Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Petőfi Művelődési Ház és KönyvtárDunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár összevont intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 26.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2019.10.01-2024.09.30)-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2336 Dunavarsány, Petőfi . tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési szakember I-II. és könyvtáros a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 7. és 5. pontjai szerint és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési és közgyűjteményi feladatai mellett az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, • „6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) rendelkezik aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és e) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.” és • „6/B. § (1) Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) rendelkezik aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel, b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.”,
  • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajzot, Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, igazolás, hogy a pályázó nem áll könyvtári, közművelődési szakterületen végezhető tev. folyt. kizáró foglalk.eltiltás hatálya alatt, nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea humánpolitikai előadó nyújt, a 06-24-521-049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5170/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető .
  • Elektronikus úton Horváth Andrea humánpolitikai előadó részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Horváth Andrea humánpolitikai előadó, Pest megye, 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezi. Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Dunavarsány Város Önkormányzatának honlapja - 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz csatolni szükséges még: Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunavarsany.hu honlapon szerezhet.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760