott szemléletformálás
   ◆ Rendszeres célzott szemléletformálás
   ◆ Gyerekek szemléletformálása
Koncertek, színi- és bábelőadások
Kézműves programok, pályázatok
Táborok
Iskolás csoportok szemléletformálása
Pedagógusok szemléletformálása
Felnőttek szemléletformálása
Családi rendezvények
Egészségnapokhoz kapcsolódóan
Művészeti előadások formájában
Ismeretterjesztő előadások
Környezettudatosság a művelődési házak mindennapi működésében
Szempontok a környezettudatos szemléletformálás művelődési házak gyakorlatában történő terjedésének elősegítésére
   ◆ Nyitottság, elhivatottság
   ◆ Inspiráció, ismeret- és szakmai-módszertani kompetenciák szerzése
   ◆ Finanszírozás biztosítása
   ◆ Civil szervezetekkel, helyi civil személyekkel történő együttműködés
   ◆ A helyi közösségekre építés

Különféle modellértékű kezdeményezések
Szabó Judit Nikolett: Szokatlan közművelődési intézmény: a Csokonai Művelődési Központ
Benedek Ágnes: Kertvárosi Időutazások – autóbuszos városnézések egy peremkerületben
Bodorkós Tamara: Vakáció-akció – A nyár leghosszabb tábora!
Forgon Miklós: Nyitott könyvespolc – Irodalom a plázában
Bereczki Mária: A Bálint Disputa Klub

Szerzőink

 

A kiadvány teljes képernyős nézetért kattintson a képre.

Szakmatükör 5.

A kiadvány támogatója:

Namzeti Kulturális Alap

 

 Minősített Közművelődési Cím 2011 és Közművelődési Minőség Díj 2012
Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2011
Közművelődési Minőség Díj 2012

 

 

 

 

 

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760