Nyomtatás 

A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.Módszertári füzetek/különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.

 

A kiadvány egy új szériát indít el a Módszertári füzetek sorozaton belül, amely a közművelődés intézményeinek ismertetésére vállalkozik. Terveink szerint a főváros közművelődési házainak teljes panorámája kb. 4-5 év alatt készülhet el. Célunk a dokumentáláson és megismertetésen túl, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek az intézmények településük közművelődésének alapintézményei, a magyar művelődéstörténet szerves részei.

Megrendelőlap »

 

Az első kötetben három nagy múltú intézmény mutatkozik be. A későbbiekben fokozatosan haladunk az újabb szervezetek felé eljutva napjaink civil kezdeményezésre indult házaihoz. Ez utóbbiak – valószínűsíthetően – már gyűjteményes kötetben, néhány oldalas ismertetőkben kumulálódnak majd.

 

Az első kötetben ismertetett intézmények a 100 éves rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Ház, a 85 éves pesterzsébeti Csili Művelődési Központ és az 50 éves TEMI Fővárosi Művelődési Ház (FMH).

 

A kötet tartalmi rendezőelvéül a településrész – a helyi művelődés –, az intézmény- és tevékenységtípusai történetének ismertetését választottuk. Ezek a témakörök a szervezet sajátosságait, történeti és tevékenységi hangsúlyait figyelembe véve valamennyi intézménynél kifejtésre kerülnek, ugyanakkor teret hagytunk az egyéni színeknek és hangsúlyoknak, sőt a szerzők személyes mondandójának is. Hiszen egy intézmény története az érte munkálkodók és a róla szóló vélekedések története is.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Szerkesztői előszó

Dr. Dombóvári Antal – Prém János
A Csekovszky Árpád Művelődési Ház története

Prém János
Bevezető gondolatok
Dr. Dombóvári Antal Rákosliget keletkezése és kulturális intézményének születése
A “boldog békeidők” – élet a Polgári Körben A két világháború között
A Polgári Kör megszűnése, küzdelem az intézmény fennmaradásáért
A művelődési lehetőségek szűkülése Rákosligeten

Prém János
A legújabb kor – 1991–1995 – az újjászületés
Megtorpanás, válságjelek – 1991–1998 Új névvel, újra gombolt mellényben
Zárszó helyett
Források

Várhalmi András
A CSILI története
Erzsébetfalva – Leninváros – Pesterzsébet – Pestszenterzsébet
Szakszervezetek – szocdemek – munkásotthonok
A Csili alapítása: legenda és valóság A Vas- és Fémmunkás Otthon 1918–1949
A munkásotthon mindennapjai
Pesterzsébeti Általános Munkás Dalos Egylet (PÁMDE)
Vigalmi Gárda – Színház – színjátszás
A Természetbarátok Turista Egyesülete
A Gyermekbarát Mozgalom
A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete
Az Alkoholellenes Munkásszövetség
A Pesterzsébeti Nyomdász Társaskör
A Könyvtár
AZ EMTK
A szakegyletek
A Szociáldemokrata Párt
A művészeti és társasélet
Bezárás – újjáépítés – újra bezárás A Vasas Kultúrház
Újabb bezárás és nyitás
Fontosabb történések, események az 50-es évektől
Az eltelt időszak meghatározó közösségei, művészeti csoportjai
A Dr. Újj József Kórus (1900–2000)
A Soós Imre Irodalmi Színpad 1968–1975
Az ASTRA Bábegyüttes
Csili Kamarakórus (l972-1990)

 A Csili a rendszerváltástól napjainkig
Fontosabb történések a 90-es években
Az évtized fontos közösségei
Az ezredforduló közművelődési programjai a Csiliben
Végezetül
Források  

 

Drucker Tibor
A Fővárosi Művelődési Ház története

A történelmi múlt Művelődési ház születik
Az összevonás... A közművelődési törvényig terjedő időszak

Az első klubokról
Az Illés Klub
A magnósok...
A körműsorokról
A Folklór Centrumról
Nemzeti Színház Budán
Táncház és társastánc
A könyvtár
A közművelődési törvény után
A ’80-as évektől napjainkig

Források
Szerzőink

A kiadvány ingyenes.

A kiadás éve: 2002.
Szerkesztő: Slézia Gabriella

A kiadványsorozat támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Nemzeti Kulturális Alap