Nyomtatás 

 Ács Károly Művelődési KözpontRáckeve Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ács Károly Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról, illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ráckeve város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.5.) számú rendeletének vonatkozó előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző nyújt, a 0624/523331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra lehetőség nincs. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

Forrás: kozigallas.gov.hu