Nyomtatás 

SZABÁLYZATGYŰJTEMÉNYMódszertári füzetek 7.
Költségvetési intézmények számára

Engedjék meg, hogy kollégáim kérésére magam ajánljam a BMK kiadásában készült szabályzatgyűjteményt, melyben közel húsz év tapasztalata, s egy-két felügyeleti vizsgálat megmérettetése – a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozva – összegződik. Egy jó szabályzatrendszer az intézmény alkotmánya lehet, s megvédi úgy az intézményt, mint az ott dolgozókat, a vezetőket is a támadásoktól.

A kötet végén lévő hatályos jogszabálygyűjteményt ki kell egészíteni a települési önkormányzat gazdálkodásra, működésre vonatkozó rendeleteivel, határozataival. A kiadvány úgy készült, hogy ne csak nagy intézmények, hanem ÁMK-k is használhassák, de segítséget adhat önkormányzatoknak, polgármesteri hivatalokban dolgozó közművelődési referenseknek is. A könyvben olvasható szabályzatgyűjtemény – minta – behelyettesíthető, behelyettesítendő az intézmény alapító okiratának megfelelően.
A kiadvány nem lehet teljes, hiszen még nem jelent meg a Levéltári Törvény, így nem láttam értelmét az iratkezelési szabályzat elkészítésének, mert a törvény megjelenését követően az úgy is változni fog. A folyamatosan változó pénzügyi szabályzatokra vonatkozó minták elég gyakran megjelennek, abból bőven meríthetnek gazdaságis kollégáink ötleteket. A gazdasági csoportok, osztályok ügyrendje kiegészül részletes munkaköri leírásokkal is, úgy gondoltam, ez segítséget adhat a mindennapi munkához.
Nagyon remélem, hogy a kevésbé tapasztalt kollégák mellett haszonnal forgathatják majd a könyv lapjait azok a kollégáim is, akikre mindig felnéztem, tanácsaikat megfogadtam, tapasztalataikat ebben a könyvben is figyelembe vettem. Úgy gondolom, a kiadvány hiányt pótol, én legalábbis örültem volna kezdő népművelő, kezdő vezető koromban, ha akad egy mankó, melynek segítségével saját szabályzataimat elkészíthetem.
A könyv azok számára íródott, akiknek erre a segítségre szükségük van.
Antal Gábor
 
TARTALOMJEGYZÉK
Alapító okirat
           Kivonat az önkormányzati határozatból
           Alapító okirat
           A művelődési intézmény feladatai, tevékenységi köre (Melléklet)Szervezeti szabályzatA szervezeti és működési szabályzatot életbe léptető igazgatói utasítás
Az intézmény jogállása
Az intézmény feladatai
Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény vezetése
A dolgozók, alkalmazottak feladatai
Az intézmény működési szabályzata
A belső irányítás eszközei, kapcsolattartás
A kiadmányozási jogok gyakorlása
A munkáltatói jogok gyakorlása
A munkavégzés főbb szabályai
Belső ellenőrzés
Függelék

Módszertani útmutató az SZMSZ használatához, bevezetéséhez
A SZMSZ-t kiegészítő szabályzatok, leírások, nyilvántartások jegyzéke
Bizonylati szabályzat
Útmutató az intézmény önköltségének számításához
Bevezető az érdekeltségi szabályzathoz
Érdekeltségi szabályzat
Házipénztár és pénzkezelési szabályzat
Leltározási szabályzat
Útmutató a kártérítési határozat elkészítéséhez
Selejtezési szabályzat
Belső ellenőrzési szabályzat
A gazdasági osztály ügyrendje
Munkavédelmi szabályzat
A költségvetési intézményekre vonatkozó jogszabályok jegyzéke

A kiadványt írta és szerkesztette: Antal Gábor
A kiadás éve: 1998.

A kiadvány már csak a Módszertárban kölcsönözhető!