Nyomtatás 

Módszertári füzetek  6. 

A  KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK MUNKAJOGI KÉZIKÖNYVEA Budapesti Művelődési Központ Módszertári füzetek sorozatában kiadja a kulturális intézmények munkajogi kézikönyvét. A kiadvány a közgyűjteményi, közművelõdési és művészeti intézmények közalkalmazottainak jogviszonyára, illetve intézményére vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket egybeszerkesztett formában ismerteti. Mint a könyv szerzője és szerkesztője, jogmagyarázatokhoz és munkáltatói intézkedésekhez felhasználható szövegmintákkal segítem elő az elmúlt évek során számos esetben módosított törvények és rendeletek egységes végrehajtását. Kézikönyvünk hathatós szakmai segítséget nyújt a kulturális területen tevékenykedő állami és önkormányzati tisztviselőknek, a kulturális intézmények vezetőinek és munkatársainak.

dr. Ferencz Győző

TARTALOMJEGYZÉK

Munkajogi szabályozás – munkaviszony  

A kulturális intézményekre vonatkozó munkajogi szabályozás rendszere 

A munkaviszony általános szabályai 

A közalkalmazotti jogviszony  

A közalkalmazotti jogviszony létesítése 

A közalkalmazotti jogviszony módosítása 

A közalkalmazotti jogviszony megszûnése és megszüntetése 

Az elõmeneteli és illetményrendszer

A kiadás éve: 1997.

A kézikönyv szerzõje és szerkesztõje: dr. Ferencz Gyõzõ

A kiadvány már csak a Módszertárban kölcsönözhetõ!