Nyomtatás 

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Páty Község Önkormányzat pályázatot hirdet Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Közművelődési szakember (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
 2019. október 30.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 77.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely László polgármester nyújt, a 06 23 555 531-es telefonszámon.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a paty.hu honlapon szerezhet.

Forrás: kozigallas.gov.hu