Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Megjelent a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium közgyűjteményeknek szóló nyílt pályázati felhívása Október 7-én a megjelenéssel egyidőben sajtótájékoztató keretében számolt be a Petőfi Sándor emlékévhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről és a közgyűjteményeknek szóló most megjelent pályázat részleteiről Bús Balázs, az NKA alelnöke és Demeter Szilárd a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium vezetője.
Beadási határidő: 2021. november 8.  
 

620 millió forintra, négy altémában pályázhatnak múzeumok, levéltárak, könyvtárak, illetve művészeti intézmények, hogy időszaki kiállításokkal, kiadványokkal, digitális megoldásokkal készülhessenek a 2022. szeptember elsején induló Petőfi Sándor-emlékévre.

A sajtótájékoztatón Bús Balázs elmondta, az NKA támogatásokra fordítható éves büdzséje 10 milliárd forint körül van, idén azonban szinte megduplázódott a forrása, amely az egész kulturális életre nézve jelentős növekmény. Az Alap arra fog törekedni 2022-23-ban, – tette hozzá, hogy valamennyi kollégium pályázatai révén lehetőséget teremtsen az emlékévhez való kapcsolódásra.

Az Országgyűlés 2020. decemberében határozatban (37/2020. XII. 1.) döntött arról, hogy a 2022-2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja, és annak céljait így határozta meg: „Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések, rendezvények szervezését, oktatási anyagok és művészeti alkotások készítését, amelyek Petőfi Sándor életművével kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.”

A következő tanévhez kötődve az emlékév kiemelt eseményei és programjai a 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. közti időszakban valósulnak meg.

A fenti célrendszer magas színvonalú megvalósításához szükséges forrásokat a Kormány a Nemzeti Kulturális Alapnál biztosította. Az NKA a sikeres és célzott pályáztatási folyamatok érdekében két új ideiglenes kollégium felállításáról döntött, és létrehozta a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumot és a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumot.

A források felhasználásánál kiemelt szempont volt a Petőfi-emlékév széles, kitekintő értelmezése, azaz nemcsak Petőfi áll a fókuszban, hanem a felvilágosodástól a reformkoron át Klebelsberg koráig, a bethleni-konszolidáció korszakáig tartó időszak kiemelkedő és máig ható eredményei.

Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium 2021. október 7-én tette közzé első nyílt pályázati felhívását négy altémában 620 millió forint keretösszeggel muzeális intézmények, határon túli magyar múzeumok, nyilvános könyvtárak, közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak számára, illetve a 3. altéma esetében pályázhatnak magyarországi képzőművészeti szakmai szervezetek, kiállításokat rendező intézmények, galériák, kiállítótermek is.

Az első altéma a Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki és virtuális kiállítások megvalósítását támogatja.

A második altéma a bicentenárium témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósításához nyújt segítséget.

A harmadik altéma célja kiadványozás, azaz a közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása.

A negyedik altéma a digitális és virtuális világba visz. Célja a Petőfi Sándorhoz, korához, kortársaihoz és kultuszához kapcsolódó kulturális tartalmak digitális feldolgozása és bemutathatóvá tétele, amely hozzájárul a Petőfi-emlékév láthatóságához.

A támogatott programok, kezdeményezések a 2021. november 1. és 2023. november 30. közti időszakban valósulhatnak meg, altémától függően.  

A támogatások odaítélése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kezdeményezés Petőfi Sándor és kora 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit is középpontba állítsa az emlékezetkultúrában, a művészetekben, a folklórban, a tudományos és társművészeti területeken. Előnyt élveznek azok a programok, ahol feldolgozásra kerülnek és széles körben hozzáférhetővé válnak a hazai és a kárpát-medencei magyar vonatkozású közgyűjteményekben őrzött, eddig feltáratlan, vagy kevésbé ismert források.

A megvalósítás során a közösségek lehető legszélesebb körű bevonására kell törekedni.

A pályázatok benyújtásához szakmai konzultációs lehetőségeket kínál az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, így biztosítva a tervezett pályázatok illeszkedését a kiíráshoz és segítve azok magas színvonalú kidolgozását.

2021. év végéig a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium további nyílt és meghívásos pályázatok kiírását tervezi.

Nyílt pályázati formában szólítják meg a közművelődési feladatellátókat (intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek), míg meghívásos pályázaton indulhatnak a Petőfihez köthető emlékhelyek az épületek felújítása és kiállításaik megújítása érdekében.

Diákcsoportok utaztatási programjának támogatásával az NKA lehetőséget ad arra, hogy a tanulók Petőfi kultuszhelyekre látogathassanak osztályaikkal.

A hazai és kárpát-medencei programokon túl a külügyi magyar intézetek is gazdag, széles műfaji változatosságot mutató eseménynaptárat állítottak össze a 2022-2023-as évekre, világszerte hirdetve az Emlékévet. E kezdeményezés sikerét az NKA meghívásos pályázat formájában segíti.  

További információk:

Forrás: nka.hu

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760