Források
A XV. kerületi helytörténeti bibliográfia


• Galgóczy Károly: Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye monographiája I., Budapest, 1876. Pest-Pilis és Solt vármegye monographiája II-III., Budapest, 1877.

• Csongrádi Kornél: Krónikák Rákospalotáról, Újpest, 1904.

• Tóth István volt bíró életrajza (önéletrajz), Rákospalota, 1904.

• Pestújhely képes naptára (szerk.: Peterdi Andor), Pestújhely, 1912.

• Novák József Lajos: Rákospalota néprajzi leírása (1-3. közlemény), Budapest, 1913-14. (Megjelent a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítőjében. 1913. 3-4. füzet 1914. 1-2. és 3-4. füzet.)

• Pestújhely Háborús Évkönyve (szerk.: Németi Elemér), Pestújhely, 1916.

• Szabó Tivadar - Strauch Árpád: Rákospalota monográfiája, Rákospalota, 1927.

• Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára I-IV. (főszerk.: F. Szabó Géza), III. kötet Északi körzet ismertetője, Budapest, 1931., IV. kötet Pestkörnyéki Városok Ismertetője, Budapest, 1931.

• A Rákospalotai Hősihalottak és Hadirokkantak Albuma (szerk.: Száva Albert és Dr. Szűcs József), Rákospalota, 1932.

• Pestújhely Ezüstkönyve 1910-1935. (szerk.: Németi Elemér és Deák Sándor), Pestújhely, 1935.

• Rakssányi Elemér: Pestújhely község monografiája 1910-1935., 1936., (készült a Tapolcai László Nyomdában)

• Rákospalota és Rákosvidék (szerk.: Zsemley Oszkár) (Megjelent a Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája sorozatban, XXIV. kötet.), Budapest, 1938.

• A Rákospalotai Múzeum évkönyve I. évf., Budapest, 1964.

• A Rákospalotai Múzeum évkönyve II. évf., Budapest, 1966.

• Adattár Budapest XV. történetének tanulmányozásához, Budapest, 1969.

• Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből Szerk.: Czoma László), Budapest, 1974.

• Lipp Tamás: Honfoglalás Újpalotán, Budapest, 1978.

• Áhároni (sz. Duschinszky) Ráchel: A Rákospalotai zsidó hitközség története Tel-Aviv, 1978.

• Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. Kerület (Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 2. osztálya számára.), Budapest, 1981

• Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. Kerület (Környezetismereti kisegítő anyag az általános iskolák 3. osztálya számára.), Budapest, 1982

• Tóth István volt bíró életrajza (önéletrajz), Budapest, 1984. Az 1904-es önéletrajz reprint kiadása (Közzétette: Vámbéry Gusztáv)

• Nádas József Gyula - Ujhegyi Lajosné: Lakóhelyünk a XV. kerület (Honismereti és helytörténeti kisegítő anyag a kerület általános iskoláinak 4. osztálya számára.)Budapest, 1985.

• Buza Péter: Palotai tegnapok Rákospalota, 1995.

• Dögei Ilona - Fábián Róbert: Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb népességstatisztikai jellemzői és szociális térkép (kézirat) Budapest, 1995.

• Tízpróba 1987 -1997, Budapest, 1997.

• Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve, Pestújhely 1997.

• Szepes Erika: Újpalota-Egy városrész regén Újpalota, 2002.


Az alábbiakban azokat a műveket ismertetem, amelyek a XV. kerület településeit mutatják be, vagy a történetüket dolgozzák föl. A felsorolásban megtalálható az összes Rákospalotáról, Pestújhelyről és Újpalotáról szóló könyv, és az olyan kiadványok, amelyek bővebb terjedelemben szólnak a településekről (ilyen Galgóczy Károly műve, a MNM Néprajzi Értesítője, vagy az 1931-es címtárak és egy-két kézirat), de nincsenek benne azok az összefoglaló leírások, amelyek - bár adott esetben fontos adatokat közölhetnek -, inkább csak 'címszó' szinten foglalkoznak a településekkel. (pl.: Fényes Elek művei, Borovszky stb.) Legtöbbször ezekre a pár adatot közlő írásokra úgyis utalnak az alábbiakban ismertetett könyvekben is. Nem tartalmazza az összegzés a középkorra vonatkozó oklevéltárakat, a régészeti és néprajzi közleményeket és a különböző helyeken megjelent cikkeket, szakdolgozatokat, tanulmányokat sem. Hiányoznak belőle a szervezeti, közigazgatási szabályrendeletek, tervezetek, intézménytörténeti leírások, (pl. az iskolai évkönyvek, a kerületi gyárak története stb.), és az olyan pedagógiai segédanyagok, amelyekben nincsenek helytörténettel kapcsolatos közlések, olvasmányok. (Virágné Mojzes Ildikó)