Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Juhász Jácint Művelődési Ház és KönyvtárMogyoród Nagyközség Önkormányzata  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-től - 2024. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2146 Mogyoród, Fóti út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. A magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai (2 fő) felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Kiemelt feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, rendezvények szervezése, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, igényteremtés új programok meghonosítására. Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja, és a fenntartó által jóváhagyott éves szakmai program alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú közművelődési szakképzetség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • közművelődési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A magasabb vezetői mebízást követő 2 éven belül a 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/G. § szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést kell elvégeznie, amennyiben a pályázó azzal nem rendelkezik.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiemelkedő közművelődési tevékenység.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat annak elvégzésére vonatkozóan
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, az eljárásban résztvevők pályázati anyagát megismerhetik
 • A leendő mogyoródi Művelődési Ház jövőbeni funkcióira vonatkozó szakmai elképzelés felvázolása.
 • nyilatkozat a pályázat nyílt, vagy zárt ülés keretében történő tárgyalásáról
 • Nyilatkozat, hogy a munkakör betöltésével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulovics Géza polgármester nyújt, a 06-28/540-716, 06-30/663-9801 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5130/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleménye alapján dönt. A bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mogyorod.hu - 2019. június 11.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760