Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Jókai Mór Művelődési Központ Az Erikanet portál Háztűznézőben rovatának első vendége a Jókai Mór Művelődési Központ volt.

E rovat minden héten egy-egy magyarországi közművelődési intézményt (művelődési házat, kulturális központot, faluházat) mutat be részletesen az olvasóknak.
A tervek szerint az intézmények között lesz városi, megyei, községi és persze fővárosi intézmény is, ami összeköti őket az az értékes, sokszínű közművelődési munka és a látogatók elégedettsége.  Az első húsz művelődési házat a megyei közművelődési szolgáltató és tanácsadó intézmények javaslataiból sorsolták ki, így lett a rovat első vendége a pápai Jókai Mór Művelődési Központ.

Pápa címerePápa a Dunántúli-középhegység és a Kisalföld határán fekszik. Közigazgatás tekintetében a Közép-Dunántúli Régió területén, Veszprém megyében, a Pápai kistérségben található, melynek egyben a központi települése. A magyar középvárosi hálózat egyik legkarakteresebb képviselője. Pápa dinamikáját tekintve a pozícióját őrző, stagnáló városok csoportjában helyezkedik el. Kistérségi feladatokat is ellát. A Pápai kistérség aprófalvas, a felzárkózók közé tartozik. Településeinek számát (49) tekintve az egyik legnagyobb az országban, s mintegy 62 ezer lakost számlál. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben alakult meg.

Pápa arculatának egyik markáns jellemzője az iskolavárosi jelleg. A városban hét általános iskola működik, az összes tanulói létszám 2974 fő. Négy iskolát a város, egyet a megyei önkormányzat, kettőt az egyház tart fenn. A fentieken túl három alapfokú művészeti oktatási intézmény is működik a városban Az öt középiskola oktatási szerkezetét a sokszínűség jellemzi. Az elmúlt években a Petőfi Gimnázium új épületbe költözött. A gimnáziumi, szakközépiskola, szakiskolai és a szakmunkásképzés teljes kínálatot biztosít a diákoknak. Az intézmények diáklétszáma stagnál, jelenleg 4065 fő.

Pápa főtérKülönlegessége a város oktatásának a két tannyelvű képzés kiépítésének elindítása az óvodától a középiskola végéig. A 2008-ban indult kezdeményezés során a NATO-programban ideérkező családok gyermekei és a helyi gyermekek együtt tanulhatnak, a közismereti tárgyak egy részénél a közös nyelv az angol.

A város a humán bázis fejlesztése érdekében kihelyezett felsőfokú akkreditált szakképzést folytat. Ez a kínálat – különös tekintettel a gazdasági szférában jól hasznosítható „reál” szakokra – nagymértékben javítja a helyi képzés lehetőségeit, rugalmasságát, a munkaerő mobilitását, és a régióba új szakmakultúrákat telepít. Az előzőekben említett egyetemek által kihelyezett karok nem önálló épületben működnek. Önálló impozáns épülettel bír viszont a Pápai Református Teológiai Akadémia.

Pápa belvárosaVárosban élő polgárok szabadidős tevékenységének feltételei az elmúlt években sokat javultak Sportcsarnok, Uszoda, korszerű Sportpálya, valamint Termálfürdő szolgálja a helyben élőket. Nemzetközi szintű Kemping és számos turisztikai vonzerő várja a városba látogatókat.
A város szélén található korszerű katonai repülőtérre telepítették a NATO nehézszállító gépeinek bázisát. A bázisrepülőtér működtetésére a magyar kiszolgáló-személyzeten kívül a 12 európai tagországából, valamint az USA-ból érkező 300 család, kulturális igényekkel és vásárlóerővel van jelen a városban.

Pápa kulturális intézményei a Jókai Mór Művelődési Központon kívül a Pedagógus Művelődési Ház, HM. Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Pápai Intézménye, Jókai Mór Városi Könyvtár, Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Kékfestő Múzeum működik a városban, továbbá a Megyei Levéltár Pápai Levéltára és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei alkotják a kulturális intézményhálózatot.

Intézményünk, a Jókai Mór Művelődési Központ önkormányzati fenntartásban működik, részben önálló gazdálkodással.
Telephelyeink: színházépület, várkastély, Petőfi mozi, szabadtéri színpad, Borsosgyőr, Tapolcafő és Kéttornyúlak Közösségi Házai, A. Tóth Sándor Galéria, Somogyi József Galéria, Hollósy Simon Galéria, Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti kiállítása.

Alkalmazotti létszám 26 fő. Felsőfokú szakmai 8 fő; felsőfokú nem szakmai végzettségű 2 fő. Szakmai munkánkat az 1997 évi CXL kulturális törvény, a  2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, Helyi közművelődési rendelet alapján végezzük.

Filozófiánk: „A tudás a legfőbb érték – mely lehetőség a jövőben való boldogulásra.”

Hosszú távú céljaink:

– a szociokulturális szolgáltatások fejlesztésével, közművelődés sajátos eszközeivel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése a városban és kistérségében;
– az egész életen át tartó tanulás szemléletének elterjesztésével a helyi társadalmak polgárait segíteni a folyton változó világban való eligazodásban.

Intézményünk rövid távú célja:
– lehetőség és kínálat biztosítása a helyben élők számára a szabadidő értelmes és hasznos eltöltésére;
– kihasználni a kultúra személyiségformáló és életminőséget javító szerepét;
– a közművelődés eszközeivel az emberekben rejlő tehetség kibontakoztatásához való hozzájárulás.

Szakmai tevékenységünk területei:

Színházművészet: befogadó színházként gyermek, ifjúsági, és felnőtt egyedi és bérletes előadások, beavató színház, TIE, drámafoglalkozások szervezését végezzük.
Komoly- és könnyűzenei hangversenyek, koncertek rendezését; az 50 éves Fúvós- és 60 éves Kamarazenekar működtetését, könnyűzenei élet amatőr együtteseinek támogatását is ellátjuk.
Képzőművészet: állandó, időszaki és kamara kiállítások rendezése képezi feladatunkat. Vizuális kultúra: a Petőfi Mozi mellett működtetjük már másfél évtizede Art Mozi filmklubunkat – az igényes filmművészet alkotásaira építve.
Táncművészet:
néptánc, társastánc, moderntánc tanfolyamaink, a 25 éves, Kiváló minősítést elnyert Vadvirág néptáncegyüttes és táncházaik jelentik e szakterületet munkánkban.
Gyermek- és ifjúsági közművelődés kiemelt jelentőségű tevékenységünk Pápa iskolaváros jellege okán. Családi hétvégék, szünidei programok, „Kenderkóc” népi kézműves foglalkozások, nyári alkotótáborok, az ifjúságnak szóló Tea-klub rendezvényei, Rock klub és egyéb kötetlen alkalmak biztosítása szól ennek a korosztálynak. Ezen túl számos terület programjainak célcsoportja is az ifjúság (színházi nevelés, prevenció stb.)
Egészségmegőrző és mentálhigiénés programjainkat egy évtizede indítottuk, melyben számos eredményt értünk el. Tartottunk tréningeket fiataloknak és felnőtteknek, működtetünk közösségeket, meghonosítottunk újszerű formákat: drámafoglalkozások, interaktív kiállítások.
Ismeretterjesztő előadásaink (pl.: Szűkebb pátriánk) nagy hagyományokra tekintenek vissza és elismertek a városban.
Művelődő közösségek, civilek: 50 közösségünk működik, létrehozói és székhelye vagyunk több civil szervezetnek.
Jelentősebb amatőr művészeti csoportjaink:
Pápa Város Fúvószenekara (63 éves), JMK Kamarazenekar (60 éves), JMK Vadvirág néptáncegyüttese (29 éves).

Újszerű együttműködések a civil szervezetekkel:
• „Eszterlánc Népi Hagyományőrző Műhely” – óvónők részére népi kézműves foglakozásokat tartalmazó képzés (Pápa Város
   és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesületével és a Bakonyalja Népművészeti Egyesülettel)
• „Kenderkóc” népi kézműves foglakozások gyermekek részére (Bakonyalja)
• „Műhelytitkok” – színházi nevelési programok (Pápai Drámaműhellyel)
• Civil Háló Szövetség - kistérségi civil együttműködés kialakítása, civil szektor fejlesztése (Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért
  Alapítvánnyal, Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesületével)

Fesztiváljaink és nagyrendezvényeink:
• Pápai Nemzetközi Játékfesztivál (minden év június 2. hétvégéje)
• Pápai Történelmi Napok és Borfesztivál (minden év augusztus 2. hétvégéje)
• Országos Ifjúsági Néptánc Találkozó (kétévente április végén)
Scherzo – Zenés Színpadok Országos Fesztiválja (kétévente április végén)
• Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál (kétévente júniusban)
• Gitárnyűvők – megyei szintű könnyűzenei találkozó (júniusban)
• JátSzóSzín kistérségi amatőr művészeti fesztivál (októberben)

Rendezői vagyunk városunkban a nemzeti és társadalmi ünnepeknek.

Eredményes pályázati tevékenységet is folytatunk.
Ezek között az egyik legjelentősebb HEFOP 2004/3.5.4. „TUDÁSHÁLÓ” projektünk, mellyel az első körben nyertünk 50 millió Ft-ot, és amit szakmailag sikeresen, pontos elszámolás mellett fejeztünk be 2006-ban.
Projektünk tartalmi elemei voltak:
• Képzőhálózat létrehozása a Pápai kistérségben.
• Kétszintű képzés hátrányos helyzetű embereknek – elősegítve visszakerülésüket a munka világába:
  közösségfejlesztő asszisztens és pályaorientációs képzés
• Infrastruktúra-fejlesztés

A projekt hozadékaként 2006-ban kérvényeztük intézményünk felnőttképzési nyilvántartásba vételét, mely meg is történt, majd 2007-ben az Akkreditált Felnőttképzési Intézmény címet nyertünk el, s e szakterület vonatkozásában intézményünk minőségirányítással működik.
Az elmúlt évek során számos tanfolyamot bonyolítottunk le a felnőttképzés elvárásainak megfelelően.
Felnőttképzési szolgáltatásaink:
• előzetes tudásszint felmérés,
• álláskeresési technikák oktatása.

Intézményünk 2009-ben a TÁMOP-3.2.3/08/2 második körére benyújtott „TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért – a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai Kistérségben” című pályázatát a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, melyet módosítás nélkül elfogadott és 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A forrást az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában biztosítja. Projektünk megvalósítása 2010 januárjában indul.

Kistérségi szerepkör:
Tudásháló projektünkkel vált intenzívvé. Azóta is szakmai kapcsolatokon keresztül kiterjedt ismeretekkel rendelkezünk a kistérség társadalmi és közösségi életét illetően. Segítséget nyújtunk a falvaknak a különböző rendezvények, falunapok, találkozók megszervezéséhez, műsorokkal való ellátásához. A Pápai Többcélú Kitéréségi Társulás megbízása alapján nyújtottuk be pályázatunkat 2007-ben az OKM által kiírt Közkincs programra, melynek keretében KUL-TÚRA, Tájegységek Találkozása címmel eredményesen bonyolítottunk le egy kistérségi hagyományőrző és közösségfejlesztő komplex programot. Ennek során a települések értékleltárát is felállítottuk. 2008-as projektünkben a Közkincs Kerekasztal létrehozását és kistérségi kulturális stratégia megalkotását vállaltuk. 2009-ben most zajló Közkincs Kerekasztal projektünkben kistérségi kulturális stratégia megalkotását vállaltuk.

PR és információs tevékenység:
Programajánló műsorfüzetünket havonta adjuk ki. Az egyes rendezvényekhez, programjainkhoz plakátok, szóróanyagok és meghívók készülnek.

Legutóbb megjelent kiadványaink:

• Egy projekt élettörténete (HEFOP 3.5.4. „Tudásháló projektünk”összegző tanulmánya – 2007.)
• Eszterlánc (népi kézműves hagyományok módszertani anyaga – óvónők részére) 2008.
• Lengőgyakorlat módszertan füzet a színházi nevelés témakörében (2008.)
• Felnőtt és ifjúsági színházi műsorajánló kiadványok (2006., 2007., 2008., 2009.)

2006-ban intézményünk regisztrált, mint közérdekű önkénteseket fogadó szervezet az SZMM–nél, melyre a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény nyújt lehetőséget. Közérdekű önkéntesként jelenleg is egyik nyugdíjas kollégánkat alkalmazzuk közönségszervezői munkakörben.

Szolgáltatásaink: termeink, gépkocsink bérbeadása, programok hangosítása, dekorációs munkák vállalása, fénymásolás stb. a közművelődés eszközeivel.

Céljaink elérése érdekében kreatív, szakmailag jól felkészült csapat dolgozik a JMK-ban. Munkánk eredményességét (a mindennapok nehézségei közepette is) mély hivatástudatunk és elkötelezettségünk segíti. 

 Az intézmény mindennapjairól még többet megtudhat a Jókai Mór Művelődési Központ honlapján.

A ház életét bemutató képgalériát a fényképezőgépre kattintva tekintheti meg.

Szerzők: Hegedűs Katalin és Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatója.

Forrás: Erikanet, MMIKL

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760