Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Magyar Népművelők Egyesülete XXXVI. Országos Vándorgyűlése Magyar Népművelők Egyesülete XXXVI. Országos Vándorgyűlése idén Zalaegerszegre várta a szakma képviselőit, 2019. május 14–16. között a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központba (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.). A Magyar Népművelők Egyesülete XXXVI. Országos Vándorgyűlésen adták át a Magyar Népművelők Egyesülete által adományozott díjakat, kitüntetéseket.
Gratulálunk a díjazottaknak.

Az MNE plakettjét kapták:
ASZTALOS ÁRPÁDNÉ és KLEIN MARIANN

Az Önkormányzatok a közművelődésért díjat elnyerő települések:
BÓLY
GÖDÖLLŐ
GYENESDIÁS
VÁSÁROSNAMÉNY

Asztalos Árpádné közművelődési szakember, etnográfus és üzemgazdász, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 1997-től. A város kulturális, közösségi életének meghatározó alakja, mozgatója, akinek neve összefonódik az intézmény történetével. Nemcsak azért, mert több évtizede vezetője a megye legnagyobb művelődési házának, hanem mert pályáját is ebben az intézményben kezdte harminc éve.
Kimagasló szakmai tudással tudja végezni az összevont intézmény igazgatását. A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban egymás mellett működik a Közművelődési Intézmény, a Városi Könyvtár, a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, a Média Csoport és a Martfű Mozi.
Vezetése alatt az intézmény regionális szerepe tovább erősödött, rendszeresen helyet ad országos és nemzetközi rendezvényeknek is. Irányításával évről évre bekapcsolódott és bekapcsolódik több országos rendezvénysorozatba, mint például a „Kultúrházak éjjel-nappal”, „Kulturális Örökségvédelmi Napok” rendezvénysorozat, a Jászkun Világ Művészeti Szemle, az Országos Rejtvényfejtő Verseny, a Tiszazugi Nyugdíjas Találkozók, és az Amatőr Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat.
Vallja, hogy csak az a település életképes hosszútávon, amely a közösségekre épül, hagyományait életben tartja, értékeivel jól bánik. Finom, művészetre érzékeny egyénisége nyomon követhető a munkájában, eredményeiben. Néptáncos és kézműves alkotó közösségeinket nemzetközi élményekhez juttatta két Erasmus+ pályázatnak köszönhetően. A civil közösségeket támogatja, hozzájárul a város művészeti csoportjainak színvonalas működéséhez, amelyek országos elismertségre tettek szert. A mozgásművészeti csoportok területén kifejtett munkájáért 2009-ben a Táncpedagógusok Országos Szövetségének „Táncművészetért” díját vehette át.  
A városban élő emberek és közösségek összefogásával felelős szerkesztője volt a Martfű múltját, jelenét bemutató jubileumi könyvnek. Fontosnak tartja, hogy a Művelődési Központban teret kapjanak a településről elszármazott képzőművészek alkotásai és az előadóművészek bemutatkozásai. Tevékenyen részt vesz Múzeumi Baráti Körben, a martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény néprajzi gyűjteményét bemutató kulturális tér létrehozásában, a Kézműves Ház kialakításában, valamint a városalapító Jan Antonin Bata emlékének megőrzésére, állandó kiállítás létrehozásában.
Szakmai és vezetői munkáját nyitottság, alázatosság, igényesség jellemzi. Művészeti tájékozottsága, esztétikai igényessége minden területen megmutatkozik. Támogató személyisége, megoldáskereső hozzáállása, értékrendje az intézmény és a város eredményes működését szolgálja. Empatikus személyisége, rugalmassága, kommunikációs képessége, munkabírása példamutató.
Elnökségi tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművelők Egyesületének, valamint 2009-től 2019-ig, 10 évig a Magyar Népművelők Országos Egyesületének Pénzügyi Bizottságában is dolgozott.

Klein Mariann Budapesten a XVII. kerületi Vigyázó Sándor Művelődési Ház és tagintézményeinek az igazgatója. Ezt megelőzően 2015-ig dolgozott a Budapesti Művelődési központban először munkatársként, majd az Ifjúsági és Képzési Osztály osztályvezetőjeként. A Budapesti Művelődési Központban számtalan szakmai képzésnek kifejlesztése és indítása, valamint lakossági felnőttképzési szolgáltatások indítása fűződik a nevéhez. Kezdeményezője és létrehozója volt a Budapesti Művelődési Központban a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató Szolgálat Irodájának, ahol irodavezetőként és felnőttképzési konzulensként is működött. Szakmai segítségével a PALLÓ Országos Felnőttképzési Szolgálattá fejlődött.
Az ifjúsági munka támogatására is több szakmai fejlesztésben vállalt központi szerepet. A „TeÉrted” pályaorientációs tanácsadás és diáktanácsadó is  kezdeményezésére jött létre.
Több európai uniós pályázatnak volt projektfelelőse, projektmenedzsere és a BMK-val közös konzorciumi pályázatban is több alkalommal személyesen dolgozott együtt a konzorciumi partnerrel, nyújtott segítséget az Európai Uniós pályázatokban még járatlan kollégáknak, intézményeknek.
A Budapesti Művelődési Központban történt vezetőváltást követően, 2015-ben lett a Vigyázó Ferenc Művelődési Ház igazgatója, amely szakmailag kiválóan működő intézmény a fővárosban.
A Budapesti Népművelők Egyesülete 2015-ben beválasztotta elnökségébe, ahol szakmai munkájával, tapasztalataival segíti a fővárosi egyesület munkáját. A kerületi tapasztalatcserék, kerületlátogatások programjainak előkészítésében, szervezésében, vállalt és vállal aktív szerepet az elnökségen belül. Több országos szakmai esemény és műhelymunka programjának a lebonyolításához nyújtott már segítséget a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és Intézményei vezetőjeként.

Bóly az egykori dél-baranyai sváb falvak egyik gyöngyszeme, a település 1997-ben kapta meg a városi rangot. A termékeny földeken gazdagon virágzó növénytermelés folyik. Emellett korszerű infrastruktúra hálózata és ipari parkja teszi a térség központjává. Az önkormányzat általános iskolát, középiskolát, művészeti iskolát, közművelődési intézményt, családi segítő szolgálatot, idősek otthonát, múzeumokat tart fenn. Bóly Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait integrált közművelődési intézmény működtetésével látja el. A jelenlegi polgármester a rendszerváltás óta innovatívan irányítja a település életét, fontosnak tartja a hagyományok, a helyi értékek megőrzését, védelmét, támogatja a kulturális életet és az alulról jövő kezdeményezéseket, szerepe meghatározó a közművelődés területén. Az Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény székhelyén a közművelődési egység az Erzsébet Vigadó működik. Az intézmény a civil szervezetekkel, a vállalkozói réteggel és a városi önkormányzattal példaértékű együttműködésben szervezi a helyi élénk közösségi és kulturális életet. Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban egy fő szakirányú felsőfokú végzettségű intézményvezetőt és egy középfokú végzettségű kulturális szervezőt alkalmaznak. 45 önkéntes is segíti a feladatok ellátását.
 Kiemelt rendezvényeik a húsvéthétfői Emmausz-járás, a Pünkösdi Fesztivál, a Motoros Találkozó, az augusztus 20-i ünnepi megemlékezés és a Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál. A Bólyi Integrált Szociális Központ nagyterme is városi kulturális programok helyszíne. Az író-olvasó találkozókat és a Bólyi Arcok rendezvénysorozatot a szociális intézmény az Erzsébet Vigadóval közösen szervezi. A Városi Könyvtár könyvbemutatókkal és felolvasóestekkel segíti a közművelődési munkát, valamint épületében található a Helytörténeti Kiállítás.
2018-ban a Baranya Megyei Kulturális Szövetség Nívó-díjjal tüntette a közművelődési feladatokat ellátó Erzsébet Vigadót. A városban magas színvonalú és igényes kulturális, művészeti és hagyományőrző értékközvetítő tevékenység folyik. Az önkormányzat az állami normatív támogatást jelentős mértékben kiegészíti, a helyi civil szervezeteknek nagy összegű támogatást nyújt. Bóly tervezi egy kézműves ház kialakítását a főutcán található, helyi védelem alatt álló épület felújításával. Foglalkoztató műhelyt alakítanak ki, valamint az épületben kap helyet a Bólyból elszármazott művészek munkásságának állandó kiállítása. A Bólyi Német Önkormányzat a városi önkormányzattal közösen szeretne tájházat létrehozni, ehhez az idei évben egy helyi védettségű épület megvásárlását tervezik. Az épület tereit a kisebbségi önkormányzat rendezi be és az Erzsébet Vigadó működteti majd.

Gödöllő Budapesttől 30 km-re fekvő kisváros, ahol számtalan látnivaló és gazdag kulturális program várja az ide látogatókat. A város legismertebb nevezetessége a Grassalkovich kastély, vagy más néven a gödöllői királyi kastély, ma hazánk leglátogatottabb kastélya. Szintén sokan keresik fel a Gödöllőhöz tartozó Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilikát. Gödöllő mindezek mellett a térség meghatározó kulturális központja rangos színházi előadásokkal, koncertekkel, és művészeti fesztiválokkal.
Az önkormányzat jelentősen támogatja a kiemelt művészeti egyesületeket, csoportokat, biztosítva azok működését. A város folyamatosan figyelemmel kíséri, támogatja, segíti az új szerveződéseket is és azokat, amelyek országosan is kiemelkedőt tudnak alkotni. Az elmúlt időszakban számos ilyen művészeti csoport jött létre.
A kulturális életre is ható jelentős fejlesztések történtek: Megtörtént a Művészetek Háza felújítása, a Gödöllői királyi kastély rekonstrukció folytatása Rudolf szárnnyal, valamint a lovardával. Számos műemléképület megújulásával bővültek a kulturális helyszínek, köztük a vasútállomáson található királyi váróval, ami a Művészetek Háza irányítása alá került. A Damjanich János Általános Iskola felújításával új kulturális közösségi tér jött létre. Az iskolában jelentős a drámapedagógiai oktatás, amit nagymértékben segít az új színházterem. Számszerűen is növekedtek a kulturális és közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek, művészeti csoportok, művészeti életük kiteljesedett, működésük támogatása folyamatos. Magángalériák szervesen kapcsolódnak Gödöllő kulturális életéhez.
Az 1990-es évek elejétől kezdődően az alábbi éves rendezvény kínálat alakult ki a városban. Az állami és nemzeti ünnepeken kívül városi nagyrendezvények Gödöllőn: a Magyar Szabadság napja, amelyre 1991 óta június utolsó szombatján az Alsó Parkban a Világfa előtt kerül sor; a Belvárosi Napok; a Gyereknap; a Városrészi Napok, melynek keretében civil szervezetek egy-egy városrészre kiterjedő speciális eseményt szerveznek. A város létrehozta a kulturális tematikus év koncepciót, amelynek szellemében 2011 óta hangolja össze a város kulturális programjait. 2011-ben Barokk évvel indult a sorozat, 2012-ben a Híres hölgyek Gödöllőn volt a téma. 2013 a Szecesszió éve lett. 2014-ben Régi ház címmel az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztek. Gödöllő 2015 címmel a Művészetek kertje volt a tematika, majd a 2016-ban A megújuló értékek városa szlogent választották. 2017–ben a Bölcsőtől a koronáig témakört dolgozták fel, 2018 pedig az Ifjúság éve volt. Céljuk tovább erősíteni a GödöllŐsz fesztivált, ami szeptember 1-től november 31-ig fogja össze a városi kulturális programokat. A magyar előadók mellett több neves külföldi művészt is szeretnének meghívni. Gödöllő Város Önkormányzata terve az állammal közösen hasznosítani a Bezsilla villát mint kiállítási helyszínt. Szeretnék a nyári programokat  bővíteni a Nyári Színházi Fesztivállal, ami a város különböző helyszínein is megjelenne, mint például a Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika udvara, az Arborétum és az Alsó-Park.

Gyenesdiás nagyközség a Balaton nyugati csücskében helyezkedik el. A lakosság (ma 4 000 fő) jelentős része kereskedelemből, szolgáltatásokból és a turizmusból szerzi jövedelmét. Gyenesdiás település 1840-ben jött létre Gyenes és Diás hegyközségek egyesülésével. Fejlődése a rendszerváltásig lassú, a közös tanács idején 1973-tól 1990-ig „szerep nélküli” társközség volt. 1990-ben 2 200 fő lakost számlált elmaradott infrastruktúrával. Máig igyekszik a település a hátrányokat felszámolni.
Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az 1959-ben alapított intézménye – a mai – József Attila Művelődési Ház és Könyvtár működtetésével látja el. Az integrált intézmény 1990-ben 1,5 fővel dolgozott, azonban az egyre bővülő feladatok a létszám bővítését indokolta. Ma már három főállású és egy 4 órás foglalkoztatású dolgozó látja el a szakmai feladatokat. A művelődési intézmény körülbelül 250 m2-es épülete először 1996-ban bővült a szomszédos műemlék Pásztorház négyhelyiségével, ahol kézműves foglalkozások, szakkörök működnek, illetve két helyiségében a helyben feltárt leletekből avar történeti kiállítás látható. 2000-ben az intézménnyel egybeépítve épült meg a Községháza, ahol egy nagy előtér és egy 300 m2-es nagyterem szolgálja a közművelődési funkciókat.
Az intézménnyel együttműködésben több civil szervezet vesz részt a helyi közművelődésben. A nem formális szervezetek nagyobb részt a művelődési intézmény klubjai, szakkörei. Működési feltételeiket a művelődési ház biztosítja. A jogi személy szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapnak forrást, de mindkét típusú szerveződés az eseményei megvalósításához plusz önkormányzati támogatáshoz juthat. Kifejezetten közművelődési jellegű a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, de jelentős tevékenységet végez a Darnay Honismereti Alapítvány, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület, és a Varázshangok az Egészségért Egyesület. Néptáncegyüttes, népdalkör, dalárda, hangszeres népzenei kisegyüttes, kórus mellett több klub és szakkör dolgozik eredményesen.  Ilyenek például a kosárfonó és nyugdíjasklub, a vándor klub, a francia klub, a kertbarát kör, és a jóga. A 2010-ben megépített általános iskolai aula a település legnagyobb terme, mely közösségi-közművelődési célokat is szolgál.
Legjelentősebb rendezvényük a Kárpáti-korzó, ahol a helyi kulturális igényeket is kielégítő fesztiválok zajlanak.
A korábbi bővítésekkel együtt is szűkös művelődési-könyvtári intézmény a mai igényeket nem elégíti ki, ezért az önkormányzat megvásárolta a Községházától mintegy 50 m-re lévő lapos tetős COOP ABC „tetejét”, hogy a fölé emelt tető alatt az új intézmény megfelelő helyszínt kaphasson. A mintegy 500 m2-en egy nagyobb és több kisebb helyiség kerül majd kialakításra. A százmilliós beruházás pénzügyi forrástól függően, 2020-ra várhatóan befejeződik.

Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, Nyíregyházától kb. 60 km-re, a Tisza, Szamos és a Kraszna találkozásánál. Lakosságszáma kilencezer körüli. A 28 településből álló mintegy 40 ezer lakosú beregi térség oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi és közlekedési központja. Intézményhálózata nagyobb, mint a hasonló méretű településeké: avárosban kórház, könyvtár és művelődési központ, rendőrkapitányság, két középiskola, három általános iskola működik.
Az önkormányzat közművelődési feladatait a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központon keresztül látja el. Az intézménynek – az igazgatót is beleértve – négy szakalkalmazottja van, külön felelőse van mindhárom településrésznek és egy pályázatból megvalósult, részleges szakmai önállósággal működő ifjúsági klubnak. Közcélú és pályázati támogatási formákban jelentős számú technikai segítője van az intézménynek. Nyári időszakban – egyhónapos időtartamra – diákmunkásokat is alkalmaznak. A helyi és megyei, illetve debreceni középiskolákkal együttműködve rendszeresen fogadnak közösségi szolgálatukat teljesíteni kívánó diákokat is.
A település vezetői példaadó módon támogatják a kulturális rendezvényeket, állandó résztvevői a színházi, zenei rendezvényeknek, kiállítás-megnyitóknak. A város számos, nagy hagyománnyal bíró rendezvényt működtet. Ezek egyike a Zoárd-napi Sokadalom kétnapos nyári fesztivál, melynek egyik állandó eleme a határ-menti ifjúsági néptánc gála. Az Advent Vásárosnaményban a négy gyertyagyújtáshoz kapcsolódó komoly- és könnyűzenei, gasztronómiai rendezvénysorozat, egyik állandó eleme a „Szólj, ötágú síp!” nemzetközi kórustalálkozó. A Beregi Ünnepi Hét a határ két oldalára szakadt Bereg kulturális fesztiválja páros években Vásárosnaményban, a páratlanokban Beregszászban. Több mint négy évtizede működik a Nemzetközi Fafaragó Tábor. Az Újévi Koncert a Vásárosnaményból indult ifjú zongoraművész, az első „Virtuózok” televíziós vetélkedő zsűri-győztese, Gyöngyösi Ivett és fellépő vendégeinek koncertje. Hatékonyan támogatja az önkormányzat intézménye hagyományteremtő rendezvényeit, a Kultúrházak éjjel-nappalt, a Házasság Hetét, a Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraversenyt, a Népi Melódiák nemzetközi fesztivált, és a Fogyatékkal élők Megyei Színjátszó Találkozóját. Létrehozta a Települési Értéktárat, amelybe eddig 15 helyi értéket vettek fel, ebből öt (például a Beregi keresztszemes hímzés) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárat is gazdagítja. Folyamatban van a „Vásárosnaményi értékek háza” kialakítása, melyben állandó kiállítás és multimediális eszközök segítségével mutatják be a települési értékeket a nagyközönségnek; ugyanitt egy állandó roma művészeti kiállítás is kialakításra kerül, utalással a vásárosnaményi születésű Bangó Margit Kossuth-díjas énekesre és Ámi Lajos mesemondóra is. Tervezik az Újévi Koncert és a Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraverseny továbbfejlesztését zongora-fesztivállá.

Program:

Május 14. kedd

Helyszín: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

Regisztráció: 10.00-től 18.00-ig a művelődési központban

A regisztrációt követően lehetőség van az intézmény csoportos megtekintésére.

 • 11.30-14.00 Ebéd a Keresztury Dezső VMK kávézójában
 • 13.00-tól Szakmai kirándulások – fakultatív programok Zalaegerszegen, a Balaton parton és Lendván.

Lendva – indulás: 13.00 óra

 • Érkezés Dobronakra, a csodálatos orchideakert megtekintése
 • Érkezés Lendvára, a vár megtekintése: aktuális kiállítás Hundertwasser & Hasegawa – Orient & Okzident címmel séta a vártól a Bánffy Központkoz, a magyar kultúra jelentős „forrásá”-hoz, majd a Makovecz Imre tervezte színház megtekintése
 • Vacsora Lentihegyen

Bővebb információ:Pénzes Csaba +36 20 329 5664

Vonyarcvashegy – Gyenesdiás – Balatongyörök – Indulás: 14.00 óra

 • Érkezés Gyenesdiásra: a községházán vetítéssel egybekötött előadás a településről, valamint az intézmény bemutatása
 • Ugyanitt a szomszédos Pásztorházban lévő avar kiállítás megtekintése, valamint kemencében sütött rétes kóstolása.
 • Indulás Balatongyörökre, séta a Szépkilátónál
 • A Vonyarci Festetics Helikon Taverna Borászati és Gasztronómiai Kiállítótér megtekintése vezetéssel, valamint 2 fajta bor kóstolása
 • Indulás a gyenesdiási Darnay-pincéhez. Itt megtekinthetjük az 1644-es boronapincét, valamint egy borkóstolón vehetünk részt
 • Vacsora a Nádas Csárdában.

Bővebb információ:Nagy Johanna +36 20 254 6783

Költség: 4.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz

Zalaegerszegi városnézés – Indulás: 14.00 óra

 • Indulás busszal az Azáleás völgybe, ahol ekkor virágzanak a gyönyörű azáleák a színpompás útvonalon séta a zalaegerszegi TV-toronyhoz a TV-torony megtekintése, ahol a kilátóból csodálatos kilátás nyílik a városra autóbusszal érkezés a belvárosba, belvárosi séta a város nevezetességeinek megtekintése érkezés a Gébáti Kézműves Házhoz, a Ház bemutatása
 • Vacsora Gébárton, melyhez a jó hangulatot Horváth Károly népzenész biztosítja

Bővebb információ: Prokné Tirner Gyöngyi + 36 20 556 8086

20.00 órától beszélgetős zenés est a VMK Cafféban

Május 15. szerda

Helyszín: Kersztury Dezső Városi Művelődési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

Vendégfogadás: pogácsa, pálinka, díszsortűz a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel

 • 10.00 óra Díszlövés – ’47–es Honvédek
 • 10.00 – 10.15 Köszöntők
  Balaicz Zoltán polgármester – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
  Bordás István MNE elnök
   – 12.30 Szakmai előadások – Ifjúság, kultúra, közösségek
 • 10.15 Flaisz Gergő igazgató
  A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ bemutatása, ifjúsági programok az intézményben
 • 10.45 – 11.15 Szakmai előadások (egyeztetés alatt)
 • Kitüntetések átadása
 • 12.15 Közös fényképezés
 • 12.30 – 14.00 Ebéd a VMK kávézójában
  Jól működő ifjúsági programok a közművelődési intézményekben
 • 14.00 – 15.00 Szakmai előadások (egyeztetés alatt)
 • 15.00 – 15.15 Szünet
 • 15.15 – 16.00 Kiállítás megnyitó
 • 16.00 – 18.00 Kerekasztal beszélgetés (egyeztetés alatt)
 • 18.00-tól Hotelszünet
 • 20.00 Gálaest
  Helyszín: Arany Bárány Hotel – Télikert
  Érkezés: 19.30 – 20.00

Május 16. csütörtök

Helyszín: Kersztury Dezső Városi Művelődési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

 • 9.00 – 11.00 Szakmabörze
 • 11.00 – 12.30 A Magyar Népművelők Egyesülete 2019. évi rendes közgyűlése
 • 12.30 –  Ebéd a Keresztury Dezső VMK kávézójában

Regisztráció határideje: 2019. május 9.

Információk:

 • Magyar Népművelők Egyesülete +36 20 626 5102 ; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   A Vándorgyűlés programjaival kapcsolatban érdeklődni lehet: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; tel.: +36 92 314 120 ;  +36 30 849 5807 (Józsa Zsuzsa)
 • Szállásregisztrációval kapcsolatban érdeklődni lehet: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; tel.: +36 92 314 575 ;  +36 30 362 0339 (Drávecz Szabolcs)

Forrás:mane.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760