A WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

Rövidítések

DISZ – Demokratikus Ifjúság Szövetsége
FSZEK – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
KHGY – Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség
MDP – Magyar Dolgozók Pártja
MINSZ – Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
MKP – Magyar Kommunista Párt
MOL – Magyar Országos Levéltár
MSZMP – Magyar Szocialista Munkáspárt