Nyomtatás 

Szakmai fórum a 39/2020. rendeletről2020. november 1-ével lezárult kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetési folyamata. Ennek következtében a kulturális szféra munkatársai közül immár nagyon kevesen maradtak közalkalmazottak. A Magyar Népművelők Egyesülete az eddigi tapasztalatok összegzése és az ezután következő feladatok számbavétele érdekében élő online szakmai fórumot tartott november 25., 10.30-tól YouTube csatornáján.

Az átalakítást előíró törvény nem rendelkezett sem a Kjt. hatálya alatt maradók sem pedig a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak munkaköreiről. Szintén nem voltak szabályozva a képesítési követelmények. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok november elején láttak napvilágot.

Az ide vonatkozó joganyagok megjelenése után az MNE újabb segítő fórumot indított a már megszokott online felületen (forum.mane.hu). Mint már korábban is, a célunk az volt, hogy praktikus segítséget nyújtsunk jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában minden közművelődésben dolgozók számára.

Program:

Forrás: Magyar Népművelők Egyesülete