Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Budapestért díjat kapott a BMKKitüntetések a Főváros Napja alkalmából

Rangos elismerés elnyerésével ünnepelhette a Budapesti Művelődési Központ három évtizedes jubileumát:
a Főváros Napja alkalmából a budapesti közművelődés szervezésében, élénkítésében, fejlesztésében nyújtott tevékenységéért, valamint számos hiánypótló szakmai fejlesztés és szolgáltatás kidolgozásáért Budapestért Díjat kapott az intézmény.

A bronzból készült plakettet és a vele járó díszoklevelet a BMK munkatársai nevében Margittai Katalin igazgató vette át november 17-én.
 

1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesülésével jött létre Budapest. A főváros idén ünnepli 136. születésnapját.
A hagyományokhoz híven a Főváros Napja alkalmával rendezett ünnepi közgyűlésen adta át Demszky Gábor főpolgármester a kitüntetéseket.
Tízen vehették át díszpolgári címeiket kedden, a Főváros Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen.
A főpolgármester átadta továbbá a főváros többi magas ragú kitüntetését is. Ünnepi beszédében Demszky Gábor párhuzamot állított az 1873-as városegyesítés és a rendszerváltás utáni városfejlesztő politika között.
A főpolgármester elmondta: Budapest büszke lehet az elmúlt években több területen elért eredményeire.

Kitüntetések a Főváros Napja alkalmából„Annak idején, amikor a szabad Budapest új jelképeit, új elismeréseit megteremtettük, a városegyesítést követő dinamikus fejlődést és polgári hagyományt vettük alapul. Ezt a várost ugyanis nem uralkodók vagy hadvezérek tették naggyá, hanem saját soknemzetiségű, sokkultúrájú polgárai” – mondta Demszky Gábor kedden, a Főváros Napja alkalmából rendezett hagyományos ünnepi közgyűlésben. 

A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy a városegyesítés utáni négy évtizedben alakult ki Budapest sajátos, egyszerre öntudatos és önironikus szellemisége, amit annyira megvetettek a tekintélyelvű rendszerek hívei: hol a dekadens reakció fellegvárának, hol bűnös városnak minősítették Magyarország fővárosát. „Színes, eleven, szabadságára büszke nagyváros – ez volt az a Budapest, amelynek alapjaira a rendszerváltást követően építkezhettünk.”

Akárcsak az 1873-as városegyesítés, a modern önkormányzatiság kialakítása is egy-egy, történelmi jelentőségű kiegyezés után következett be. Mindkét kiegyezés úgy adta vissza a magyarok jogait és szabadságát, hogy egyúttal lehetőséget teremtett a legfejlettebb, nyugati világba történő integrációra – jelentette ki.

Demszky Gábor felidézte, hogy míg az 1873-as városegyesítés során három önálló városból új, egységes fővárost hoztak létre, a rendszerváltás után a korábbi teljesen centralizált struktúrát egy teljesen decentralizált közigazgatási rendszer váltotta fel. „23 önálló városra szedtük szét Budapestet. Annyira örültünk, hogy megszabadultunk a pártállam centralizált rendszerétől, hogy a teljes decentralizáció mellett döntöttünk”. Önkritikusan tette hozzá: „ma már tudjuk, hibáztunk”.

A szétszabdalt közigazgatási rendszer okozta nehézségek ellenére azonban a főpolgármester szerint Budapest büszke lehet gazdasági eredményeire: az egy főre jutó nemzeti össztermékre, az adóbevételekre, a foglalkoztatottsági adatokra, a fővárosban működő, és egyre gyarapodó vállalkozásokra. Hozzátette: a külföldi befektetők az elmúlt húsz évben egész Közép-Európából Budapesten és környékén fektették be a legtöbb működő tőkét.

Budapestért díj„De büszkék lehetünk arra is, hogy ez a város 15 év alatt járta be azt az utat, amit más nagyváros 30 év alatt.
A rendszerváltást követően Budapestről is megindult a kiköltözés, s éppen a tehetősebb, több adót fizetni képes polgárok költöztek ki az agglomerációba. Ez a folyamat néhány éve visszájára fordult. Csak az elmúlt két évben 27 ezerrel többen költöztek be, mint ahányan elhagyták a várost” – mondta Demszky Gábor.

Az utolsó ciklusát töltő főpolgármester kijelentette: a rendszerváltás szegényes örökségével ellentétben a jelenlegi városvezetés hamarosan elkészülő nagyberuházásokat és azonnal indítható új projekteket hagy a következő városvezetésre. A szükséges pénz is rendelkezésre áll: nagy részét az Európai Unió állja, a szükséges önrészt pedig a főváros megtakarításai és kedvezményes hitelek biztosítják.

A Főváros Napja alkalmából Demszky Gábor átadta a díszpolgári címeket. A kitüntetést idén Bálint György kertészmérnök, Esterházy Péter író, Ferge Zsuzsa szociológus, Finta József építész, Fischer Ádám karmester, Glatz Ferenc történész, Gyurkó Henrik bábművész, Irk Ferenc tudományos tanácsadó, Méray Tibor író és Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója vehette át.

Pro Urbe Budapest díjat kapott Gross Arnold grafikus, Halász Judit színművész, Presser Gábor zeneszerző, előadóművész, Simóka Kálmánné, a főváros temetkezési intézetének vezérigazgatója és Sztevanovity Zorán előadóművész. A Fővárosért Emlékzászló elnevezésű kitüntetést a Budapesti Fegyház és Börtön vehette át.

A Főváros Napján átadták továbbá a Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjat, a Főváros Szolgálatáért díjat, a Budapestért díjat és a Papp László Budapest Sportdíjat. 

Díszpolgárok

 1. DR. BÁLINT GYÖRGY KERTÉSZMÉRNÖK részére
  A magyar kertkultúra, kertművészet népszerűsítésében, a környezettudatosság érdekében kifejtett több évtizedes felvilágosító, ismeretterjesztő és tudományos munkásságáért, valamint közéleti tevékenységéért.
 2. ESTERHÁZY PÉTER ÍRÓ részére
  Széleskörű nemzetközi elismertségéért, a kortárs magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű alkotójaként betöltött szerepéért.
 3. FERGE ZSUZSA SZOCIOLÓGUS részére
  A szegények és elesettek helyzetének feltárása, bemutatása érdekében végzett elkötelezett, megoldást kereső tudományos munkásságáért, közéleti szerepvállalásáért.
 4. FINTA JÓZSEF ÉPÍTÉSZ részére
  Több évtizedes építészi pályafutása elismeréseként, a modern építészet társadalmi befogadása érdekében kifejtett elhivatottságáért, újító szemléletéért, a hazai építőművészet gazdagításáért.
 5. FISCHER ÁDÁM KARMESTER részére
  Nemzetközi hírnevű és elismertségű művészként, karmesterként betöltött kiemelkedő jelentőségű szerepéért.
 6. GLATZ FERENC TÖRTÉNÉSZ részére
  Magyarország történetének kutatásában, a történelmi ismeretek népszerűsítésében, a demokratikus hagyományok átörökítése érdekében végzett több évtizedes munkásságáért.
 7. GROSICS GYULA LABDARÚGÓ részére
  A legendás Aranycsapat kapusaként, a magyar futballélet meghatározó jelentőségű tagjaként elért sikeres sportpályafutásáért, életműve elismeréséül.
 8. GYURKÓ HENRIK BÁBMŰVÉSZ részére
  A magyar bábművészet hagyományainak ápolásáért, a gyermek és felnőtt bábelőadásokban, bábfilmekben, tévéfilmekben nyújtott kiemelkedő játékáért.
 9. PROF. DR. IRK FERENC TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ részére
  A kriminológia területén kifejtett több évtizedes kutatási tevékenységéért, jogtudósként végzett értékteremtő munkássága elismeréseként.
 10. MÉRAY TIBOR ÍRÓ részére
  A magyar társadalmi fejlődést szolgáló, a magyar demokráciáért évtizedeken át harcoló publicisztikai, írói életművéért.
 11. ZOLTAI GUSZTÁV ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ részére
  A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezető igazgatójaként a zsidó közösség társadalmi kapcsolatainak erősítéséért, a zsidó vallás és kultúra széles körű megismertetéséért.

„Pro Urbe Budapest” díj

 1. GROSS ARNOLD GRAFIKUS részére
  Jellegzetes egyéni stílusáért, a magyar grafika nemzetközileg is elismert alakjaként betöltött szerepéért.
 2.  HALÁSZ JUDIT SZÍNMŰVÉSZ részére
  Számos nagysikerű színpadi és filmszerepéért, népszerű gyermeklemezeiért, a gyermek és felnőtt közönség szeretetét méltán magáénak tudható személyiségéért.
 3. PRESSER GÁBOR ZENESZERZŐ, ELŐADÓMŰVÉSZ részére
  Budapest zenei és zenés színházi életét több évtizeden át meghatározó alkotói és művészi tevékenységéért, mellyel generációk érzéseit, gondolatait fejezte ki változatos zenei műfajokban.
 4. DR. RITOÓK ZSIGMOND FILOLÓGUS részére
  Csaknem hat évtizedes, az antikvitás szépségét bemutató és feltáró oktatói és kutatói tevékenységéért, életműve elismeréséül.
 5. SIMÓKA KÁLMÁNNÉ DR. VEZÉRIGAZGATÓ részére
  A fővárosi kegyeleti szolgáltatások körének bővítése és színvonalának emelése érdekében kifejtett kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként.
 6. ZORÁN ELŐADÓMŰVÉSZ részére
  Kimagasló előadóművészi teljesítményéért, a magyar könnyűzene és dalkultúra művészi színvonalának megőrzése, megújítása érdekében végzett munkásságáért, példát adó közéleti szerepvállalásáért.

„Fővárosért Emlékzászló” díj

A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN részére
A fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért”  díj

 1. DR. HABIL CZIVA OSZKÁR TŰZOLTÓ EZREDES, FŐOSZTÁLYVEZETŐ részére
  A főváros tűzvédelme és a műszaki mentés területén végzett kiemelkedő és eredményes tevékenységéért.
 2. BODNÁR FERENC, A PILISSZENTIVÁNI POLGÁRŐRSÉG ÉS TŰZOLTÓ EGYESÜLET ELNÖKE részére
  Önkéntes tűzoltóként, tűzmegelőzési területen végzett érdemes és eredményes munkássága elismeréseként.
 3. KÉKES ANTAL FERENC, A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET OSZTÁLYVEZETŐJE részére
  A Fővárosi Közterület-felügyelet Ellenőrzési Osztályának vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
 4. FRISCHNÉ DR. GÖBLYÖS ERIKA SZAKÉRTŐ részére
  A Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága szakértőjeként végzett kiváló és eredményes munkájáért.
 5. DR. NYÁRI KATALIN, A BŰNMEGELŐZŐK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE részére
  A bűnmegelőzés és a Biztonságos Iskola Mozgalom területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

„Főváros Szolgálatáért” díj

 1.  IFI ISTVÁN ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ részére
  Az oktatás terén kifejtett, nagy hozzáértéssel végzett, kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként.
 2. JUHÁSZ KÁROLY FŐMUNKATÁRS részére
  A helyi adóigazgatás területén végzett kiemelkedő, felelősségteljes munkája elismeréseként.
 3. MOLNÁR MIHÁLY ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ részére
  A védelmi-rendészeti területen folytatott magas színvonalú és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.
 4. NÉMETH LÁSZLÓ ALOSZTÁLYVEZETŐ részére
  A főváros közlekedésének fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepéért, valamint eredményes szakmai munkájáért.
 5. OROSZI LÍVIA VEZETŐ-FŐTANÁCSOS részére
  Példaértékű, eredményes szakmai munkájáért és kiemelkedő társadalmi tevékenységéért.

 Budapestért díj

 1. AZ „ÉLET MENETE” ALAPÍTVÁNY részére
  A holokauszt magyar áldozatainak emlékét őrző események szervezéséért, valamint az ifjúság körében a rasszizmus és a kirekesztés elleni felvilágosító és mozgósító munkáért.
 2. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI részére
  A hajléktalan-ellátás terén végzett újító kezdeményezéseikért, a megelőzésben és a hajléktalanságból kivezető utak keresésében elért eredményeikért.
 3. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT részére
  A budapesti közművelődés szervezésében, élénkítésében, fejlesztésében nyújtott tevékenységéért, valamint számos hiánypótló szakmai fejlesztés és szolgáltatás kidolgozásáért.
  Fotók itt>>>
 4. FŐVINFORM részére
  A fővárosi közlekedési információk mindennapi hiteles és szakszerű tájékoztatásában végzett több évtizedes kimagasló közösségi és szolgáltatási tevékenység elismeréseként.
 5. MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET részére
  A főváros közoktatásának fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése, a korszerű pedagógiai módszerek előterjesztése és a pályaválasztás sokoldalú segítése érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért.
 6. PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT részére
  Budapest és Kőbánya kulturális életének színesebbé tételéért, a kortárs képzőművészet támogatásáért, a X. kerület és vonzáskörzetének kutatásában játszott kiemelkedő szerepéért.
 7. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE részére
  Budapest Főváros Önkormányzata és a budapesti önkormányzatok érdekei képviseletében kifejtett két évtizedes tevékenységéért.
 8. ADAMKÓ PÉTER BARLANGKUTATÓ, BARLANGI MENTŐ részére
  A Budai-hegységben található hévizes eredetű barlangok és a magyar karsztvidék feltáró kutatásában betöltött aktivitásáért, valamint több száz ember életének megmentésében nyújtott segítő közreműködéséért.
 9. CSAPLÁR VILMOS ÍRÓ részére
  Sikeres és elismert írói, forgatókönyvírói munkásságáért, valamint a Szépírók Társaságának elnökeként betöltött jelentős szerepéért.
 10. DR. DEÁK PÉTER,  A HADTUDOMÁNY DOKTORA, KUTATÓ részére
  A magyar biztonsági- és védelempolitika terén nyújtott szakértői és kutatói tevékenységéért, szakmai és közéleti viták szervezésében vállalt aktív szerepéért, széles körű tudományszervezõ és honvédelmi ismeretterjesztõ munkásságáért.
 11. DRESCH MIHÁLY JAZZ MUZSIKUS részére
  A mai magyar zenei élet kiemelkedő alakjaként a magyar népzene és a jazz ötvözésén alapuló sajátos zenei világ kialakításában játszott szerepe elismeréseként.
 12. HAJNAL GABRIELLA TEXTILMŰVÉSZ részére
  A hazai textilművészet területén betöltött kiemelkedő szerepéért, nemzetközi sikerei elismeréseként.
 13. JANESCH PÉTER ÉPÍTÉSZ részére
  A kortárs magyar építészetben betöltött meghatározó szerepe, valamint a nemzetközileg is elismert magas szintű alkotói tevékenysége elismeréseként.
 14. JÁVOR ISTVÁN OPERATŐR, FOTÓMŰVÉSZ részére
  A 80-as évek „második nyilvánossága” megteremtésének érdekében végzett áldozatos munkásságáért, kordokumentátori, szociofotós, valamint értékőrző tevékenységéért.
 15.  KÁLLAI KISS ERNŐ KOSSUTH-DÍJAS KLARINÉTMŰVÉSZ részére
  A hagyományos és a modern hangzású cigány népzene megújítását, megismertetését segítő, valamint több mint fél évszázados előadó művészi tevékenységéért, a budapesti zenei életben betöltött kiemelkedő szerepéért.
 16. DR. KEREZSI KLÁRA IGAZGATÓ-HELYETTES, EGYETEMI DOCENS részére
  A bűnözés okainak feltárásában, szerkezetének megértésében és ezáltal Budapest közbiztonságának javításában kriminológus kutatóként végzett kimagasló tevékenységéért.
 17. KISS IMRE VEZÉRIGAZGATÓ részére
  Budapest kulturális életének, zenei kínálatának nemzetközi rangra emeléséért, a XX. századi magyar zenei-kulturális turizmus megteremtésében játszott elévülhetetlen érdemeiért.
 18. KOCSÁK TIBOR ZENESZERZŐ, ZONGORAMŰVÉSZ részére
  A budapesti kulturális élet kimagasló kortárs művészeként a musical színjátszás meghonosítása, megteremtése érdekében végzett áldozatos munkájáért.
 19. DR. KÖPF LÁSZLÓNÉ IGAZGATÓ részére
  Közel két évtizedes pedagógusi, iskolaszervezői munkásságáért, valamint az esélyegyenlőség javítása érdekében kifejtett eredményes pedagógiai és iskolán kívüli programok szervezéséért.
 20. LUKÁCS SÁNDOR SZÍNMŰVÉSZ részére
  Több évtizedes kiemelkedő művészi alkotómunkájáért, karakteres színházi és filmbeli alakításaiért.
 21. PÁLVÖLGYI PÉTER, A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET OSZTÁLYVEZETŐJE részére
  A közbiztonságról való modern gondolkodás megteremtését szolgáló tevékenységéért, a budapesti közrend, közbiztonság területén kifejtett színvonalas szakmai munkájáért.
 22. PALYA BEA NÉPDALÉNEKES, ELŐADÓMŰVÉSZ részére
  A magyar népzene és az európai népek zenéjének hiteles tolmácsolásáért, egyéni hangvételű előadásmódjáért, a kisebbségek jogaiért és az esélyegyenlőségért folytatott közéleti szerepvállalásáért.
 23. VÁNCSA ISTVÁN ÚJSÁGÍRÓ részére
  A hazai, azon belül is a budapesti újságírásban betöltött meghatározó szerepéért, szépirodalmi igényű publicisztikai munkásságáért.
 24. VARRÓ SÁNDORNÉ CÍMZETES IGAZGATÓ részére
  A nagy múlttal rendelkező Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójaként, szaktanáraként végzett több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, valamint a könnyűipari és a művészeti szakképzés fejlesztésében, megújításában betöltött szerepéért.
 25. DR. VIDOR FERENC ÉPÍTÉSZ részére
  Városépítő tevékenységéért, valamint az épített környezetnek a város életére, a közbiztonság alakulására gyakorolt hatását elemző több évtizedes tudományos munkásságáért.
 26. ZOMBORI BÉLA IGAZGATÓ részére
  Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójaként végzett, jelentős eredményeket felmutató, lelkiismeretes pedagógiai és szakmai munkája elismeréseként.


Papp László Budapest Sportdíj

 1. SZEKERES PÁL TÖBBSZÖRÖS PARALIMPIAI BAJNOK VÍVÓ részére
  Kimagasló sportteljesítménye, jeles olimpiai és paralimpiai szereplése, illetve számos rangos hazai, európai és világversenyen elért kiemelkedő eredménye elismeréseként.
 2. NÉMETH FERENC OLIMPIAI BAJNOK ÖTTUSÁZÓ részére
  Kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként, valamint az öttusa sportágának öregbítése, népszerűsítése területén folytatott eredményes szerepvállalásáért.
 3. PULAI IMRE OLIMPIAI, VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOK KENUS részére
  A magyar kenuversenyzésben betöltött szerepéért, több olimpia eredményes versenyzőjeként nyújtott kimagasló sportteljesítményéért.
 4. TALMÁCSI GÁBOR GYORSASÁGI MOTOROS VILÁGBAJNOK részére
  A gyorsasági motorversenyzés területén betöltött szerepéért, a 2007-ben megszerzett világbajnoki címe által elnyert nemzetközi hírneve elismeréseként.
 5. TURI GYÖRGY MESTEREDZŐ részére
  A magyar úszóversenyzésben mesteredzőként elért kimagasló teljesítményéért, számos úszótehetség eredményes felkészítésében játszott szerepéért.


A Budapest Díszpolgára cím

·  Díszpolgári cím annak az élő természetes személynek adományozható, aki Budapest főváros és polgárai számára
   a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

· 
A díszpolgári oklevél a főváros címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az
  adományozás okát és keltét, valamint a főpolgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát.

· 
A díszpolgári címhez járó oklevél 46 x 29 cm nagyságban készül, különleges papírra és bőrkötésű mappában adják
   át. Az oklevél bal oldalán a főváros címere van. Jobb oldalára a díszpolgár neve és a cím elnyerésének megokolása
   kerül. Az oklevélen a főváros színeiből font zsinóron a díszpolgári érem előlapjával megegyező rajzolatú,
   a koszorún S. CIVITATIS BUDAPESTIENSIS modernizált uniciális köriratú viaszpecsét függ, fából készült tokban.

· 
Az emlékérem aranyból készül és a főváros színeiből álló szalagon függ. Egyik oldala a főváros címerét ábrázolja,
   a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik.

· 
A BUDAPEST DÍSZPOLGÁRA emlékérem 30 mm átmérőjű, 18 karátos aranyból készült öntvény.
   Előlapján a képmezők közepén a főváros oroszlán- és a griff tartotta címere, amelyet corona laureatus vesz körbe.
   A koszorún a „Civis Honoris Causa Budapestini”, modernizált uniciális körirat. A képmezőt markáns reliefmagasságú
   keret veszi körül. Hátlapján a középmező üres, ide gravírozzák be a díszpolgár nevét - az ornamentika egyéb elemei
   az előlappal megegyeznek. A körirat: BUDAPEST X DÍSZPOLGÁRA.

·  Az oklevelet és emlékérmet, valamint az adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát
   a kitüntetett személynek a közgyűlésen, a főváros ünnepe alkalmából adják át.

·   A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében örökítik meg.

·  A DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE bőrkötésben készül 46 x 31 cm méretben. Fedőlapján a főváros címere és
   „BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAI” felirat látható.

·  A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a főváros tiszteletét és háláját fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek
   nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.

·  A kitüntetett személy meghívandó a főváros ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire, jogosult a címet
   aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, és halála esetén a Fővárosi Önkormányzat költségén
   díszsírhelyre jogosult.

·  A díszpolgári cím adományozására bárki írásban javaslatot tehet, mely javaslathoz a Közgyűlés megválasztott tagjai
   legalább egynegyedének ajánlása (aláírása) is szükséges. A javaslatot egy esetileg létrehozott, az állandó
   bizottságokkal azonos összetételű bizottság terjeszti a Közgyűlés elé.

·  Sztálin nem a díszpolgárunk többé (2004 májusa óta, Közgyűlési döntéssel).

Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei:

·       Lamberto Gardelli
·       Kővágó József
·       Mándy Iván
·       Preisich Gábor
·       Fischer József
·       Faludy György
·       Fejtő Ferenc
·       Kosáry Domokos
·       Mészöly Miklós
·       Szabó István
·       Albert Pfleger
·       Hegedűs Géza
·       Tolnay Klári
·       dr. Böszörményi Miklós
·       Kállai Ferenc
·       Ligeti György
·       dr. Göncz Árpád
·       Illés György
·       Jancsó Miklós
·       Kurtág György
·       Papp László
·       Puskás Ferenc
·       Agárdi Gábor
·       Kertész Ákos
·       Soros György
·       Kertész Imre
·       Demján Sándor
·       Eötvös Péter
·       Marián István
·       Raoul Wallenberg
·       Dr. Schweitzer József
·       Garas Dezső
·       Dr. Gönczöl Katalin
·       Konrád György
·       Makk Károly
·       Varga Imre
·       Fischer Iván
·       Kornai János
·       Dr. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanny
·       Szepesi György
·       Törőcsik Mari
·       Bacsó Péter
·       Hankiss Elemér
·       Oláh György
·       Dr. Ranschburg Jenő
·       Sajdik Ferenc
·       Szabó Magda
·       Dargay Attila
·       Jurij Petrovics Ljubimov
·       Kende Péter
·       Kozma Imre
·       Tabányi Mihály
·       Berek Katalin
·       Heller Ágnes
·       Juhász Ferenc
·       Marton László
·       Szelényi Iván Zwack Péter
·       Benedek Tibor
·       Biros Péter
·       Gyarmati Dezső
·       Kárpáti György dr.
·       Kásás Tamás
·       Kiss Gergely dr.
·       Molnár Tamás dr.
·       Szécsi Zoltán
·       Kemény Dénes dr., a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Forrás: Budapest.hu

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760