Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Páty Község Önkormányzat pályázatot hirdet Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Közművelődési szakember (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
 2019. október 30.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 77.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely László polgármester nyújt, a 06 23 555 531-es telefonszámon.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
 • A Művelődési Intézmény/Művelődési Ház tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése, (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése).
 • Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, A Pályázónak rendelkeznie kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/B., 6/G. valamint 6/F. §-aiban előírt feltételekkel. - Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. ,
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, (Az eredeti okmány(ok) a személyes meghallgatáson bemutatandók.)
 • Fényképes részletes szakmai önéletrajz.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
 • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR 37/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a paty.hu honlapon szerezhet.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760