Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseirőlMegjelent a Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről. A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Magyar Közlöny 2020. évi 145. szám: Letöltés » ♦ Az EMMI tájékoztató levele a vészhelyzet feloldásáról: Letöltés »

285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete

1. Védelmi intézkedések
1. § (1) A (3) bekezdés szerinti kivétellel mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön, valamint
b) az üzletben történő vásárlás során
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem
töltött kiskorúnak.

2. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések
2. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül
annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg,
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem
haladja meg az 500 főt.

3. Záró rendelkezések
3. § E rendelet 1. §-a szerinti rendelkezés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése
szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősülnek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Kiadás dátuma: 2020. június 17.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2020. június 18-án lép hatályba.

Kiegészítő értelmezés: A 46/2020-as rendelet az elején az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésére hivatkozik, aminek (4) bekezdése így szól: "A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti."

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760