Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Magyar KözlönyMegjelent Magyar Közlönyben található 88/2020. Korm. Rendelet 18. paragrafus (1) és (4) bekezdése értelmében a közművelődési intézmények munkavégzés alól felmentett foglalkoztatottjai egyes szociális intézményben alkalmazhatók.

Letölthető pdf-ben Magyar Közlöny 65. szám »

(1) A  gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatók, intézmények fenntartói, a  közgyűjtemények fenntartói, a közművelődési intézmények fenntartói, valamint a helyi önkormányzatok e rendelet hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül – az  SZGYF honlapján közzétett módon – adatot szolgáltatnak az  SZGYF-nek azokról a  60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottjaikról, akik a  veszélyhelyzettel összefüggésben – különösen az  elrendelt rendkívüli szünet, járványügyi zárlat vagy más intézkedés idejére – mentesültek a munkavégzési kötelezettség alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait,
b) a foglalkoztatott végzettségét,
c) a foglalkoztatott lakcímét,
d) a foglalkoztatott egyéb elérhetőségeit és
e) azon személyek számát és életkorát, akikről a foglalkoztatott gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdés szerint adatszolgáltatásra kötelezettek a munkavégzés alól mentesülő személyek körében, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást a következő munkanapon bejelentik az SZGYF-nek.

(4) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása, illetve az  otthonukban élő, elsősorban idős rászorulók szociális alapszolgáltatásának biztosítása érdekében az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatottak az  SZGYF döntése alapján a  munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás útján, az SZGYF vagy harmadik személy által fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi intézménynél is foglalkoztathatók.

(5) A  fenntartó az  SZGYF-től kérheti a  (4)  bekezdés alapján nála történő foglalkoztatást, ha az  általa fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél, illetve
gyermekvédelmi intézménynél jelentkező munkaerőhiány az ellátás biztonságát veszélyezteti.

(6) A  (4)  bekezdés alapján a  foglalkoztatottat a  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti körülményekre, a  várható napi utazási időre és a végzettségére figyelemmel lehet foglalkoztatni. 60 éven felüli személy és krónikus beteg a (4) bekezdés alapján nem foglalkoztatható.

(7) A  foglalkoztatott a  (4)  bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az  általa ellátott munkakörre előírt, de legalább a  szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult. A  munkabért, illetményt továbbra is a foglalkoztatott szerződése, kinevezése szerinti munkáltató fizeti meg. Ha az ellátott munkakörre előírt munkabér, illetmény magasabb, mint a  szerződés, kinevezés alapján járó alapbér, illetmény, az  a  munkáltató, amelynél a foglalkoztatás történik, a különbözetet megtéríti a szerződés, kinevezés szerinti munkáltatónak.

(8) A  (4)  bekezdés szerinti foglalkoztatás időtartama alatt a  munkáltatói jogokat – a  jogviszony megszüntetése kivételével – az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik.

(9) A  (4)  bekezdés szerinti foglalkoztatás az  SZGYF által meghatározott időpontban, de legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában megszűnik.

Forrás: Magyar Közlöny 65. szám

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760