Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Széchenyi 2020Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című (TOP-7.1.1-16 kódszámú) felhívás.1) Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosításra került a benyújtási határidő és a rendelkezésre álló keret, az indikátor minimumérték, valamint az 5. sz. értékelési szempont vonatkozásában.

2) Pontosításra került a Felhívás 3.10. fejezetében az önerő igazolásának feltétele.

3) A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete értelmében – összhangban az indikátor definíciós adatlappal – a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma” elnevezésű indikátor minimális célértékét 2023-ra szükséges teljesíteni. Kiegészítésre került továbbá a fejezet azzal, hogy szankció nem kerül alkalmazásra az indikátorvállalás nem teljesülése esetén a szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében

4) Pontosításra került a 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezet bevezető szövege az adatgyűjtés feltételeinek részletezésével.

5) A Felhívás 4.3. fejezete értelmében a felhívás második szakaszának kerete 11 411 millió Ft-ra csökkent, ugyanakkor a stratégiák benyújtására egy harmadik szakasz is kialakításra került. A harmadik szakasz benyújtási határideje 2017. május 24., a harmadik szakaszban rendelkezésre álló forrás 11 411 millió Ft.

6) A Felhívás 4.4.1. fejezete kiegészítésre került, miszerint a kiválasztási eljárás során lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.

7) A Felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelés szempontjai vonatkozásában kikerült az azonnali elutasítás szankciójával rendelkező szempontok közül az 5. pont, azaz ERFA és ESZA forrás nem megfelelő aránya nem eredményezi a támogatási kérelem azonnali elutasítását.

8) A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészítésre került a nem beszerzés¬köteles beszerzésekre vonatkozó szabályokkal, valamint pontosításra került az e-beszerzés funkció használatára vonatkozó előírás.

9) Tájékoztatjuk továbbá a támogatást igénylőket, hogy a Felhívás elválaszthatatlan részét képezik a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei.

Kapcsolódó pályázatok

TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Forrás: palyazat.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760