Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

SzakmatükörMódszertári füzetek 5.
Helyzetkép a közművelődésről

Módszertári füzetek sorozatunk "Szakmatükör" című kötete dr. Gelencsér Katalin tollából átfogó, más kulturális területekre is kitekintő, illetve a közművelődés hagyományait is bemutató írásokat tartalmaz.
A szerző igencsak megdolgoztatja olvasóját, de aki veszi a fáradtságot, hogy belemélyedjen tanulmányaiba, nagyon eredeti és nagyon megszívlelendő gondolatokat talál a kultúra szerepéről, állapotáról, elsajátításának folyamatáról, mind egyéni, mind társadalmi létünk szempontjából.

Bővebben...

A BMK SZAKMAI FÓRUMAIMódszertári füzetek 10.
Műhelybeszélgetések a közművelődés aktuális témáiról 1998-2000


A kötet szerkesztett formában közli az 1998 óta rendezett szakmai találkozók és műhelybeszélgetések írásos anyagát és tájékoztató dokumentumait.

 Megrendelőlap »

Bővebben...

tok.jpgMódszertári füzetek 3-4.

TOK '95 táboroztatók országos konferenciája és börzéje 1995. március 10–11.

A rendezvény szervezõi:
Budapesti Mûvelõdési Központ, Budapesti Népmûvelõk Egyesülete,
Õrmezei Közösségi Ház, Magyar Garabonciás Szövetség

Bővebben...

FIATALOK AZ UTCÁN

Módszertári füzetek/különszám
Tanulmányok a városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közművelődésről 1998-2000.

A '90-es évek óta jellemző az a tendencia, hogy a művelődési házakból eltűntek a fiatalok. A média és a szórakoztatóipar leghamarabb a fiatalokban látta meg a jövendő fogyasztót, és a feltételhiányos közművelődési intézmények kopott termeiből átcsábította őket egy új, csillogóbb világba; a plázákba, multiplex mozikba, diszkókba. Csakhogy ez a világ drága és felszínes, így a legtöbben csak a peremén, a közelében, a “forró pontok”-on találkozhatnak. ők az utcán keresik a kapcsolatokat és az élményeket.
A kötet írásai ugyanazt a témát más-más oldalról járják körül.

Bővebben...

Módszertári füzetek  6. 

A  KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK MUNKAJOGI KÉZIKÖNYVEA Budapesti Művelődési Központ Módszertári füzetek sorozatában kiadja a kulturális intézmények munkajogi kézikönyvét. A kiadvány a közgyűjteményi, közművelõdési és művészeti intézmények közalkalmazottainak jogviszonyára, illetve intézményére vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket egybeszerkesztett formában ismerteti. Mint a könyv szerzője és szerkesztője, jogmagyarázatokhoz és munkáltatói intézkedésekhez felhasználható szövegmintákkal segítem elő az elmúlt évek során számos esetben módosított törvények és rendeletek egységes végrehajtását. Kézikönyvünk hathatós szakmai segítséget nyújt a kulturális területen tevékenykedő állami és önkormányzati tisztviselőknek, a kulturális intézmények vezetőinek és munkatársainak.

dr. Ferencz Győző

Bővebben...

A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.Módszertári füzetek/különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.

 

A kiadvány egy új szériát indít el a Módszertári füzetek sorozaton belül, amely a közművelődés intézményeinek ismertetésére vállalkozik. Terveink szerint a főváros közművelődési házainak teljes panorámája kb. 4-5 év alatt készülhet el. Célunk a dokumentáláson és megismertetésen túl, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek az intézmények településük közművelődésének alapintézményei, a magyar művelődéstörténet szerves részei.

Megrendelőlap »

Bővebben...

SZABÁLYZATGYŰJTEMÉNYMódszertári füzetek 7.
Költségvetési intézmények számára

Engedjék meg, hogy kollégáim kérésére magam ajánljam a BMK kiadásában készült szabályzatgyűjteményt, melyben közel húsz év tapasztalata, s egy-két felügyeleti vizsgálat megmérettetése – a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozva – összegződik. Egy jó szabályzatrendszer az intézmény alkotmánya lehet, s megvédi úgy az intézményt, mint az ott dolgozókat, a vezetőket is a támadásoktól.

Bővebben...

ZöldkönyvMódszertári füzetek/különszám 
Budapest természeti környezete mint közművelődési színtér

Áprilistól szeptemberig szinte mindenki a szabadba vágyik. De mit kínál az egyre inkább pusztuló "kinti" környezet? Ismerőivel, szakembereivel, intézményeivel egy nyelvet beszélünk-e? A kiadvány egy együttgondolkodás kézzelfogható eredménye.
Remény szerint haszonnal forgatják majd a közművelődésben és közoktatásban dolgozó kollégák. Tevékenységeiken keresztül pedig egyre többen jutnak környezet- és természetvédelmi tudással, ismeretekkel megalapozott programokhoz. A közművelődési intézmények saját szakmaiságukat használva segíthetik az ökológiai kultúra terjesztését.

Bővebben...

KÖZMŰVELŐDÉSI KISPRAKTIKUMMódszertári füzetek 8.
Tájoló művelődési házaknak és nonprofit szervezeteknek

Módszertári füzetek sorozatunknak ez a kötete a közművelődési munka mindennapi teendőihez kíván segítséget nyújtani, praktikus tanácsokat adni – mint címe is tudatja. Az előző két füzettel a "Kulturális intézmények munkajogi kézikönyvé"-vel és a "Szabályzatgyűjtemény"-nyel együtt megpróbáltuk mindazon témákat és kiegészítő segédanyagokat összegyűjteni, amelyekre szerteágazó művelődésszervező munkánk során szükségünk van.
Ez az új kis kötet azokat a járulékos ismereteket is igyekszik befogni, amelyek szakmánkon belül, mint új területek (pl. információs tevékenység, PR és marketing munka), vagy mint ismeretszükségletek (jogszabályok, gazdálkodási alapvetések) jelennek meg. Természetesen helyet kapott benne a klasszikus szervezői tevékenység örökös kísérőjével, az adminisztrációs teendőkkel együtt: ezen belül néhány nagyobb rendezvénytípusra, eseményfajtára külön is kitérünk.

Bővebben...

SZAKMATÜKÖR 3.Módszertári füzetek 11.
A budapesti közművelődési intézményekből – a 60-as évektől – elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések

Kiadványunk célja, hogy a budapesti közművelődési intézményekből a ’60–as évektől elindult szakmai innovációkat és kezdeményezéseket gyűjtse össze. Azokat a máig ható kezdeményezéseket, amelyek megtermékenyítették a közművelődés mindennapjait.

Megrendelőlap »

Lapozzon bele »

Bővebben...

SZAKMATÜKÖR 2Módszertári füzetek 9.
A budapesti közművelődési intézmények tevékenysége tegnap és ma

 

Szakmatükör 2 címmel jelentettük meg Módszertári füzetek sorozatunk 9. kötetét. A kiadvány a művelődési házak feladatának módosulását és tevékenységszerkezetének, illetve nagyobb tevékenységtípusainak alakulását mutatja be a fővárosi közművelődés egészébe ágyazottan.A füzet a nyolcvanas évek elejétől napjainkig tartó korszakot elemzi, elsősorban a "Tippek a fővárosi és Pest megyei művelődési házak kínálatából" címmel 15 éve rendszeresen megjelentetett programgyűjteményünk, továbbá szakfelügyeleti anyagok, szakmai írások és statisztikai elemzések alapján.

Megrendelőlap »

Bővebben...

KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 2.Módszertári füzetek/különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 2.

A" Közművelődés házai Budapesten 2." című kiadványunkban folytatjuk a közművelődés intézményeinek ismertetését. Akárcsak előző kötetünkben, ebben a kötetben is három nagymúltú intézmény mutatkozik be. Ezúttal három, 80 éves működést maga mögött tudó intézmény: a Csepeli Munkásotthon, a Kispesti Munkásotthon és a Budai Táncklub.

 

Bővebben...

▼ Lakossági tartalom ▼

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760