Köszönetnyilvánítás

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. és elődintézményeinek története nagyon kevéssé dokumentált. A krónikát szinte emlékről-emlékre szőttük össze. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik írásos, szóbeli, vagy vizuális információkkal segítették az anyag elkészítését.

Név szerint: Balogh Lászlónak, Beke Mártonnak, Dócs Istvánnak, Fodor Tamásnak, Horváth Mártának, Kapuvári Beatrixnek, Kerekes Pálnak, Káliné Martini Katalinnak, Nyári Gyulának, Olasz Etelkának, Rácz Attilának, Pordány Saroltának, Stefanovics Zsókának, Szabó Máriának, Tarnainé Hedry Máriának, Tósoki Erzsébetnek, Zöld Ildikónak.

Nélkülük nem íródhatott volna meg ez a krónika!