Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

SzakmatükörMódszertári füzetek 5.
Helyzetkép a közművelődésről

Módszertári füzetek sorozatunk "Szakmatükör" című kötete dr. Gelencsér Katalin tollából átfogó, más kulturális területekre is kitekintő, illetve a közművelődés hagyományait is bemutató írásokat tartalmaz.
A szerző igencsak megdolgoztatja olvasóját, de aki veszi a fáradtságot, hogy belemélyedjen tanulmányaiba, nagyon eredeti és nagyon megszívlelendő gondolatokat talál a kultúra szerepéről, állapotáról, elsajátításának folyamatáról, mind egyéni, mind társadalmi létünk szempontjából.

Bővebben...

A BMK SZAKMAI FÓRUMAIMódszertári füzetek 10.
Műhelybeszélgetések a közművelődés aktuális témáiról 1998-2000


A kötet szerkesztett formában közli az 1998 óta rendezett szakmai találkozók és műhelybeszélgetések írásos anyagát és tájékoztató dokumentumait.

 Megrendelőlap »

Bővebben...

tok.jpgMódszertári füzetek 3-4.

TOK '95 táboroztatók országos konferenciája és börzéje 1995. március 10–11.

A rendezvény szervezõi:
Budapesti Mûvelõdési Központ, Budapesti Népmûvelõk Egyesülete,
Õrmezei Közösségi Ház, Magyar Garabonciás Szövetség

Bővebben...

FIATALOK AZ UTCÁN

Módszertári füzetek/különszám
Tanulmányok a városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közművelődésről 1998-2000.

A '90-es évek óta jellemző az a tendencia, hogy a művelődési házakból eltűntek a fiatalok. A média és a szórakoztatóipar leghamarabb a fiatalokban látta meg a jövendő fogyasztót, és a feltételhiányos közművelődési intézmények kopott termeiből átcsábította őket egy új, csillogóbb világba; a plázákba, multiplex mozikba, diszkókba. Csakhogy ez a világ drága és felszínes, így a legtöbben csak a peremén, a közelében, a “forró pontok”-on találkozhatnak. ők az utcán keresik a kapcsolatokat és az élményeket.
A kötet írásai ugyanazt a témát más-más oldalról járják körül.

Bővebben...

Módszertári füzetek  6. 

A  KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK MUNKAJOGI KÉZIKÖNYVEA Budapesti Művelődési Központ Módszertári füzetek sorozatában kiadja a kulturális intézmények munkajogi kézikönyvét. A kiadvány a közgyűjteményi, közművelõdési és művészeti intézmények közalkalmazottainak jogviszonyára, illetve intézményére vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket egybeszerkesztett formában ismerteti. Mint a könyv szerzője és szerkesztője, jogmagyarázatokhoz és munkáltatói intézkedésekhez felhasználható szövegmintákkal segítem elő az elmúlt évek során számos esetben módosított törvények és rendeletek egységes végrehajtását. Kézikönyvünk hathatós szakmai segítséget nyújt a kulturális területen tevékenykedő állami és önkormányzati tisztviselőknek, a kulturális intézmények vezetőinek és munkatársainak.

dr. Ferencz Győző

Bővebben...

A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.Módszertári füzetek/különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN I.

 

A kiadvány egy új szériát indít el a Módszertári füzetek sorozaton belül, amely a közművelődés intézményeinek ismertetésére vállalkozik. Terveink szerint a főváros közművelődési házainak teljes panorámája kb. 4-5 év alatt készülhet el. Célunk a dokumentáláson és megismertetésen túl, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek az intézmények településük közművelődésének alapintézményei, a magyar művelődéstörténet szerves részei.

Megrendelőlap »

Bővebben...

SZABÁLYZATGYŰJTEMÉNYMódszertári füzetek 7.
Költségvetési intézmények számára

Engedjék meg, hogy kollégáim kérésére magam ajánljam a BMK kiadásában készült szabályzatgyűjteményt, melyben közel húsz év tapasztalata, s egy-két felügyeleti vizsgálat megmérettetése – a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozva – összegződik. Egy jó szabályzatrendszer az intézmény alkotmánya lehet, s megvédi úgy az intézményt, mint az ott dolgozókat, a vezetőket is a támadásoktól.

Bővebben...

ZöldkönyvMódszertári füzetek/különszám 
Budapest természeti környezete mint közművelődési színtér

Áprilistól szeptemberig szinte mindenki a szabadba vágyik. De mit kínál az egyre inkább pusztuló "kinti" környezet? Ismerőivel, szakembereivel, intézményeivel egy nyelvet beszélünk-e? A kiadvány egy együttgondolkodás kézzelfogható eredménye.
Remény szerint haszonnal forgatják majd a közművelődésben és közoktatásban dolgozó kollégák. Tevékenységeiken keresztül pedig egyre többen jutnak környezet- és természetvédelmi tudással, ismeretekkel megalapozott programokhoz. A közművelődési intézmények saját szakmaiságukat használva segíthetik az ökológiai kultúra terjesztését.

Bővebben...

KÖZMŰVELŐDÉSI KISPRAKTIKUMMódszertári füzetek 8.
Tájoló művelődési házaknak és nonprofit szervezeteknek

Módszertári füzetek sorozatunknak ez a kötete a közművelődési munka mindennapi teendőihez kíván segítséget nyújtani, praktikus tanácsokat adni – mint címe is tudatja. Az előző két füzettel a "Kulturális intézmények munkajogi kézikönyvé"-vel és a "Szabályzatgyűjtemény"-nyel együtt megpróbáltuk mindazon témákat és kiegészítő segédanyagokat összegyűjteni, amelyekre szerteágazó művelődésszervező munkánk során szükségünk van.
Ez az új kis kötet azokat a járulékos ismereteket is igyekszik befogni, amelyek szakmánkon belül, mint új területek (pl. információs tevékenység, PR és marketing munka), vagy mint ismeretszükségletek (jogszabályok, gazdálkodási alapvetések) jelennek meg. Természetesen helyet kapott benne a klasszikus szervezői tevékenység örökös kísérőjével, az adminisztrációs teendőkkel együtt: ezen belül néhány nagyobb rendezvénytípusra, eseményfajtára külön is kitérünk.

Bővebben...

SZAKMATÜKÖR 3.Módszertári füzetek 11.
A budapesti közművelődési intézményekből – a 60-as évektől – elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések

Kiadványunk célja, hogy a budapesti közművelődési intézményekből a ’60–as évektől elindult szakmai innovációkat és kezdeményezéseket gyűjtse össze. Azokat a máig ható kezdeményezéseket, amelyek megtermékenyítették a közművelődés mindennapjait.

Megrendelőlap »

Lapozzon bele »

Bővebben...

SZAKMATÜKÖR 2Módszertári füzetek 9.
A budapesti közművelődési intézmények tevékenysége tegnap és ma

 

Szakmatükör 2 címmel jelentettük meg Módszertári füzetek sorozatunk 9. kötetét. A kiadvány a művelődési házak feladatának módosulását és tevékenységszerkezetének, illetve nagyobb tevékenységtípusainak alakulását mutatja be a fővárosi közművelődés egészébe ágyazottan.A füzet a nyolcvanas évek elejétől napjainkig tartó korszakot elemzi, elsősorban a "Tippek a fővárosi és Pest megyei művelődési házak kínálatából" címmel 15 éve rendszeresen megjelentetett programgyűjteményünk, továbbá szakfelügyeleti anyagok, szakmai írások és statisztikai elemzések alapján.

Megrendelőlap »

Bővebben...

KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 2.Módszertári füzetek/különszám
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 2.

A" Közművelődés házai Budapesten 2." című kiadványunkban folytatjuk a közművelődés intézményeinek ismertetését. Akárcsak előző kötetünkben, ebben a kötetben is három nagymúltú intézmény mutatkozik be. Ezúttal három, 80 éves működést maga mögött tudó intézmény: a Csepeli Munkásotthon, a Kispesti Munkásotthon és a Budai Táncklub.

 

Bővebben...

� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760