Nyomtatás 

A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 3.Módszertári füzetek/Különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 3.

Művelődéstörténeti sorozatunknak ebben a kötetében angyalföld legpatinásabb intézménye a Láng Művelődési Központ, a 116 éves “Törekvés”, és a félévszázados Csokonai Művelődési Központ ismertetésére vállalkozunk. Módszertári füzetek sorozatunknak ebben a vonulatában a településrész, a helyi művelődés, az intézmény és tevékenységtípusai történetét olvashatja a téma iránt érdeklődő. Ezek a témakörök valamennyi intézménynél kifejtésre kerülnek, ugyanakkor helyet kapnak az egyéni színek és hangsúlyok is.

Forrásanyagok tekintetében a 116 éves “Törekvés” Művelődési Központ a legjobban dokumentált. Eleink számára természetes volt, hogy egy magára valamit is adó egyesület, dalárda, sportkör minden eseményét krónikás rögzítette, féltve őrizték, mentették a kisebb nagyobb emléktárgyakat, zászlókat, ereklyéket. Ha a történelem viharainak, kényszerű költözéseknek áldozatul is esett közülük néhány, dokumentumról- dokumentumra, eseményről eseményre haladva, előbb-utóbb csak kibontakozik a ház históriája a késői utódok szeme előtt.

A két fiatalabb intézmény: a 65 éves Láng és a – most feltárt dokumentumok alapján – félévszázados Csokonai története lejegyzőinek már sokkal kevesebb archív anyag állt rendelkezésére.

A Láng krónikájának szerzője elsősorban a saját szakdolgozatára támaszkodhatott, ami szerencsére még akkor íródott amikor a korai eseményeknek voltak élő tanúi és a dokumentumok is rendelkezésére álltak. Ennek ellenére több ponton újabb tanúkat és korabeli egyéb forrásokat kellett igénybe venni ahhoz, hogy az intézmény teljes históriája folyamatosan követhető legyen.

A legnagyobb kutatómunka, a szinte semmiből építkezés, a Csokonai krónikásának jutott osztályrészül. Tanácsi jegyzőkönyvekből, riportokból kerekedik ki a zaklatott sorsú intézmény története, s talán nem túlzás állítani, hogy szinte az utolsó olyan pillanatban amikor még legalább a más céllal készült forrásanyagok és az emlékezők segítségével rekonstruálható.

Fontos leszűrhető tanulság, hogy a ma végzett tevékenység holnapra már történelem, s felelősségünk van abban, hogy mit tud meg intézményünkről, szűkebb pátriájának művelődéstörténetéről az utókor.

Tartalomjegyzék

Szőllősi Ilona
A "Törekvés" Művelődési Központ története 1888-2004A földrajzi és társadalmi környezet
Bevezető
Kőbánya múltja
A vasút története

Az első 40 év (1888-1928)
A "Törekvés" Dal – Zene és Önképzőegylet megalakulása
A dalárda működése
Könyvtár
Műkedvelők
Zenekar
Zenetanfolyam
Tánctanfolyam
Mozgókép-színház
Az egyleti helyiségek

1929–1967: A gazdasági világválságtól a magyar új gazdasági mechanizmusig
1948: Vasutas centenáris kultúrverseny
1968–2004: Az új gazdasági mechanizmustól az Európai Unióig
Az 1960-as évek végétől a ’80-as évek végéig
1988: A "Törekvés" 100 éves évfordulója
A rendszerváltás évei
1998: A "Törekvés" 110 éves jubileuma
2003: A "Törekvés" Művelődési Központ 115 éves jubileuma

Könyvtárunk az 1970-es évektől

A Törekvés Táncegyüttes

Az épület – mint feltételrendszer – felújításának története
Utószó
Források

Décsiné Viszmeg Ágota
A Láng Művelődési Központ története

Budapest XIII. kerülete…
Oktatás – kultúra – művelődés

A Láng Gépgyárról röviden
A Láng Kultúrház 1939-1970.
A művelődési otthon főbb tevékenységi formái az ’50-es, ’60-as években
A művészeti csoportok
A szocialista brigádmozgalom

A Láng Művelődési Központ 1970–1993.
Az általános műveltség fejlesztése
A felnőttoktatás
Ismeretterjesztő tevékenység
A szakmai művelődés, továbbképzés segítése
A szocialista brigádok művelődésének segítése
Kiscsoportok tevékenysége
Az ifjúság körében végzett munka
Művészeti tevékenység
Szórakoztató rendezvények
Az olvasási kultúra fejlesztéseAngyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület 1994-től napjainkig
Amatőr művészeti csoportok, közösségek
Körök és klubok
Rétegigényekre épülő tevékenységi formák és szolgáltatások
Gyermekprogramok
Időskorúak programjai
Szórakoztató rendezvények
Könyvtári szolgáltatások
A MultiCenter
A MultiCenter részei
Zárszó
Források

Buza Péter
A Csokonai
A nép/és közművelődés intézménytörténete a XV. kerületbenFalu, telep, város: közművelődési hagyományai
Művelődés: mozgalmi alapon
A "klasszikus" megoldások kora
Kísérletek valami újjal
Változó viszonyok
Rendszerváltásig, rendszerváltástól

Intézményrendszer a központ körül
Rákospalotai Múzeum
Kozák téri Közösségi Ház
Frankovics Ifjúsági Ház
Újpalotai Szabadidő Központ (USZIK)
Pestújhelyi Közösségi Ház
Források 

Ingyenes kiadvány

A kiadás éve: 2005.
Szerkesztő: Slézia Gabriella


cdA CD letölthető innen>>>