A kerület közművelődési életének mai szereplői

Országos és fővárosi hatáskörű intézmények

A Józsefváros közművelődési életének, arculatának sajátos, sok tekintetben meghatározó színfoltját képező közgyűjteményeket már csak lokálpatrióta szempontból is meg kell említenünk. Az ország legnagyobb közművelődési közkönyvtárát, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat, a Várba való felköltözéséig a Nemzeti Múzeummal közösködő Országos Széchenyi Könyvtárat (OSZK), vagy az 1998–99-ben a Műegyetemhez csatolt Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központot, a Füvészkertet és a két országos múzeumot, a Nemzeti Múzeumot és a Természettudományi Múzeumot mindenki összekapcsolja Józsefvárossal.

A Múzeum utcában 1954 óta működő Kossuth Klub és a TIT Kossuth Klub Egyesület által működtetett József Attila Szabadegyetemnek megnyitása óta feladata a tudományos, szakmai és művészeti ismeretek széles körű terjesztése, az iskolarendszeren kívüli művelődés lehetőségeinek gazdagítása. A klub közéleti fórumot teremtett és biztosít a tudományos, művészeti és társadalompolitikai kérdések megvitatásához. A magas szakmai színvonal fenntartásában olyan civil szervezetekkel, fórumokkal működik együtt, melyek meghatározóak a magyar tudományos és kulturális életben. (Forrás: www.Kossuth-klub.hu)

Ugyancsak a Józsefvárosban, a Kerepesi út 32/c alatt székel a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. A Honvéd Együttest 1949-ben Szabó Iván néptáncos (és szobrászművész), Vásárhelyi Zoltán zenész (a Weiner Leó zenekar vezetője) alapították. Ők voltak az ország első hivatásos művészegyüttesének vezetői. Az együttes napjainkra gazdasági okokból kft.-vé alakult és – saját játszóhellyel nem rendelkezvén – utazó színházként működik. A 140 tagú együttes jelenleg magában foglalja a Honvéd Táncszínházat, a Honvéd Férfikart, a Hegedős együttest és a kisHamlet műhelyt. Több mint hatvan éves fennállása során 53 országban közel négyszáz alkalommal vendégszerepelt. Hazai fellépéseit mindig óriási közönségsiker és szakmai elismerés kíséri. Számtalan híressé vált művészt adott a hazai és a nemzetközi művészeti életnek (pl.: Gregor József, Gulyás Dénes, Ilosfalvy Róbert, Palcsó Sándor, Réti József énekesek, Seregi László balett művész, koreográfus, vagy az együttes művészeti vezetőjeként is működő Lendvay Kamilló zeneszerző). Az együttes munkáját a ’80-as években Novák Ferenc (Tata) gyökeresen megújította. Megfiatalította a tánckart, autentikus folkzenekart szerződtetett. Létrehozta az új formanyelvű dramatikus Táncszínházat, mellyel az együttest bekapcsolta a nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe is. 2000-ben a Magyar Örökség részévé nyilvánított, Magyar Művészeti díjjal kitüntetett társulat a NKÖM fennhatósága alá került. Az együttes munkáját 2011-ben Príma Primissima díjjal ismerték el. (Forrás: www.honvedart.hu)

A Napház „Khomorro” Kisebbségi Klub mozi és Kulturális Intézményt (továbbiakban Napház) Budapest Főváros Önkormányzata 1993-ban alapította. Az intézménynek az egykori Nap mozi épülete ad otthont, mely a Józsefváros szívében, a Népszínház utca–Nagyfuvaros utca sarkán található. Ezen a környéken élő lakosság mintegy 80–85%-ban roma származású. Az intézmény célja a roma identitás megőrzése, kulturális ápolása és továbbvitele. Főbb tevékenységi körei: a zenei programok, előadóművészek bemutatása, képzőművészeti alkotások kiállítása. Az alaptevékenységen kívül számos kiegészítő tevékenységet is végez a Napház. Ezek közé tartozik a munkanélküli romák számára képzések szervezése, terem bérbeadás, a nosztalgia kávéház üzemeltetése is. (Forrás: www.frokk.hu)

Ugyancsak fontos szerepe volt/van a főváros és a kerület közművelődési életének alakításában az Alfa (ma a Természettudományi Múzeum része), a Corvin, az Uránia moziknak, az Erkel Színháznak és a többféle néven is működő Józsefvárosi Színháznak (korábban Józsefvárosi Színpad, Budapesti Varieté, Állami Déryné Színház, Állami Faluszínház, Népszínház), valamint az Ódry Színpadnak.

A fentebb sorolt intézményeknek messze a Józsefvároson túl sugárzó hatásuk volt és van, de egyúttal a kerület kulturális arculatához is szervesen hozzátartoznak.