Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Nemzeti Erőforrás MinisztériumA kultúra területén adományozató és javasolható kitüntetések és szakmai elismerések
adományozási időpontjairól, keretszámairól, a javaslatok felterjesztésének helyéről, határidejéről;
– a javaslat tartalmáról;
– hatályos jogszabályairól.

I. 

Január 22. – a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Márai Sándor-díj:
3 fő
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: az adományozást megelőzően 2 hónap, de legkésőbb november 15-éig.

Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj: 7 fő
A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus, és zeneművészet, képző-, fotó, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működőknek - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - egyéni alkotóknak, művészetpedagógusoknak, művészeti együttes vezetőknek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a díjátadást megelőző év október 1-jéig.

Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díj: 5 együttes vagy közösség
A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó, film-, video-művészet, táncművészet, valamint hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő – hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző – amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a díjátadást megelőző év október 1-jéig.

Bibliotéka Emlékérem-díj: 10 fő
Azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díj adományozására javaslatokat a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint az intézmények tehetnek.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év október 20-ig.

"A Kultúra Támogatásáért" cím egy gazdálkodó szervezet és "A Kultúra Pártfogója" cím egy magánszemély.
A cím azon gazdálkodó szervezeteknek, magánszemélyeknek adományozható, akik jelentős támogatást nyújtottak a kulturális örökség védelméhez, kulturális intézmények működéséhez, illetve kulturális események megrendezéséhez vagy művészi alkotások létrejöttéhez.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)
Határideje: minden év november 15-éig.

Március 15-én, művészeti díjak
Balassa Péter-díj művészeti (irodalmi, színházi, zenei, filmes és képzőművészeti) területen elért esszé- és tanulmányíró 1
Balázs Béla-díj mozgókép-, tv-, filmművészet 10
Balogh Rudolf-díj fotóművészet 3
Bánffy Miklós-díj kultúra és közművelődés területén gazdasági vezetők, minisztériumi intézményi és egyéb dolgozók, 6
Blattner Géza-díj bábszínész, rendező, tervező, 2
Erkel Ferenc-díj zeneszerzői, zenei rendező 3
Ferenczy Noémi-díj iparművészeti, ipari tervezőművészeti 12
Harangozó Gyula-díj táncművészeti 7
Hortobágyi Károly-díj artistaművészeti 1
Jászai Mari-díj színművészeti, színháztudomány 13
József Attila-díj irodalom 13
Liszt Ferenc-díj zenei és előadóművészet 8
Munkácsy Mihály-díj Képzőművészet 13
Nádasdy Kálmán-díj zenés színházi rendezői, 2
Németh Lajos-díj művészettörténet és 3
Szabolcsi Bence-díj zenetudományi, zenekritikai 2
Táncsics Mihály-díj újságírói 6
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év december 15-éig.

"A Csángó Kultúráért" Díj 1 fő
A díj azoknak adományozható, akiknek a csángó magyarok ügyében kifejtett tevékenysége kiemelkedő jelentőségű.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: minden év március 30-áig.

Augusztus 20. közművelődési, közgyűjteményi díjak
Bessenyei György-díj közművelődési tevékenység 6
Életfa-díj népművészet megőrzése, átörökítése 3
Móra Ferenc-díj muzeológusoknak 5
Népművészet Mestere-díj népművészeknek 10 (beadási határidő: március 31.)
Népművészet Ifjú Mestere-díj fiatal népművészeknek 15
Pauler Gyula-díj levéltárosoknak 4
Széchényi Ferenc-díj közgyűjtemény területen dolgozó szakembereknek 6
Szinnyei József-díj könyvtárosoknak 6
Wlassics Gyula-díj közművelődésben dolgozó szakembereknek 20
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: május 1-éig (kivéve a Népművészet mestere-díj esetében).

Állami kitüntetések, díjak
Kossuth- és Széchenyi-díjakra
A díjakat március 15-én a köztársasági elnök adja át.
A felterjesztés helye, határideje: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) az adományozást megelöző év szeptember 15-ig .

A Magyar Köztársaság Kiváló-, Érdemes Művész-díj, valamint Babérkoszorú-díj
A díjakat március 15-én a miniszterelnök adja át.
Javaslattétel helye és határideje: (amennyiben az OKM-hez küldik) az adományozást megelőző év szeptember 15-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)

Állami kitüntetések fokozatai:
A Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:
Nagykereszt a lánccal
Nagykereszt,
Középkereszt a csillaggal,
Középkereszt,
Tisztikereszt,
Lovagkereszt.
A Magyar Köztársasági Érdemkereszt fokozatai:
Arany Érdemkereszt,
Ezüst Érdemkereszt,
Bronz Érdemkereszt.
Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
Határideje: a március 15-i átadásra: az adományozás megelőző év szeptember 15-ig, az augusztus 20-i átadásra: február 15-ig.

II.

A javaslat tartalma
Adatlap letöltése
A javaslatnak tartalmaznia kell – az alábbiakban felsorolt kitüntetések adományozását szabályozó törvények, rendeletek, határozatok feltételeit figyelembe véve – a kitüntetésre javasolt személyi adatait (név, születési adatok, anyja neve, lakáscíme, elérhetősége, e-mail, munkahelye, beosztása, foglalkozása, tudományos fokozata, korábbi állami kitüntetései, valamint díjaknál adóigazolási szám) és a szakmai indoklást külön lapon.

III.

A kultúra területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések hatályos jogszabályai:
    * a 2008. évi LXXI. tv. az 1991. évi XXXI. tv., valamint az 1990. évi XII. tv. módosításáról
    * a 2000. évi XI. Tv. Az 1990. évi XII Tv., valamint az 1991. évi XXXI. Tv. módosításáról
    * a 270/2008. (XI. 18.) Korm.r. az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról
    * a 271/2008. (XI. 18.) Korm.r. a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről. Valamint a Magyar Köztársaság
      Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj alapításáról
      és adományozásáról
    * a 268/2004. (IX.24.) Korm.r. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar
      Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere-díj alapításáról,
    * a 3/1999.(II.24.) NKÖM rendelet a kultúra területén adományozható szakmai díjak,
    * a 9/2003. (IV. 3.) NKÖM. Rendelet Gérecz Attila-díj alapításáról,
    * a 14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet a Károly Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról,
    * a 7/1995. (VIII. 11.) NKÖM rendelet a Scheiber Sándor-díj alapításáról

 Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760