Nyomtatás 

A Budapesti Művelődési Központ november 11-étől látogatókat nem fogadKedves Látogatóink! A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel, az Országgyűlés döntése alapján, a Budapesti Művelődési Központ 2020. november 11-től újabb intézkedésig Látogatókat nem fogad.  Az újranyitással kapcsolatban, kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat és hivatalos Facebook oldalunkat » Megértésüket köszönjük.
Reméljük, hogy mihamarabb ismét személyesen találkozhatunk Önökkel rendezvényeinken, közösségi tereinkben! 
#vigyázzunkegymásra   #maradjotthon

Frissítve: 2021. április 6.

A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.
2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § E rendelet
a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 8. napjáig,
b) 11. § (1)–(4) bekezdését 2021. április 19. napjáig lehet alkalmazni.”
3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
3. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. április 8-ig lehet alkalmazni.”
4. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. április 8-án hatályát veszti.”
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 4. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.
2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § E rendelet
   a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 8. napjáig,
   b) 11. § (1)–(4) bekezdését 2021. április 19. napjáig lehet alkalmazni.”
3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
3. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. április 8-ig lehet alkalmazni.”
4. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. április 8-án hatályát veszti.”
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
   a) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint
   b) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
 (2) E rendelet alkalmazásában vásárlótér: az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából belépnek.
  2. A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések
2. § A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
3. § (1) A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.
 (2) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.
 (3) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3.§-ára figyelemmel – megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.
4. § (1) Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
  (2) Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.
5. § (1) Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.
 (2) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló
   a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,
   b) üzlet köteles zárva tartani.
  (3) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.
 (4) A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.
 (5) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.
 (6) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.
 (7) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
 (8) A (2), valamint a (4)–(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról
   a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,
   b) ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is köteles gondoskodni.
 (9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
   a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,
   b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,
   c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és
   d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.
 (10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában
   a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,
   b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és
   c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.
 (11) Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.
6. § (1) A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.
 (2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.
7. § (1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
3. Jogkövetkezmények
8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását
   a) a rendőrség, illetve
   b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.
9. § (1) Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során, vagy a rendőrség, vagy a kormányhivatal a katona értesítése alapján az 5. § (1), (2), (7)–(9) és (11) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
    a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
    b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
 (2) A rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
 (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
    a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és 
    b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
 (5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség vagy a kormányhivatal
az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
 (6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség vagy a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
 (7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
 (8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
 (9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója
    a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
    b) az ellenőrzés helye szerint illetékes kormányhivatal,
    c) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.
10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.
 (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.
 (3) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (4) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi
határozatával állapítja meg.
12. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
13. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 28/C. §-sal egészül ki:
„28/C. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 3. §-ra, valamint a 9. §-ra tekintettel a 22. §, valamint a 23. § alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
 (2) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
     a) 3. § (1)–(3) és (7) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,
     b) 9. § (1)–(3) bekezdésében a „7 óra” szövegrész helyébe a „9.30 óra” szöveg lép.
14. § (1) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
(2) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
    a) 1. § (1) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,
    b) 4. § (1) bekezdésében az „e rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „e rendelet, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti” szöveg,
    c) 4. § (2) bekezdésében az „az R.-ben meghatározott” szövegrész helyébe az „az R.-ben, valamint a védelmi
intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott” szöveg, d) 4. § (3) bekezdésében az „üzlet köteles” szövegrész helyébe az „üzlet – a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – köteles” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a) 6. §-a,
    b) 9. § (1) bekezdésében az „a 6. § (1) és (3) bekezdése,” szövegrész,
    c) 10. § (1) bekezdésében az „a 6. § (2) bekezdése,” szövegrész.

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
 (2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
 (3) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (1)–(4) bekezdése.

Frissítve: 2021. március 7.

A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatta szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
Magyar Közlöny

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
♦ 1. Általános rendelkezések

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:
R.) reggel 5 óra és este 8 óra között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra, b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.

 2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

 3. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

4. §(1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
(2) A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez  élkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
i) az üzemanyagtöltő állomáson,
j) a nemzeti dohányboltban és
k) az újságosnál.
(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

 4. A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

5. §(1) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat.
(2) A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

 5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

6. § (1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve
1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
4. a szociális szolgáltatás,
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
9. a temetkezési szolgáltatás,
10. az állategészségügyi szolgáltatás,
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
13. a közétkeztetési szolgáltatás,
14. az állattenyésztési szolgáltatás,
15. az ügyvédi szolgáltatás,
16. a biztonsági szolgáltatás,
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás
céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.
(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
7. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.
(4) A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található
(1) bekezdés szerinti helyszíneket nem látogathatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

 6. Jogkövetkezmények

8.§ Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
9. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3) és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
♦ a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
♦ b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
♦ (4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
történik.
(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója
a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.
10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) ekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) és (4) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően
ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

11. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
(3) A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
(4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
(7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

8. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

12. § (1) A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.
(2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.
(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

9. A gazdaság működésére vonatkozó szabályok

13. § A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

Magyar Közlöny

2021. március 5-én.

Változások 2021. március 8-ától

Frissítve: 2021. február 5.

 A járvány második hulláma ősszel elérte Európát és Magyarországot is. A kormány november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet, amit az Országgyűlés 90 napra meghosszabbított. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket a kormány február 1-ig, majd legutóbbi döntésével március 1-ig meghosszabbította, mert a  magyar járványügyi adatok ugyan biztatóak, egyre csökken az új és aktív fertőzöttek száma, de számos európai országban már a harmadik hullám jeleit észlelik, ismét nő a fertőzések száma, és gyorsan fertőz a brit vírusmutáns.

Frissítve: 2020. december 14.

2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar Európát, így Magyarországot is elérte. A járvány második hulláma ősszel elérte Európát és Magyarországot is. Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. A kormány ezért november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet, amit az Országgyűlés 90 napra meghosszabbított. A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket pedig a kormány további egy hónapig meghosszabbította, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.Vigyázzunk egymásra, mertminden élet számít! A november 11-én érvénybe lépett új védelmi intézkedések és az azok meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek elérhetőek itt: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről; A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Tartsuk be a szabályokat, és akkor együtt újra sikerülni fog!

Frissítés: 2020. november 17.

Kormány 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a,
b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
c) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1–14. §-a, 16–19. §-a, valamint 22–28. §-a,
d) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
e) a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási
    utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelethatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2021. február 8-án lép hatályba.

3. § Hatályát veszti
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a,
b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
c) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
d) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
e) a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási
    kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Frissítés:  2020. november 10.

180 igen szavazattal, egy nem ellenében megszavazta kedden a parlament a felhatalmazási törvény új verzióját, amely a tavaszihoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet idején hozott, akár törvényeket is felülíró kormányrendeletek két héten túl is érvényben maradjanak. A rendeleti kormányzás most legfeljebb 90 napig lesz hatályban.

Frissítés: 2020. november 9. További szigorítások november 11-étől

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy ha kedden az országgyűlés megszavazza a 90 napra veszélyhelyzet bevezetését, akkor Ausztriához hasonló korlátozásokat vezetnek be 30 napra:

Szükség esetén a most 30 napra bevezetett korlátozásokat meghosszabbíthatják. Az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 0:00-tól lépnek hatályba.

 https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok

Az őszi évadunkban Látogatóink fogadására a járványhelyzetre tekintettel szükséges óvintézkedések betartásával kerül sor. Továbbra is nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra! A Budapesti Művelődési Központ egész területén a szájmaszk használata és a látogatók közötti 1,5 méteres távolság megtartása kötelező! Kérjük, belépéskor használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
Igazgatói utasítás: 2020. november 4. Intézményünkben az alábbi megelőzési intézkedési terv van érvényben.

Az intézmény területén a maszk használata kötelező, a látogatók egymástól másfél méteres távolságot kötelesek tartani, kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

A vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. § és 4. § szerint a Budapesti Művelődési Központ és termeinek befogadóképessége 2020. november 5. napjától az alábbiak szerint alakul:

Az intézményben az engedélyezett létszám összesen: 204 fő látogató + BMK munkatársak.

Helyiségek szerinti megoszlásban:

Terem megnevezése Létszám (fő)
Fszt. 5. 4 fő
Fszt. 21. 13 fő
BMK Galéria 20 fő
103. 2 fő
108. 4 fő
Művész terem 23 fő
201. 7 fő
202-203. 27 fő
204. 11 fő
207. 4 fő
210-211. 16 fő
212. 13 fő
Kamaraterem 60 fő


Intézkedések novemberben a BMK-ban a koronavírus terjedésének megelőzésére A BMK termeinek befogadóképessége 2020. novemberben

Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről

Frissítve: 2020. november 4.

Forrás:koronavirus.gov.hu

 

Frissítve: 2020. október 29.

 Forrás: https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok

Frissítve: 2020. október 15.


Frissítve: 2020. szeptember 20.

Bővebben itt olvashat róla!
https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok

Szeptember 18.: Megjelent a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
1. A száj és az orr kötelező eltakarása

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
  a) a tömegközlekedési eszközön,
  b) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben
      történő munkavégzés során,
  c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
  d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
  e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
  f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
    fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
    fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
    ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
    ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
    gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 h) ügyfélfogadási időben
    ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
    hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
    hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.
(2) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával.
(3) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles
  a) az utazásból kizárni,
  b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének
      megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és
  c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.
(4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)–i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását
  a) az 1. § (1) bekezdés a), d) és f )–i) pontja esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal,
  b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.
(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti.
(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.

3. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,
  a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
  b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
  c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
 d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra
    ideiglenesen bezárathatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
  a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,
  b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
  c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

3. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések
6. §

(1) A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma– beleértve az ott foglalkoztatott személyeket –egy időben nem haladja meg az 500 főt.
(2) A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

5. Záró rendelkezések
9. § Az 1. §, a 2. § (3) és (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül.
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. §, a 6. §, a 7. §, a 9. § és a 11. § 2020. szeptember 21-én lép hatályba.
(3) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(4) A 4. § és az 5. § 2020. október 1-jén lép hatályba.

 11. § Hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.

Szeptember 15.: #koronavírus
Budapest főpolgármestere szeptember 11-én, pénteken hívta össze szeptember 14-e, hétfőre a Fővárosi Közgyűlést, melynek legfontosabb napirendi pontja a maszkviselési szabályok megváltoztatása volt a vírus elleni hatékonyabb védekezés érdekében.
A közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, mely szerint kötelező lett a fővárosi mozikban és színházakban, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben közöttük a ♦ Budapesti Művelődési Központban ♦, továbbá a piacokon, a boltokban, a társasházi közgyűléseken az orr- és szájnyílást eltakaró maszk vagy sál használata.
A Fővárosi Önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy a nem megfelelő maszkviselés, vagyis például az orr szabadon hagyása is a szabályok megszegésének minősül minden esetben!

♦ A bírságolás és az új szabályok  szeptember 18-ától életbe lépnek. ♦ Ha ezekben az intézményekben vagy ezeken a helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 15 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, a tulajdonos pedig 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot kaphat.
A közigazgatási bírságot Budapest főjegyzője – bejelentés és ellenőrzés alapján –, a helyszíni bírságot a közterületfelügyelet munkatársai szabják ki.

Mint ismert, a múlt héten szigorító intézkedéseket hozott a BKK is a járataikon történő maszkviseléssel kapcsolatban. 8000 forintra – a pótdíj összegére – büntethető az az utas, aki nem visel orrot és szájat eltakaró maszkot vagy sálat utazás közben, az ellenőrök le is szállíthatják a járműről.

Szeptember 7.:  IGAZGATÓ UTASÍTÁS: A Budapesti Művelődési Központ egész területén a szájmaszk használata kötelező.

A maszk viselése kötelező a Budapesti Művelődési Központban

Szeptember 1.:  IGAZGATÓ UTASÍTÁS – a koronavírus terjedésének megelőzésével kapcsolatosan 

 

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra!
Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra:

Frissítés 4.: Június 18-tól életbe lépett szabályok Budapesten

A kijárási korlátozások június 17-én, vasárnap éjféltől megszűntek Budapesten. Hétfőtől a következő szabályok léptek életbe:

A rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat, például nem tart kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes jogkövetés.
Az új védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet itt, a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló rendelet pedig itt olvasható.

Tisztelt Látogatóink! A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel, a Főváros vezetésének döntése alapján, a Budapesti Művelődési Központ 2020. március 14-től július 1-jéig Látogatókat nem fogadott.

A kormány március 16-tól kijárási korlátozást vezetett be április 11-éig Magyarország egész területére, melyet először hetente hosszabbított meg, majd országosan május 4-étől fokozatosan feloldott kivéve a fővárost és Pest megyét.A korlátozásokat Budapesten május 17-e éjféltől fokozatosan, 2 hetes lépésekben oldotta fel. A közösségi terek és művházak június 18-ától nyithattak ki.

Ez idő alatt ajánlottuk Online közösségi terek a fővárosban » BMK szakmai képzési kérdőív ♦ Online Facebook oktatás indul május 26-án 35.  VMH fotópályázat díjazottjai virtuális kiállítása»Megelevenedő kötelezők »„A vidámság sosem ART!” – Pályázati felhívás ♦ Oli bácsi meséi
Kapcsolódó cikkeink:

 

Frissítés 3. A rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolságot) tartani.
Az üzletekben és a  tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók lesznek.
Vidéken hétfőtől valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a helyek üzemeltetői gondoskodnak. A vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek.
A rendelet értelmében - saját és családja érdekében - a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatják. Ezekben az üzletekben ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak.
A településen működő piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65 év felettiek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzatok a kormányrendelettől eltérően rendelkezhetnek. A piac nyitva tartása alatt olyan látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65 év felettiek látogathatják.
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben lesznek  látogathatók. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. A kollégiumok látogatása tilos.
A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A rendelet kiemeli, hogy a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

Forrás: a Magyar Közlönyben megjelent rendeletek ittitt, itt és itt érhetőek el.

Frissítés 2.: Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők Húsvét hétfő 24 óráig, tehát a húsvéti ünnepek idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be.

Frissítés 1.: hetente mérlegelnek és döntenek majd az esetleges további hosszabbításokról.

Forrás:kormany.hu

Lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. 

A kormányrendelet innen letölthető .pdf formátumban »Képi összefoglaló »

Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött szerdai ülésén a kormány. A 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják;
ez gyárakra, munkahelyekre, éttermekre és bevásárlóközpontokra nem vonatkozik, DE szórakozóhelyekre, mozira és színházakra igen, nem számít, hány néző van.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

Forrás: kormany.hu

Magyar Közlöny letölthető .pdf

Információ:  telefon: 371-2760, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . 

Budapesti Művelődési Központ 2020. november 11-től újabb intézkedésig Látogatókat nem fogad  A Budapesti Művelődési Központ által szervezett számos programon a részvétel ingyenes. A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó-/videofelvétel készül, amelyet az intézmény honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható érintett írásban kifogásolhatja az arcmása közzétételét.

Kérjük, olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat: http://bmknet.hu/bmknet-adatvedelem 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
1119 Budapest, Etele út 55/a.
GPS koordináták:
N47.464206, E19.03141

Intézményünk tömegközlekedéssel megközelíthető:  az M4-es metróval (akadálymentes), az 1-es villamossal, a 7, 103, 107, 114, 213, 214-es autóbusszal, Bikás park (előzőleg Kelenföld városközpont) megállónál kell leszállni. Minden buszjáratnak közlekedik alacsonypadlós változata is, melyet a menetrendekben aláhúzással jelölnek.

Intézkedések a BMK-ban a koronavírus terjedésének megelőzésére Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz: BMK Facebook oldal
Szeresse Ön is elkapott pillanatképeinket: BMK az Instán
Kövesse szösszeneteinket a Twitteren!
Látogasson el Youtube oldalunkra is: BMK Youtube csatorna
Lapozzon bele kiadványainkba: a BMK kiadványai az Issuun.

Közművelődési Minőség Díj 2012Közművelődési Minőség Díj 2012