Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Megjelent a kormány 469/2022-es rendeleteMegjelent a kormány 469/2022-es rendelete, amely lehetővé teszi a kulturális intézmények nyitvatartásának módosítását, a veszélyhelyzet idejére eltörli azt a szabályt, hogy közművelődési intézmény működésének szüneteltetéséhez be kell szerezni a miniszter véleményét. Emellett tiltja munkaviszonyok egyoldalú munkáltatói megszüntetését a veszélyhelyzetre hivatkozva.

7676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 190. szám

A Kormány 469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt
a) a muzeális intézmény,
b) a nyilvános könyvtár,
c) a levéltár,
d) a közművelődési intézmény, valamint
e) a közösségi színtér esetében a minimális nyitvatartási időt, minimálisan biztosítandó kutatási időt a fenntartó határozza meg a kulturális intézmény vezetőjének szakmai javaslata alapján.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kulturális intézményre vonatkozóan
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.),
b) a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet,
c) a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet,
d) a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, valamint e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján kötött külön megállapodás szerinti minimális nyitvatartási időre, minimálisan biztosítandó kutatási időre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(3) A nyilvános könyvtár minimális nyitvatartási idejét a fenntartó úgy kell hogy meghatározza, hogy a nyilvános könyvtár a Kultv. 55. § (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt alapfeladatának eleget tudjon tenni.
(4) A levéltár a veszélyhelyzet ideje alatt is ellátja a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §-a szerinti tájékoztatás
teljesítésével kapcsolatos feladatait.
(5) Közművelődési intézmény tevékenységének két hónapon túli szüneteltetése esetén a Kultv. 78/J. §-ától eltérően a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Közművelődési Kerekasztal véleményét nem kell beszerezni.
2. § (1) Ha az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-a alapján minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet
(a továbbiakban: Szervezet) a működését a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelteti,
a) a szünetelés ideje alatt a működésének finanszírozásával összefüggő hatályos megállapodás szerinti állami, valamint önkormányzati támogatást részére biztosítani kell,
b) az Emtv., valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti minősítéshez szükséges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
keretszámokat (mutatókat) legalább azok 70%-áig szükséges teljesíteni 2023. szeptember 10. napjáig, és
c) a szünetelés ideje alatt elhalasztott előadásokat a szünetelés megszűnését követően pótolni kell, azzal, hogy az elhalasztott előadás pótlásának időpontja nem eshet a működés szünetelésével érintett évadot követő
évad kezdő időpontját követő időpontra.
(2) A Szervezet fenntartója az (1) bekezdés szerinti szünetelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint az elhalasztott előadások számáról a minisztert a szünetelés kezdő időpontját legalább három munkanappal megelőzően tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szünetelés alatt a Szervezet tekintetében nem alkalmazható az Emtv. 30. § (1) bekezdése, valamint az Emtv. 31. § (3) és (4) bekezdése.
3. § A veszélyhelyzeti ideje alatt az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kulturális intézmény és a 2. § (1) bekezdése  szerinti Szervezet foglalkoztatottjának jogviszonya egyoldalúan, a foglalkoztatott hátrányára, a veszélyhelyzet miatt kialakult pénzügyi, gazdasági és szakmai körülményekre hivatkozva nem módosítható, illetve nem szüntethető meg, azzal, hogy a határozott idejű jogviszony lejártát ez a tilalom nem érinti.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbá Viktor
sk

Forrás: Magyar Közlöny

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760