Nyomtatás 

SzakmatükörMódszertári füzetek 5.
Helyzetkép a közművelődésről

Módszertári füzetek sorozatunk "Szakmatükör" című kötete dr. Gelencsér Katalin tollából átfogó, más kulturális területekre is kitekintő, illetve a közművelődés hagyományait is bemutató írásokat tartalmaz.
A szerző igencsak megdolgoztatja olvasóját, de aki veszi a fáradtságot, hogy belemélyedjen tanulmányaiba, nagyon eredeti és nagyon megszívlelendő gondolatokat talál a kultúra szerepéről, állapotáról, elsajátításának folyamatáról, mind egyéni, mind társadalmi létünk szempontjából.

Szemléletmódja eltávolít mindennapjaink aprópénzre váltott filozófiájától, cselekvéseitől, hogy a nagyobb távlat rányissa szemünket munkánk lényegére, helyünkre és feladatainkra az embert formáló és szolgáló hivatások között. A tanulmányokhoz mellékelt történeti
dokumentumok gyönyörködtetik és igazolják a közművelődés szépségét és fontosságát valló olvasót. A sok népműveléshez értő, tenni és jobbítani akaró egykori politikus okos, és máig időszerű nyilatkozatait, javaslatait olvasva pedig irigy sóhaj hagyja el ajkunkat.

Margittai Katalin és Fekete Zsuzsa írásai a budapesti helyzetet elemzik, ezek az írások statisztikai lapok, kérdőívek, felmérések adataira épülő elemzések szakmánkról.

Urbán Gyula tanulmányából a szakszervezeti házak történetét és mai sorsát ismerhetjük meg.
Minden szerző a maga helyéről, sajátos nézőpontjából tekint szakmánk tényeire és jelenségeire, és ebből az aspektusból teszi fel kérdéseit, illetve vonja le következtetéseit.

Úgy gondoljuk, Kedves Olvasó, ez így jó! A sokszínűség erénye a füzetnek, hiszen sokoldalúvá, s így – reméljük – sok olvasójúvá teszi kiadványunkat. Valamennyi elemzés a rendszerváltás utáni adatokra épül – kötetünk tehát a '90-es évek tükre. Köszönetet mondunk a "Szakmatükör" című módszertári füzetünk valamennyi szerzőjének, amiért nem kevés munkával elkészített elemző írásaikat anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsátották rendelkezésünkre, mindennél fontosabbnak tartva a szakma tájékoztatását, elősegítve ezzel a magunkról való gondolkodásunkat is.

TARTALOMJEGYZÉK

 dr. Gelencsér Katalin: A művelődési igények meghatározói
Az enkulturáció folyamata
A közművelődés helyi funkciói, feladatai
A művelődési igények regionális változásai 1990-1995
A közművelődési intézmények és tevékenységek országos adatai
Kultúra és regionalitás Magyarországon (1990-1995)
Történeti dokumentumok a közművelődés funkcióiról

Fekete Zsuzsa:  Volt-van-lesz?
Budapesti közművelődési pillanatkép

Margittai Katalin: „Tükör által homályosan”
Helyzetkép a fővárosi művelődési otthonok működéséről statisztikai adatok alapján

Fekete Zsuzsa: Változások a főváros közművelődési intézményrendszerében

Urbán Gyula: A szakszervezeti és munkahelyi művelődési házak története…

A kiadás éve: 1997.
Szerkesztő: Slézia Gabriella

A kiadvány már csak a Módszertárban kölcsönözhető!