Rákoshegyi Közösségi Ház (1998)

A rendszerváltás hajnalán érdek-képviseleti, valamint helyi kulturális és közéleti szervező céllal alakult meg a Rákoshegyi Polgári Kör. Az akkori önkormányzat az éppen megüresedő egyik iskola épületét (napközi, iskolai étkezde működött addig benne) adta használatba az egyesület részére, amolyan civil házként. Hamarosan kiderült, hogy az egyesület saját erőből sem fenntartani, sem működtetni nem tudja. A rákoshegyiek részéről felmerülő igényre Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata egy olyan határozattal válaszolt, mely lehetővé tette egy közösségi ház megnyitását. 1998-ban a régi iskolaépület belső átalakítása után, természetesen önkormányzati beruházásként, de közös összefogással, sok társadalmi munkával, nyitotta meg kapuit a Rákoshegyi Közösségi Ház (1174 Budapest, Podmanicky Zsuzsa u. 3.), az akkori Dózsa Művelődési Ház telephelyeként. Közösségi és önkormányzati segítséggel folyamatosan alakult olyan otthonossá, amilyenné az itt lakók megálmodták. A ház a kerület legfiatalabb és egyben a legkisebb közművelődési intézménye. Ebben rejlik előnye és hátránya is. A kicsi belső teret könnyű volt otthonossá, barátságossá varázsolni, ám ez a tér szűknek bizonyul ahhoz a tevékenységi körhöz, ami az évek során kialakult. Minden napnak megvan a maga programja: hétfő a nyugdíjasoké, kedd a dalkör és a kártyaklub napja, szerdán a kertbarátok jönnek és így tovább. Minden korosztályt szeretnének megszólítani, és a megszólaltatottak igénye szerint lehetőséget biztosítani működésükhöz.

A közösségi ház méretei nem alkalmasak nagyobb létszám befogadására, éppen ezért bizonyos rendezvényeket (ha kell pl.: Rákoshegyi Napok, hangversenyek stb.) a szomszédos Baptista Imaházban rendeznek meg.

A Baptista Gyülekezet mellett a Nagycsaládosok Köre is itt találkozik, emellett számos klub működik a közösségi házban. Néhány bejegyzett civil szervezet egyesületként működik. Az egyik legnépesebb klub, a kertbarát klub, kéthetente tartja összejöveteleit, ilyenkor az évszaknak megfelelő kiskerti munkákkal kapcsolatos tanácsadás vagy ismeretterjesztő előadás hangzik el.

A nyugdíjasklub a ház egyik elsőként alakult klubja. Beszélgetések, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, fürdőzéssel egybekötött kirándulások s természetesen a közös ünnepek (névnap, születésnap, karácsony) szerepelnek a programkínálatban. A kártyaklub létszámát tekintve a legkisebb közösség, viszont az itt töltött időt illetően, ők a „legszorgalmasabbak”! Tíz éves jubileumát ünnepelte 2010-ben a Rákoshegyi Rezedák dalkör Palojtay-Érsek Ágnes vezetésével. A bejegyzett egyesület számos sikeres hazai és határon túli (erdélyi, kárpátaljai) fellépéssel is büszkélkedhet. A közösségi ház rendezvényeinek rendszeres fellépői.

A közösségi ház otthont ad további civil kezdeményezésnek is: a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság (VFMT) itt rendezi képző- és fotóművészeti kiállításainak nagy részét. A havi rendszerességgel megtartott tárlatok alkalmával a kerületi művészeken kívül a nyári művésztelepek alkotói és az Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság vonzásköre, művész ismerősei kapnak bemutatkozási lehetőséget. A VFMT keretein belül 1999-ben alakult meg a Rákosmenti Irodalmi Műhely (RIM). Havonta műhelytalálkozókon ismerkednek meg egymás műveivel, véleményezve, bírálva azokat.

A Rákoshegyi Polgári Kör – mely a ház létrejöttének szorgalmazója volt –, bejegyzett civil egyesületként itt folytatja a közösség érdekében végzett tevékenységét. Itt szerkesztik az egyesület XIV. évfolyamát megért újságját a „Rákoshegy”-et, mely ma már 5500 példányban kerül térítésmentesen minden postaládába Rákoshegyen. A közhasznú egyesület, alapító okiratában foglaltak szerint, működési területén összefogja és közösségi lehetőségeivel támogatja a helyi közélet demokratikus fejlődését, kulturális és érdek-képviseleti tevékenységet lát el.

A közösségi ház hagyományteremtő szándékkal két nagyrendezvényt szervez civil összefogással. Az egyik májusban a három napos Rákoshegyi sokadalom, mely részben a ház születésnapjával függ össze, és ekkor tartják a rákoshegyi katolikus templom védőszentje, Lisieux-i Szent Teréz ünnepét is, mely egyben a templom búcsúnapja. A programsorozat alkalmával adják át minden évben a településrész díját, a Rákoshegyért-díjat is.

A zenei rendezvények között feltétlenül meg kell említeni a Rotunda együttessel való kapcsolatot. Tizedik alkalommal rendezték meg 2010-ben a jótékonysági hangversenyt a katolikus templomban. 2008-ig a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat javára gyűjtöttek adományokat a hangverseny alkalmával, tavaly pedig a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány kapta az összegyűlt pénzt.

A közösségi ház otthont ad lakossági fórumoknak, képviselői fogadóóráknak, vásároknak, termékbemutatóknak, családi és egyéb társadalmi rendezvényeknek is. Az önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgálati irodája működik itt, valamint a rendőrség körzeti megbízottja is várja a panaszosokat.

A Rákoshegyi Közösségi Ház munkatársai a lassan beépülő új Helikopter lakóparkban is szerveztek az elmúlt két évben gyermekprogramokat: gyereknapot, játszónapot, karácsonykor közös gyertyagyújtást a feldíszített karácsonyfa körül, szeptemberben pedig már a hagyományossá vált Helikopter napra kerül sor.